Bläddra
Sökresultat för Cecilia Magnusson Sjöberg... Rensa filter?

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Sanna Wolk

Kategorier: Juridik
Utbildning inom olika ämnesområden på skilda nivåer präglas i allt större utsträckning av digitalisering. Internet, digitala lärplattformar, nätverk och sociala medier som exempelvis YouTube och Facebook används av allt fler universitet, högskolor, gymnasier, grundskolor etc. Samtidigt ger denna utveckling upphov till…
Köp här

Isbn: 9789144079813

Utgivningsår: 20120710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Viveca Still, Ahti Saarenpää, Mårten Ogilwie Edenroth, Tommy Tranvik, Selene M Morrow, Dag Wiese Schartum, Markus Bylund, Mikael Johnson, Asko Lehmuskallio, Peter Seipel, Sakari Tamminen, Peter Blume, Olle Abrahamsson, Lars Klasén, Andrew J I Jones, Christine Kirchberger, Richard V De Mulder, Kees Van Noortwijk, Pieter Kleve, Ruth Nielsen, Erich Schweighofer, Staffan Malmgren, Carolyn Paris, Stanley Greenstein

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Informationsfrihet Juridik Särskilda rättsområden
Nordisk årsbok i rättsinformatik följer en lång tradition av att belysa den senaste utvecklingen inom området rättsinformatik. Boken följer och rapporterar om utvecklingen i de skandinaviska länder. I den här upplagan av Nordisk årsboken i rättsinformatik bidrar också flera internationella experter. Årsboken belyser…
Köp här

Isbn: 9789172233959

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Niklas Bremberg, Mikael Eriksson, Joakim Gullstrand, Christian Jörgensen, Cecilia Magnusson Sjöberg, Gregor Noll, Charles Parker, Thomas Persson, Roger Svensson, Charlotte Wagnsson, Sten Widmalm, Inger Österdahl

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den främsta drivkraften bakom EU:s tillkomst var behovet av att garantera fred, säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten. I denna huvuduppgift möter nu unionen och medlemsstaterna nya inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra…
Köp här

Isbn: 9789173591041

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Cecilia Magnusson Sjöberg

Kategorier: Juridik
Mängden digitala tjänster i samhället har ökat kraftigt det senaste decenniet, också inom hälso- och sjukvård. I denna rapport ligger tonvikten på de juridiska förutsättningarna för dataskydd och datadelning inom digitala hälso-och sjukvårdslösningar, så kallad e-hälsa.   Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i…
Köp här

Isbn: 9789188637314

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling Conradson, Hans-Heinrich Vogel, Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139209362

Utgivningsår: 20200807

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Lena Marcusson, Helena Wockelberg, Henrik Wenander, Vilhelm Persson, Niels Fenger, Cecilia Magnusson Sjöberg, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Thomas Bull, Naomi Reniutz- Ursouiu, Mauro Zamboni, Lotta Lerwall

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
This anthology should be seen as an effort to explore how administrative law responds to the processes of globalization and Europeanization within different areas, in different forms and with different theoretical approaches. In the editors view, the developments of administrative law reveal new research questions and…
Köp här

Isbn: 9789147111244

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139208372

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Alexandra Sackemark

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kursen Rättsinformatik som ges påJuristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avserjuridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den1 juli 2015. Författningssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207689

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Alexandra Sackemark

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avserjuridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den1 juli 2015. Rättsfallssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207696

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Nordbeck, Anna Nordén, Daniel Westman

Kategorier: Juridik
Det här är en bok som handlar om juridik i digitala miljöer som internet. Det sätt på vilket informations- och kommunikationsteknik utvecklas och används förändrar de rättsliga förutsättningarna för verksamheter som knyter an till enskilda personer, myndigheter, företag och andra organisationer. Rättsinformatik handlar…
Köp här

Isbn: 9789144034157

Utgivningsår: 20110428

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Christine Kirchberger, Mikael Pawlo, Sanna Wolk, Christina Ramberg, Nicklas Lundblad, Anna Nordén, Erik Wennerström

Kategorier: Juridik
The information society calls for new legal solutions. Emergent technical infrastructures combined with globalisation of organisations are giving rise to numerous legal quandaries. Lawyers as well as those designing and maintaining the technology of the information society must be aware of the legal issues and…
Köp här

Isbn: 9789144037363

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC