Bläddra
Sökresultat för Erik Blennberger... Rensa filter?

av: Bengt Johansson, Bengt Johansson, Erik Blennberger, Erik Blennberger

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Äldreomsorgen i Sverige har fått en särskild värdegrund som handlar om värdigt liv och välbefinnande. Till det kommer en ny bestämmelse om ökat brukarinflytande. De nya bestämmelserna antogs av riksdagen under våren 2010 och är nu en del av socialtjänstlagen. Den här boken ger förslag på hur dessa nya bestämmelser kan…
Köp här

Isbn: 9789170912399

Utgivningsår: 20100515

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Erik Blennberger

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Alla talar om bemötande. Inom omsorg, socialt arbete och vård, men också inom försäljning, ledarskap, service och utbildning. Ordet kombineras ofta med etik: Etik och bemötande. Hur bör vi tolka intresset för bemötande? Är det ett tecken på en ny serviceanda? Visar det en starkare betoning av medborgarens värdighet och…
Köp här

Isbn: 9789144090801

Utgivningsår: 20130917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats J. Hansson, Erik Blennberger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer
Vilken roll spelar diakonin i samtidens välfärdssamhälle? Detta är en utmärkt grundbok för diakonutbildning och annan utbildning inom telogi och religionsvetenskap.
Köp här

Isbn: 9789152638071

Utgivningsår: 20190914

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Erik Blennberger

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
För första gången finns nu en utarbetad etisk kod för chefer. Den här boken är den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig till chefer. Boken tar upp etiska problem och klargör etiska värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher samt på olika nivåer i en…
Köp här

Isbn: 9789147088522

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Jonsson, Karin Salmson, Lene Lindberg, Tapio Salonen, Erik Blennberger, Leif Havnesköld, Björn Wrangsjö, Marta Cullberg Weston, Peter Wirbing, Annemi Skerfving

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn, unga, vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som…
Köp här

Isbn: 9789144056869

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Erik Blennberger

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
För första gången finns nu en utarbetad etisk kod för chefer. Den här boken är den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig till chefer. Boken tar upp etiska problem och klargör etiska värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher samt på olika nivåer i en…
Köp här

Isbn: 9789147108480

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: EA

av: Anders Jeffner, Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? Forskning visar att…
Köp här

Isbn: 9789152637487

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Erik Blennberger

Uttrycket bibelsyn kan beteckna uppfattningar, attityder och användningssätt med avseende på Bibeln. Det begreppet är utgångspunkten för denna bok, som försöker klarlägga och föra konstruktiva resonemang kring ett flertal komplicerade problem och positioner för normativ användning av Bibeln. Blennberger gör en analys…
Köp här

Isbn: 9789157800275

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144024066

Utgivningsår: 20021007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC