Bläddra
Sökresultat för Gösta Westerlund... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789186346454

Utgivningsår: 20140805

Utgivare: Bruuns bokförlag

Mediatyp: BC

av: Gösta Westerlund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Vid brottsutredningar beslutar polis eller åklagare ibland att använda s k straffprocessuella tvångsmedel. Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som dessa avgöranden. Mest känt är gripandet, som kan leda till häktning. Rättegångsbalken innehåller en rad olika tvångsmedel. Boken,…
Köp här

Isbn: 9789186346751

Utgivningsår: 20130725

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

Kategorier: Juridik
Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjunde reviderade upplaga. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra…
Köp här

Isbn: 9789172238022

Utgivningsår: 20200309

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av: Gösta Westerlund, Maria Emanuelsson, Magnus Wahlund

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper, där deltagarna inte alltid är nyktra, väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protestera mot vad de upplever som orättvisor i samhället. Vid dessa tillfällen riktar…
Köp här

Isbn: 9789172238114

Utgivningsår: 20200707

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Inger Nilsson, Gösta Westerlund, Carl Wredenfedt

Köp här

Isbn: 9789186346300

Utgivningsår: 20070301

Utgivare: Bruuns bokförlag

Mediatyp: BC

av: Gösta Westerlund

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När en polis i sin tjänsteutövning avlossar sitt vapen mot en människa ges detta naturligt nog stort utrymme i alla medier. Detta ger ibland intrycket av att polisen nuförtiden använder sina vapen mer än tidigare. I denna bok klarläggs de rättsliga förutsättningarna för när polisen får använda skjutvapen. Vidare tar…
Köp här

Isbn: 9789186346621

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Bruuns bokförlag

Mediatyp: BC

av: Gösta Westerlund

Köp här

Isbn: 9789154420711

Utgivningsår: 19900629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Gösta Westerlund

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Detta studiematerial är avsett att användas i undervisningen i kurser i straffrätt. Det är tänkt som ett komplement till de mer omfattande läroböckerna. Här beskrivs på ett pedagogiskt sätt, i stencilform, många frågeställningar inom den allmänna straffrätten. Bland mycket annat behandlas brottets objektiva och…
Köp här

Isbn: 9789172235861

Utgivningsår: 20141023

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Gösta Westerlund, Carl Wredenfeldt

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen måste ta ställning till i sin verksamhet. Som exempel på sådana områden kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen. Vidare grundas många straffbestämmelser på civilrättsliga begrepp. Vid brottsutredningar är det viktigt att känna till dessa. Så är…
Köp här

Isbn: 9789172236295

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BH

av: Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjätte reviderade upplaga. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra…
Köp här

Isbn: 9789172236943

Utgivningsår: 20171129

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av: Gösta Westerlund, Linus Hagstedt, Magnus Wahlund

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När en polis i sin tjänsteutövning avlossar sitt vapen mot en människa ges detta naturligt nog stort utrymme i alla medier. Författarna tar upp och granskar kända fall från 1990 och framåt där användande av skjutvapen medfört dödsfall. Antalet rättsfall har således utökats i denna nya upplaga och till dessa har fogats…
Köp här

Isbn: 9789172236974

Utgivningsår: 20180105

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

En grundläggande utbildnings- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad och nu presenteras i en 4:e upplaga. Boken beskriver de allmänna grunderna för brottens uppbyggnad, liksom olika förstadier och medverkan till brott. Även de olika straffrihetsgrunderna uppmärksammas. Boken behandlar den s.k.…
Köp här

Isbn: 9789186346119

Utgivningsår: 20110110

Utgivare: Bruuns bokförlag

Mediatyp: BC