Bläddra
Sökresultat för Dialogos Förlag... Rensa filter?

av: Lilian Ryd

Kategorier: Historia och arkeologi
Fram till vår tid har det funnits kvinnor som levt i en fullödig självhushållning med tusenåriga rötter. Författaren Lilian Ryd har under åtta år intervjuat dessa sista nybyggarkvinnor. De berättar här om sin mångsidiga och kunskapsrika tillvaro i Lapplands älvdalar och fjälltrakter. “Kvinnor i väglöst…
Köp här

Isbn: 9789175041759

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Inger Enkvist

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur skulle den svenska lärarutbildningen kunna reformeras för att minska lärarbristen och höja elevresultaten? Enligt nya beräkningar kommer Sverige att år 2033 lida brist på 45 000 lärare om inget görs åt situationen. Det gäller inte bara att rekrytera fler till alla lärartjänster, utan också att få de mest lämpliga…
Köp här

Isbn: 9789175043692

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: B Schlyter

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Urvalet är baserat på nyare svenska och franska frekvensundersökningar samt på överväganden av praktisk art. Antalet svenska uppslagsord uppgår till närmare 4 400. Innehåller exempel, konstruktioner och kortfattade grammatiska upplysningar. Boken är avsedd för skolbruk och som hjälpmedel för dem som vill friska upp…
Köp här

Isbn: 9789175040738

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Ericsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
På Lojsta hed på Gotland har tiden stått still. Här lever en flock gotlandsruss på skogen, på sama sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider. Russen har visserligen namn och ägare – men de föds, lever och dör i frihet. Boken är konstnären Anna Ericssons personliga bild av russflocken på Lojsta hed, i…
Köp här

Isbn: 9789175042077

Utgivningsår: 20080530

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Barbro Ejendal, Håkan Hollström

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Russflocken på Lojsta hed är unik. Russet har kallats ett levande folkminne, och det är precis vad det är. Tack vare människor i trakten lever vår mest ursprungliga häst kvar som den gjort i årtusenden på den gotländska skogsheden. Vi får i denna bok följa russens liv under en årscykel och får inblick i modern avel och…
Köp här

Isbn: 9789175041650

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik W Ohlsson

Den gotländska naturen är fantastisk, inte minst öns kuster med sina klintar, rauker, fågelrika strandängar och sandstränder. Erik Ohlsson, gotlandskännare som få, har tillsammans med två naturfotografer vandrat längst stränderna från öst till väst. Det var en lång och innehållsrik vandring. Med inlevelse beskrivs i…
Köp här

Isbn: 9789175042084

Utgivningsår: 20080611

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
This book provides a historically and conceptually grounded analysis of the transformation of finance and business in several countries in Central Europé and the Baltic States after the collapse of the Soviet Union. The Fall of the Berlin Wall began a new, and unexpected period of European political and economic…
Köp här

Isbn: 9789175043425

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En bred och initierad översikt över svensk islamforskning som den ser ut idag. Boken är skriven av en rad framstående och namnkunniga forskare från Sveriges universitet och högskolor. Den ger en samlad bild av hur islam kommer till uttryck i historien, vardagen, politiken och populärkulturen. Därigenom framträder…
Köp här

Isbn: 9789175042435

Utgivningsår: 20110915

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Broberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Rasforskning och steriliseringspolitik är två inslag i svensk historia som vållat stark diskussion och kollektiv självkritik. Även det svenska folkhemmet bar på mörka hemligheter, hette det när steriliseringsdebattens vågor gick som högst i slutet av 1990-talet. “Oönskade i folkhemmet” gavs ut 1991 och var…
Köp här

Isbn: 9789175041834

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Barbro Ejendal, Håkan Hollström

Fyrarna var länge viktiga för sjöfarten, men som en följd av tekniska framsteg har de efterhand automatiserats, avbemannats och förlorat i betydelse. De små fyrplatssamhällena har övergivits, och de människor som ännu kan berätta om livet där finns snart inte mer. Inget har hittills skrivits som ger en samlad bild av…
Köp här

Isbn: 9789175041902

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Dennis

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Ornö under 500 år skildrar Ornös och Stockholms skärgårds utveckling från sent 1400-tal till nutid.  Här behandlas 1600-talets jordbruk och fiske, 1700-talets rysshärjningar och pest, 1800-talets övergång till en ny tid och 1900-talets avveckling av jordbruket. Huvudvikten ligger dock vid tematiska avsnitt, som täcker…
Köp här

Isbn: 9789175043654

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Schück

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Schücks ABC är en alfabetisk uppslagsbok som på ett kortfattat och begripligt sätt förklarar hur samhällsekonomin fungerar. Och ekonomi går inte att bortse från, den finns nästan överallt i vår vardag.   Här krävs inga särskilda förkunskaper, utan boken kan läsas av alla som vill veta mer inom detta område. Den…
Köp här

Isbn: 9789175043562

Utgivningsår: 20191030

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Bertrand David

Kategorier: Historia och arkeologi
I omkring 25 000 års tid målade människor i grottor runtom i Europa. Ståtliga bisonoxar, galopperande hästar, eleganta hjortar. Lejon, mammutar och noshörningar. Ibland överlappar målningarna varandra och ofta finns de på så svårtillgängliga platser att man måste åla sig in för att nå dit. Att de är så pass realistiska…
Köp här

Isbn: 9789175042398

Utgivningsår: 20140108

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Länge levde föreställningen att Sverige var ett “homogent land”. Svenskarna sades ha styrt sina egna affärer och alla stammade de från nordiska odalmän. Men i själva verket har invandringen en lika lång historia som det svenska riket. Vad som kallas “svensk kultur” är något som formats och…
Köp här

Isbn: 9789175041667

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
En ständig aktuell fråga inom historiebeskrivningen är den bristande förekomsten av kvinnor och kvinnoperspektiv. I denna antologi presenterar några av landets ledande historiker, lärare och författare sina synsätt på ämnet. Hur är det med förekomsten av kvinnor i historieböckerna? Hur har kvinnor skildrats och hur…
Köp här

Isbn: 9789175043555

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Kurt Villads Jensen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om…
Köp här

Isbn: 9789175043135

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Håkan Hollström

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Russflocken på Lojsta hed är ett unikt och omistligt kulturarv, värt att bevara. Russen är Sveriges äldsta hästras och hör samman med skogen på Lojsta hed som ett skogens väsen. De har varit nära att dö ut och de är ännu hotade av bland annat krav på ligghall och planerna på en industriell vindkraftspark på heden.…
Köp här

Isbn: 9789175042268

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det politiska intresset för gymnasial yrkesutbildning och framförallt för lärlingsutbildning fortsätter att vara högt. Sedan 1990-talet har yrkesutbildningen i Sverige genomgått flera omfattande reformer. 2011 infördes reguljära lärlingsutbildningar. Hösten 2013 blev lärlingsutbildningen föremål för nya politiska…
Köp här

Isbn: 9789175042787

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
De stora tonsättarna är Sixten Nordströms personliga och spännande berättelse om ett antal obestridliga mästare inom den klassiska musikens område. Boken skildrar deras liv och omständigheterna som styrde deras tillvaro och därmed musikskapande. Vad gjorde att de komponerade just den musiken, vad influerade dem? Vilka…
Köp här

Isbn: 9789175041490

Utgivningsår: 19981101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Otto Andersson, Lennart Erixon, Ante Farm, Göran Fredriksson Humlesjö, Anders Gullberg, Yvonne Hirdman, Gabrielle Meagher, Lars Pålsson Syll, Magnus Ryner, Marta Szebehely, Stefan De Vylder

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Jämförande politik Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Behovet av radikal samhällsanalys och ideologikritik har sällan varit större än nu, drygt femtio år efter att tidskriften Häften för kritiska studier först såg dagens ljus. I boken diskuteras, i tidskriftens anda, aktuella trender i vår tids kapitalism. Är USA-imperialismen nere för räkning? Innebär den digitala…
Köp här

Isbn: 9789175043616

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har studerats, diskuterats, tolkats och fungerat som vägledning i livet.…
Köp här

Isbn: 9789175043517

Utgivningsår: 20200515

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Wadensjö, Mona Lorentzson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Europas historia Historia Historia och arkeologi
Den bygd som omfattar delar av Västbo och Mo härader i Småland och Kinds härad i Västergötland utgjorde under lång tid ett gränsland mellan Sverige och Danmark. Regionen är uppdelad på två landskap, tre län och två stift. Den präglas av en gemensam kultur och en gemensam historia, men den har inget namn som uttrycker…
Köp här

Isbn: 9789175043791

Utgivningsår: 20210603

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
Studiematerialet bygger på grundboken “Så blir det musik”. Syftet är att tillhandahålla ett så upparbetat lektionsunderlag som möjligt. Exempel och övningar är utformade för att ge inspiration till eget skapande, sång, spel och dans samt diskussioner och analyser. Steg för steg följer materialet grundbokens…
Köp här

Isbn: 9789175040936

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Åke Hellstrand

Kategorier: Historia och arkeologi
Historien i berättelser är en heltäckande serie bredvidläsningsböcker för skolan. Texter från kända (och spännande) historiska romaner för en ungdomlig läsekrets. Med kommentarer och illustrationer samt tips för vidare läsning.
Köp här

Isbn: 9789175041209

Utgivningsår: 19920601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Hirschfeldt, Olof Petersson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser? Författarna diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför…
Köp här

Isbn: 9789175043807

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Sandin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt
Hår är viktigt för oss människor. Genom att klippa och raka oss eller låta bli har vi möjlighet att uttrycka vår identitet. Men vårt hår är inte enbart en privat angelägenhet. Också Gud tycks vilja ha ett ord med i laget. För faktum är att i alla stora religioner finns det normer och regler för hur vi människor ska…
Köp här

Isbn: 9789175043524

Utgivningsår: 20191002

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Camilla Skorup

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid Sömnad och handarbete
En hel bok med lättstickade och underbara plagg för barn upp till sex års ålder. Beskrivningarna tar upp och varierar klassiska mönster och former: Bohuströja, frygisk mössa, rutmönstrad tröja med eller utan ärm, lovikkavantar och många fler. Författaren, Camilla Skorup, är utbildad väv- och textillärare och arbetar…
Köp här

Isbn: 9789175042282

Utgivningsår: 20101007

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Med Nordens många sjöar, vattendrag och långa kuster har fisken och fisket helt naturligt spelat en viktig roll som mat och som råvara för skilda produkter. Men till olika fiskarter har även knutits en rad myter och föreställningar. De har ansetts besitta övernaturliga egenskaper, de har använts för att spå väder eller…
Köp här

Isbn: 9789178431427

Utgivningsår: 20000501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Gunnarsson, Ulla Keyling

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Varför är värdskap viktigt? Tänk dig en värld där alla människor – vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare, känner sig väntade och välkomna, en värld där våra möten präglas av värdighet, respekt och medkänsla. År 2002 kom boken Den goda värdskapet. Konsten att få människor att känna sig välkomna. Den…
Köp här

Isbn: 9789175042923

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Medeltidshistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist bjuder på en lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Den långa medeltiden är en introduktion till Nordens historia från…
Köp här

Isbn: 9789175042794

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Yngve Ryd

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hästkörning är en gammal konst, grundad på seklers erfarenhet. I denna bok beskrivs i detalj hur arbetet går till. Den bygger på många års samarbete och samtal med gamla hästkuskar. Timmerkörningens alla hemligheter finns i deras huvuden, och ingen annan stans. Kuskarna har slipat sin framställningskonst under…
Köp här

Isbn: 9789175041735

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Leif Furhammar

Kategorier: Fotografi Konst
Filmen i Sverige är en bred översikt av den svenska filmhistorien, dess genier och konstverk, dess melodramer och munterhet, folkliga framgångar och vulgära trivialiteter, dess växlande ekonomiska och sociala konjunkturer, dess produktionsförhållanden och publika relationer, dess kreativa kriser och dundrande debatter,…
Köp här

Isbn: 9789175041582

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Annick Sjögren

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra närmaste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om varandras integritet, eller försvarar vi vår heder med stolthet och generositet? Varför är det så att två grannar eller kollegor, till och med två makar, väljer olika väg i avgörande stunder?…
Köp här

Isbn: 9789175041872

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Pernilla Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Produktiviteten är ett mått på hur effektivt vi arbetar och hur relevanta våra arbetsinsatser är för andra. Det har betydelse för tillväxt och välfärd och gäller både hela samhällen och enskilda företag. Boken är en grundlig analys av svensk produktivitet efter år 2000. Skillnader mellan regioner ökar, vilket kan…
Köp här

Isbn: 9789175043296

Utgivningsår: 20170524

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Världens tre stora monoteistiska religioner – judendomen, kristendomen och islam – har många gemensamma rötter, såväl historiskt som vad gäller trosföreställningar, ritualer och dogmer. Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader. I denna bok klargör författaren vad som skiljer religionerna åt, men han…
Köp här

Isbn: 9789175041681

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Wadensjö

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan…
Köp här

Isbn: 9789175043302

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Vad ska vi ha universiteten till? Hur sprids den akademiska kunskapen inom samhällsvetenskap och humaniora och hur används den, till vad? Det är angelägna frågor att ställa, eftersom de frammanar en diskussion som behöver föras fortlöpande. En sådan diskussion måste inkludera flertalet forskningsområden. Den måste…
Köp här

Isbn: 9789175043777

Utgivningsår: 20210315

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
Steg för steg leder oss Sixten Nordström genom det stora äventyret som börjar i ögonblicket då en musikidé vaknar, går genom tonsättarens verkstad, över noter och instrument och fram till scenen och den färdiga musiken. Boken ger oss dessutom en aktuell musikhistoria med “klassisk musik”, opera, operett,…
Köp här

Isbn: 9789175040905

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet. Såväl föräldraskapet självt som försöken att…
Köp här

Isbn: 9789175042381

Utgivningsår: 20111012

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC