Bläddra
Sökresultat för Christina Ramberg... Rensa filter?

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning på standardavtal.
Köp här

Isbn: 9789139209003

Utgivningsår: 20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. avtalsrättens huvudteorier avtals uppkomst och ingående ansvaret för culpa in contrahendo fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) standardavtalsrätt betydelsen av ändrade förhållanden konsekvenser av…
Köp här

Isbn: 9789139206453

Utgivningsår: 20140121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens intresse och att svaret ska framgå av det följande kapitelinnehållet. Det…
Köp här

Isbn: 9789139206828

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar: Författningar Rättspraxis Förarbeten Handelsbruk Analogier och motsatsslut Soft law och…
Köp här

Isbn: 9789139208822

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
Redogör för avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bland annat: avtalsrättens huvudteorier, avtals uppkomst och ingående, ansvaret för culpa in contrahendo, fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning), standardavtalsrätt, betydelsen av ändrade förhållanden samt konsekvenser av…
Köp här

Isbn: 9789139204343

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Internationell rätt Internationella rättsfallssamlingar Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- och anhörigfullmakt, telefonförsäljning samt avtal i strid mot mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789139208990

Utgivningsår: 20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
En koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt med betoning på standardavtalsrätt och affärsjuridik. Tar upp avtalstolkning och tolkningsmetoder, avtal och konsumentskydd, rättsverkningar för andra än avtalsparterna samt kontraktsklausuler. Boken är främst avsedd för personer som sluter avtal i sin näringsverksamhet och…
Köp här

Isbn: 9789139204350

Utgivningsår: 20070117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande olika typer av inlösen- och värderingsklausuler tolkning av aktieägaravtal avtalstid och uppsägning…
Köp här

Isbn: 9789139205975

Utgivningsår: 20110907

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Kategorier: Juridik
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Läs merEfter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt – fastighetsrätt – associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147097883

Utgivningsår: 20120119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Läs merEfter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt – fastighetsrätt – associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147095278

Utgivningsår: 20100804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Stefan Zetterström

Kategorier: Juridik
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.Läs merBoken är avsedd för kurser i…
Köp här

Isbn: 9789147098736

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Christine Kirchberger, Mikael Pawlo, Sanna Wolk, Christina Ramberg, Nicklas Lundblad, Anna Nordén, Erik Wennerström

Kategorier: Juridik
The information society calls for new legal solutions. Emergent technical infrastructures combined with globalisation of organisations are giving rise to numerous legal quandaries. Lawyers as well as those designing and maintaining the technology of the information society must be aware of the legal issues and…
Köp här

Isbn: 9789144037363

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Anders Agell, Åke Malmström, Tore Sigeman

Kategorier: Juridik
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt– fastighetsrätt– associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147098743

Utgivningsår: 20120619

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
Denna bok är av kåserande karaktär. Med utgångspunkt i anekdoter om författarens egna och kollegors dyrköpta erfarenheter behandlas olika konkreta och praktiska problem, t.ex. för vilken målgrupp man skriver, hur man tillämpar juridisk metod, fotnotsstrategier, samspelet med handledaren och hur man kan hantera känslor…
Köp här

Isbn: 9789172231894

Utgivningsår: 20031121

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Christina Ramberg, Stefan Zetterström

Kategorier: Juridik
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Läs merEfter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt – fastighetsrätt – associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147114757

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Marko Susanne, Christina Ramberg Nordenskiöld

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
En vackert utformad barnbok om vår natur. Felicia bor på en ö i havet och en morgon hör hon ett förtvivlat pipande ? en grönsiska har fastnat i en fälla. Och vad värre är, Felicia upptäcker ett helt nät där skogsduvor, trastar, lärkor och andra fåglar trasslat in sig. Vem har satt upp nätet? Och varför? Felicia…
Köp här

Isbn: 9789187007866

Utgivningsår: 20151006

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Carl Svernlöv, Viveca Bergstedt Sten, Stefan Bessman, Christina Ramberg, Tomas Rudenstam, Jacob Westin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella…
Köp här

Isbn: 9789139112877

Utgivningsår: 20130207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Susanne Marko, Christina Ramberg Nordenskiöld

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Felicia lives on an island in the sea. When she grows up, she wants to follow the birds – her best friends – put in the world. One morning Felicia hears a desperate peeping. A siskin has got stuck in a net. She carefully frees it. But why does it lie motionless when she holds it in her hand? Is it dead?…
Köp här

Isbn: 9789187007903

Utgivningsår: 20151023

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Christina Ramberg

En koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt med betoning på standardavtalsrätt och affärsjuridik. Tar upp avtalstolkning och tolkningsmetoder, avtal och konsumentskydd, rättsverkningar för andra än avtalsparterna samt kontraktsklausuler. Boken är främst avsedd för personer som sluter avtal i sin näringsverksamhet och…
Köp här

Isbn: 9789139203247

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Koncentrerad lärobok som i första hand vänder sig tills studenter på ekonomiska och tekniska program på högskolor och universitet. Boken behandlar 16 avtalstyper:Köp; Entreprenad; Transport; Hyra av lös egendom; Rådgivning; Förmedlingsavtal; Kreditavtal; Produktutveckling och design; Factoring; Borgen; Försäkring;…
Köp här

Isbn: 9789139203957

Utgivningsår: 20050810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC