Bläddra
Sökresultat för Christel Persson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144035598

Utgivningsår: 20070214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Antalet människor har under de senaste 50 åren ökat från tre till nästan åtta miljarder. Samtidigt har livsstilen i rikare delar av världen bidragit till att vi i dag överutnyttjar jordens resurser. Hur ska vi leva och fördela jordens resurser så att också framtida generationer kan få ett bra liv här på jorden? Under…
Köp här

Isbn: 9789144139241

Utgivningsår: 20200826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Helena Andersson, Claes Dahlqvist, Claes Dahlqvist, Claes Dahlqvist, Bengt Nihlgård, Torleif Bramryd

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt…
Köp här

Isbn: 9789144121734

Utgivningsår: 20190923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helge Strömdahl, Lena Tibell, Maria Andrée, Eva Davidsson, Michal Drechsler, Margareta Enghag, Niklas Gericke, Gunilla Gunnarsson, Lena Hansson, Magnus Hultén, Britt Jakobson, Annette Johnsson, Anders Jönsson, Mattias Lundin, Ola Magntorn, Pernilla Nilsson, Christel Persson, Carl-Johan Rundgren, Maria Åström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Ska no-undervisningen vara integrerad eller ämnesuppdelad? Vad är relationen mellan religion och naturvetenskap? Hur lär man sig att ”läsa” naturen? Är naturvetenskaplig kunskap vacker? Vad lär man sig på vetenskaps- och teknikcentra? Vilken betydelse har språk, bilder och animationer i naturvetenskapligt lärande? Vad…
Köp här

Isbn: 9789144081656

Utgivningsår: 20120810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson, Torleif Bramryd, Bengt Nihlgård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att…
Köp här

Isbn: 9789144117560

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lars Hector, Christel Persson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Särskilda skådespelare och artister Scenkonst och film
”Gode gud, gör så att jag aldrig träffar denna kvinna!” Säger regissören Federico Fellini när han ser en ung svenska på ett amerikanskt magasinsomslag 1956. Men de möts, Fellini och Anita Ekberg. De gör en film, ”La dolce vita”, och resten är historia. Filmen förändrar efterkrigets Italien, och hela filmvärlden. Ännu…
Köp här

Isbn: 9789187875151

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Kira förlag

Mediatyp: BB

av: Christel Persson, Christel Persson, Helena Andersson, Claes Dahlqvist, Claes Dahlqvist, Claes Dahlqvist, Bengt Nihlgård, Torleif Bramryd

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt…
Köp här

Isbn: 9789144137926

Utgivningsår: 20191004

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Christel Persson, Torsten Persson

Köp här

Isbn: 9789144016023

Utgivningsår: 20010601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson, Torleif Bramryd, Bengt Nihlgård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att…
Köp här

Isbn: 9789144053189

Utgivningsår: 20091230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC