Bläddra
Sökresultat för Elisabeth Ström... Rensa filter?

av: Elisabeth Ström, Agnetha Holmlund

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Dialogerna, fraserna och orden finns inspelade på cd för individuell uttalsträning.
Köp här

Isbn: 9789127498976

Utgivningsår: 19971219

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Dialogerna, fraserna och orden finns inspelade på cd för individuell uttalsträning.
Köp här

Isbn: 9789127498969

Utgivningsår: 19971022

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Dominic Summerton, Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127411609

Utgivningsår: 20080915

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Elisabeth Ström, Dominic Summerton

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Nu lyfter Wings! Wings green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort…
Köp här

Isbn: 9789127634336

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Dominic Summerton, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127411586

Utgivningsår: 20080811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ström

Köp här

Isbn: 9789189617520

Utgivningsår: 20030501

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Dominic Summerton, Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127411593

Utgivningsår: 20080711

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ström, Britta Mangili

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Dialogerna, fraserna och orden finns inspelade på cd för individuell uttalsträning.
Köp här

Isbn: 9789127498990

Utgivningsår: 19990125

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av: Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Dialogerna, fraserna och orden finns inspelade på cd för individuell uttalsträning.
Köp här

Isbn: 9789127499003

Utgivningsår: 19991012

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av: Elisabeth Ström, Alla Bernar, Polina Drakhlis

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Dialogerna, fraserna och orden finns inspelade på cd för individuell uttalsträning.
Köp här

Isbn: 9789127499010

Utgivningsår: 20000407

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Elisabeth Ström, Jenny Uddling

Här får alla med inhämtade grundkunskaper stimulerande möjligheter att använda sin svenska i praktiska, realistiska situationer. På plats i Sverige består av en kort inledning för läraren med arbetsförslag och tips, följt av kopieringsunderlag för åtta kapitel. Här får man träna att handla, be om information och…
Köp här

Isbn: 9789127498310

Utgivningsår: 20020122

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BE

av: Elisabeth Ström

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I kopieringsunderlaget finns diskussionsfraser som stöd för eleverna, där finns också provförslag  och facit.
Köp här

Isbn: 9789127499089

Utgivningsår: 20011030

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00