Bläddra
Sökresultat för Fay Lundh Nilsson... Rensa filter?

av: Fay Lundh Nilsson, Erika Werner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Ekonomi och socialpolitik är två områden som är ömsesidigt beroende av varandra. Utan en väl fungerande samhällsekonomi skapas inga gemensamma resurser för socialt arbete. Utan ett fungerande socialt skyddsnät tas inte de mänskliga resurser tillvara som i sin tur är med och skapar en god samhällsekonomi.…
Köp här

Isbn: 9789140692061

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Rimm, Daniel Lindmark, Ola Winberg, Henrik Edgren, Johan Prytz, Carl Frängsmyr, Emil Bertilsson, Anne Berg, Samuel Edqvist, Janne Holmén, Björn Sandahl, Magnus Hultén, Anna Larsson, Peter Bernhardsson, Jörgen Mattlar, Henrik Román, Jonas Gustafsson, Sara Backman Prytz, Christian Lundahl, Joakim Landahl, Johanna Ringarp, Fay Lundh Nilsson, Pia Skott, Fredrik Thisner

Kategorier: Historia och arkeologi
Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken finns historiska presentationer av de olika skolformerna och en rad skolämnen. Därutöver ger författarna, flertalet ledande specialister inom de ämnen de…
Köp här

Isbn: 9789144068978

Utgivningsår: 20111107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thom Axelsson, Sara Backman Prytz, Anne Berg, Peter Bernhardsson, Emil Bertilsson, Lotta Brantefors, Henrik Edgren, Samuel Edquist, Lars Elenius, Carl Frängsmyr, Jonas Gustafsson, Sandra Hellstrand, Janne Holmén, Magnus Hultén, Joakim Landahl, Anna Larsson, Daniel Lindmark, Christian Lundahl, Fay Lundh Nilsson, Jörgen Mattlar, Niclas Lindström, Johan Prytz, Stefan Rimm, Johanna Ringarp, Henrik Román, Björn Sandahl, Pia Skott, Fredrik Thisner, Olof Winberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, och Johannes Westberg, professor i pedagogikvid Örebro universitet, är redaktörer för denna bok. Båda är aktiva forskare och har undervisat om utbildningshistoria inom lärarutbildningar. utbildningshistoria – en introduktion Utbildningshistoria –…
Köp här

Isbn: 9789144121192

Utgivningsår: 20190418

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Håkansson, Anders Nilsson, Fay Lundh Nilsson, Lars Petterssn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än forskare. Läsaren får på köpet en god inblick i Sveriges ekonomiska historia under perioden 19401975.« Bibliotekstjänst Yrkesutbildningen i gymnasieskolan debatteras ständigt och kritiseras ofta. Det är…
Köp här

Isbn: 9789187351297

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB