Bläddra
Sökresultat för Erika Tengrud... Rensa filter?

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140680648

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140680655

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140678072

Utgivningsår: 20140120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140678089

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140688729

Utgivningsår: 20151016

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140688712

Utgivningsår: 20150112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Erika Tengrud

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.Matteresan 5-6 Elevwebb…
Köp här

Isbn: 9789140689047

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erika Tengrud

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för…
Köp här

Isbn: 9789140689054

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt. Matteresan…
Köp här

Isbn: 9789140678195

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.Matteresan…
Köp här

Isbn: 9789140678201

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erika Tengrud, Lina Pfannenstill

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Materialet innehåller kopieringsmaterial till 68 problemuppgifter. Uppgifterna är indelade i tre problemtyper rika, öppna och kreativa. Till varje uppgift finns en lärarsida med stöd för arbetssätt och vilka strategier som passar till varje problemuppgift. Lina Pfannenstill och Erika Tengrud är båda…
Köp här

Isbn: 9789127457799

Utgivningsår: 20210120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt. Matteresan…
Köp här

Isbn: 9789140678171

Utgivningsår: 20150116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Erika Tengrud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.Matteresan Elevwebb 1-2…
Köp här

Isbn: 9789140678188

Utgivningsår: 20150116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB