Bläddra
Sökresultat för Görel Hydén... Rensa filter?

av: Britta Redin, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Skrivstil får eleverna lära sig hur de redan kända textade bokstäverna formas för att kunna bindas ihop till ord. Arbetsgången bygger på att bokstäver med likartad form övas i svit, men också på att eleverna får arbeta med alla små bokstäver innan vi går in på versalerna. På det sättet har vi kunnat göra materialet…
Köp här

Isbn: 9789171796035

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magdalena Schubert, Görel Hydén, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…
Köp här

Isbn: 9789144085845

Utgivningsår: 20130123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Cecilia Svidén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…
Köp här

Isbn: 9789144085821

Utgivningsår: 20121217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Görel Hydén, Britta Redin

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789171793911

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171792433

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magdalena Schubert, Cecilia Svidén, Görel Hydén

I Läsförståelse tränas eleven till att bli en aktiv läsare – en som läser för att förstå, och som löser problemet om man inte förstår. Läsförståelse innebär i detta material allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i…
Köp här

Isbn: 9789144072524

Utgivningsår: 20110609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Hanne Solem

Kategorier: Språk och lingvistik
Läsförståelse Grön är avsedd för åk 1. I Läsförståelse Mini, Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord…
Köp här

Isbn: 9789144077659

Utgivningsår: 20110926

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Hanne Solem

Kategorier: Språk och lingvistik
Läsförståelse Röd är avsedd för åk 3. I Läsförståelse Mini, Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord…
Köp här

Isbn: 9789144072494

Utgivningsår: 20110609

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Cecilia Svidén, Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Läsförståelse tränas eleven till att bli en aktiv läsare – en som läser för att förstå, och som löser problemet om man inte förstår. Läsförståelse innebär i detta material allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i…
Köp här

Isbn: 9789144085807

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Görel Hydén, Britta Redin

Kategorier: Språk och lingvistik
Läslådan hjälper barn i förskoleklass och årskurs 1 med lästräningen på ett effektivt och roligt sätt. När barnen fått bekanta sig med innehållet i Läslådan och alla dess möjligheter till övningar, blir den ett värdefullt komplement till annat material i klassens språkarbete. Läslådan är en trälåda med fack för olika…
Köp här

Isbn: 9789171799395

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…
Köp här

Isbn: 9789144092850

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Britta Redin

Kategorier: Språk och lingvistik
Veckans ord 4–6 är en av våra mest populära och omtyckta serier. Veckans ord har fräscha illustrationer och ger en systematisk och väl genomtänkt stavningsträning med omväxlande övningar och roliga bilder. I Veckans ord är orden kapitelvis ordnade i en struktur som underlättar elevernas förståelse för hur ord ska…
Köp här

Isbn: 9789144072425

Utgivningsår: 20110531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144081779

Utgivningsår: 20120504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britta Redin, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171796660

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171797407

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magdalena Schubert, Cecilia Svidén, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett facit kan naturligtvis aldrig täcka alla alternativa formuleringar och funderingar – det viktiga är att eleven kan motivera sina svar. Handledningarna till del B och…
Köp här

Isbn: 9789144072968

Utgivningsår: 20110616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…
Köp här

Isbn: 9789144092836

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Britta Redin

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171794031

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
I serien Språklära får eleverna utveckla sin ordkunskap och träna på regler som är nödvändiga för att kunna skriva korrekt svenska. Språklära-serien har en enkel och överskådlig struktur – alla kapitel är upplagda på samma sätt för att eleverna lätt ska kunna känna igen sig och veta vad de ska göra, men övningarna är…
Köp här

Isbn: 9789144073781

Utgivningsår: 20110623

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt…
Köp här

Isbn: 9789144081472

Utgivningsår: 20120703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läs och tänk finns kluriga uppgifter som på ett roligt sätt understöder eleven i att tänka logiskt och kreativt – att tänka till, helt enkelt! Läs och tänk är en serie med fyra arbetsböcker för elever som kan läsa enkla texter och följa en enkel instruktion, ibland i flera led. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad…
Köp här

Isbn: 9789144096278

Utgivningsår: 20131230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Kristina Redin, Camilla Rundqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171799265

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs läsförståelseutveckling. Serien Läsförståelse har sedan första upplagan fått ny layout…
Köp här

Isbn: 9789144092843

Utgivningsår: 20140218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171792563

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144072531

Utgivningsår: 20110531

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Britta Redin, Elisabeth Å. Schieldrop

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789171798138

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…
Köp här

Isbn: 9789144092782

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Britta Redin, Görel Hydén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Skrivstil får eleverna lära sig hur de redan kända textade bokstäverna formas för att kunna bindas ihop till ord. Arbetsgången bygger på att bokstäver med likartad form övas i svit, men också på att eleverna får arbeta med alla små bokstäver innan vi går in på versalerna. På det sättet har vi kunnat göra materialet…
Köp här

Isbn: 9789144079394

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Adastra

Mediatyp: BC

av: Karin Flodin, Görel Hydén

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Isbn: 9789171794482

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Görel Hydén, Gerd Fredheim, Marianne Trettenes

Kategorier: Språk och lingvistik
Läsförståelse Fakta stödjer och kompletterar undervisningen i matematik, NO-ämnen och SO-ämnen. Texterna representerar många olika sakprosa genrer och varierar därför både i utformning och struktur. Genom arbetet med Läsförståelse Fakta lär sig eleverna att olika slags texter både kan, och ska, läsas på olika sätt för…
Köp här

Isbn: 9789144077734

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magdalena Schubert, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning, med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas, bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt…
Köp här

Isbn: 9789144085609

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Görel Hydén, Britta Redin

Kategorier: Språk och lingvistik
Veckans ord 4–6 är en av våra mest populära och omtyckta serier. Veckans ord har fräscha illustrationer och ger en systematisk och väl genomtänkt stavningsträning med omväxlande övningar och roliga bilder. I Veckans ord är orden kapitelvis ordnade i en struktur som underlättar elevernas förståelse för hur ord ska…
Köp här

Isbn: 9789144072432

Utgivningsår: 20110622

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789144072548

Utgivningsår: 20110613

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Skriva svenska Start ger de yngre eleverna grundläggande kunskaper om de vanligaste genrerna. De blir medvetna om att vad man skriver och hur man uttrycker sig beror på till vem man skriver och vad man vill få fram med sin text. Elevbokens upplägg Elevboken innehåller åtta kapitel, utformade för att ge logik, variation…
Köp här

Isbn: 9789144119847

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Nigel Croser, Josephine Croser, Jill McDougall, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Vingböckerna gör det möjligt för nybörjarläsaren att redan från första början få uppleva läsning som både underhållande och meningsfull. Läs mer om Vingserien. Steg 1 Steg 1 innehåller fem olika böcker med 16 sidor i varje bok. Max 40 ord – Mönstret omfattar en enda mening som upprepas genom hela boken. Bara ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789144081076

Utgivningsår: 20120421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611750

Utgivningsår: 20130125

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav. I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är…
Köp här

Isbn: 9789144092867

Utgivningsår: 20140114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611767

Utgivningsår: 20130125

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Britta Redin, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
I Läs och tänk finns kluriga uppgifter som på ett roligt sätt understöder eleven i att tänka logiskt och kreativt – att tänka till, helt enkelt! Läs och tänk är en serie med fyra arbetsböcker för elever som kan läsa enkla texter och följa en enkel instruktion, ibland i flera led. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad…
Köp här

Isbn: 9789171802255

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britta Redin, Görel Hydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Med Veckans bokstav får alla en möjlighet att lära känna alfabetets bokstäver på djupet. Materialet är utformat så att eleven arbetar grundligt med varje bokstav genom att bland annat öva på ljudanalys, spåra bokstavens form och hitta den gömd bland andra bokstäver. Målet är att eleven ska befästa den grund –…
Köp här

Isbn: 9789144093253

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ