Bläddra
Sökresultat för Georg Klein... Rensa filter?

av: Georg Klein

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Döden är förnekelsens moder.” Så anger Georg Klein utgångspunkten för sin nya bok: människans närmast obegränsade förmåga till önsketänkande, hennes behov av “söta lögner”.   Som vanligt rör han sig i sina essäer över vida fält. Han skriver om Inger Christensens Fjärilsdalen, och den ungerske…
Köp här

Isbn: 9789100146719

Utgivningsår: 20141223

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein, Alyson JK Bailes, Aaron Ciechanover, Ingemar Ernberg, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Bobil Jönsson, Thomas Kabdebo, Judit Kiss, Peter Nadas, Ulf Pettersson, Birgitta Sander, Fredrik Ullén, Unnur Valdimarsdóttir, Hans Wigzell

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
År 1990 utkom antologin Kreativitet och flow, som bestod av en samling essäer av författare och framstående forskare inom olika verksamhetsområden där de svarade på vad begreppet kreativitet och flow innebar för dem. Drygt tjugo år senare efterfrågas boken alltjämt. Vi tyckte därför att det åter var dags att ställa…
Köp här

Isbn: 9789173374156

Utgivningsår: 20121009

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BC

av: Georg Klein

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I Den gudomliga komedin öppnar sig en väg för Dante genom den öde skogen som slutligen leder till Paradiset. Men vad gör vi idag som ändliga biologiska varelser när vi finner oss vilse i det moderna samhället? I sin fascinerande och gripande nya bok försöker Georg Klein besvara den frågan genom att berätta om tre…
Köp här

Isbn: 9789100146726

Utgivningsår: 20141217

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein, Alyson JK Bailes, Aaron Ciechanover, Ingemar Ernberg, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Bodil Jönsson, Thomas Kabdebo, Judit Kiss, Peter Nadas, Ulf Pettersson, Birgitta Sander, Fredrik Ullén, Unnur Valdimarsdóttir, Hans Wigzell

Är kreativitet bara ett modeord eller en djup drivkraft hos människan? Och vad är flow? Och vad händer när de två samverkar? Georg Klein skriver i bokens förord: Den starka driften att med egen förmåga ta sig an en utmanande uppgift är ett fundamentalt behov hos människan. Vi vill uppleva den eufori som flow kan ge. Vi…
Köp här

Isbn: 9789173374163

Utgivningsår: 20120911

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: EA

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I den stora inledande essän i “Den sjunde djävulen” lär Georg Klein känna två sinsemellan mycket olika författare: den ursvenske Stig och israelen Buli. Samtalen med dem och läsningen av deras böcker leder Klein till att reflektera över skillnaderna mellan traditionellt svensk och judisk mentalitet – inte…
Köp här

Isbn: 9789100146665

Utgivningsår: 20141217

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein, Agnes Heller, Yannick Haenel, Ulf Karl Olov Nilsson, Johan Linton, Tore Frängsmyr, Eszter Szalczer

Kategorier: Konst Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arche 52-53 innehåller ett samtal mellan Georg Klein och Per Magnus Johansson om uteslutandet av den andre. Håkan Liljeland har översatt och kommenterat den franska författaren Yannick Haenels bok om Jan Karski, polsk motståndsman under andra världskriget och ett tidigt vittne om de nazistiska förintelselägren. Numret…
Köp här

Isbn: 9789198026597

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I inledningen till sin nya essäsamling återger Georg Klein en oroande och djupt berörande dikt – “Korpen” av den ungerske poeten Ottó Orbán. Det är en dikt som inte släpper sitt grepp om honom. Korpen symboliserar för Klein kulturens undergång.Långsamt, omärkligt och obönhörligt påverkar den våra…
Köp här

Isbn: 9789100146689

Utgivningsår: 20161003

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789176089521

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BC

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I sin nya bok berättar Georg Klein om tre personer som gjort extraordinära insatser: musikern och kompositören Béla Bartók, genetikern Seymour Benzer och biologen Barbara McClintock, de båda sista verksamma på det genetiska forskningsfältet. Sinsemellan är de tre mycket olika, men de visar sig också ha mycket…
Köp här

Isbn: 9789100146696

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Margaretha Möller

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi Filosofi och religion
Det omöjliga samtalet innehåller ett urval av brev som Margaretha Möller skrivit till Georg Klein och dennes svarsbrev till henne. Samtalen om vetenskap, tro, litteratur, filosofi m.m. präglas av ärlighet, respekt och sympati. "It matters" som Georg Klein säger. Vi får inte blunda för vad vi människor är i…
Köp här

Isbn: 9789176832059

Utgivningsår: 20180727

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
“Döden är förnekelsens moder.” Så anger Georg Klein utgångspunkten för sin nya bok: människans närmast obegränsade förmåga till önsketänkande, hennes behov av “söta lögner”.   Som vanligt rör han sig i sina essäer över vida fält. Han skriver om Inger Christensens Fjärilsdalen, och den ungerske…
Köp här

Isbn: 9789100574949

Utgivningsår: 20011002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vad handlar denna bok egentligen om? Om självmördare, om Holocaust eller om poeter? Nej, jag tror egentligen inte att boken handlar om dessa ämnen. De har valts för att ställa kärnfrågan, människans situation, på sin spets. Vi möter vårt största dilemma nar vi nalkas det bottenlösa ordet pietà – ett ord som ingen har…
Köp här

Isbn: 9789100146702

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
I inledningen till sin nya bok konstaterar Georg Klein sakligt att människan är en produkt av evolutionen. Vi drivs av våra inbyggda genetiska program att livnära och fortplanta oss, och någon mening härutöver existerar inte. Samtidigt skriver han med vördnad om den av evolutionen skapade hjärnan med dess fantastiska…
Köp här

Isbn: 9789100107864

Utgivningsår: 20051021

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
“Vi måste föra en ständig kamp för att skydda våra viktigaste värden”, skriver Georg Klein om sin bok Resistens och fortsätter: “Vilka är de? Våra språk och våra kulturer naturligtvis. Men under dem, bakom dem, finns allt som vår evolution har format oss till att älska och som vi mår bra av. Frisk…
Köp här

Isbn: 9789100153724

Utgivningsår: 20151027

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Georg Klein

I sin nya bok berättar Georg Klein om tre personer som gjort extraordinära insatser: musikern och kompositören Béla Bartók, genetikern Seymour Benzer och biologen Barbara McClintock, de båda sista verksamma på det genetiska forskningsfältet. Sinsemellan är de tre mycket olika, men de visar sig också ha mycket…
Köp här

Isbn: 9789100121082

Utgivningsår: 20081014

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
“Vi måste föra en ständig kamp för att skydda våra viktigaste värden”, skriver Georg Klein om sin bok Resistens och fortsätter: “Vilka är de? Våra språk och våra kulturer naturligtvis. Men under dem, bakom dem, finns allt som vår evolution har format oss till att älska och som vi mår bra av. Frisk…
Köp här

Isbn: 9789100153731

Utgivningsår: 20151027

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Jag återvänder aldrig (Av Mihály Babits, översättning: Ove Berglund) Nunquam revertar – Dante sagt det fordomnunquam revertar – må jag säga det nununquam revertar – om så i stridens öganunquam revertar – tukthusets mörka hålanunquam – om så av gud förbannadrevertar – om så med våld utplånadi hans ställe vill jag…
Köp här

Isbn: 9789100125837

Utgivningsår: 20110531

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Per Ahlmark, Georg Klein

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Motståndet – med mera är en mångårig brevväxling mellan två kulturpersonligheter: Per Ahlmark och Georg Klein. Det ämne som är samtalets utgångspunkt är döden – hur vi förhåller oss till det öde som är vår gemensamma lott. Som vid alla goda samtal för tankarna om livets slut och villkor vidare till andra…
Köp här

Isbn: 9789127089259

Utgivningsår: 20010906

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Ateisten och den heliga staden växte fram ur mitt förord till en annans bok, Peter Nolls “Den utmätta tiden”. Hans nära förestående död hade givit honom levnadsvisdom. Orden som väller fram här i hans kölvatten berör några besläktade och många obesläktade ämnen. De handlar om cancer som kan belysa den…
Köp här

Isbn: 9789100146641

Utgivningsår: 20150302

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I december 1942 besökte den då 17-åriga författaren sin älskade farmor för sista gången. Hennes hus låg i en gränstrakt som ständigt växlade ägare men där alla talade ungerska. Många såg sig som bärare av två starka kulturer, den ungerska och den judiska. Ingen anade att inom arton månader skulle inte bara hela…
Köp här

Isbn: 9789143511208

Utgivningsår: 20110531

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Georg Klein

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Georg Klein är cancerforskare med världsrykte, professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm 1957–1992. Hans memoarer är en berättelse om två världar. Den första är Budapest där han växer upp i en judisk familj, tills att allt slås i spillror av kriget med förföljelse och flykt undan förintelsen.…
Köp här

Isbn: 9789100146672

Utgivningsår: 20141223

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Eva Dickson, Egon Fenyö, Georg Klein

Brevväxling mellan Georg Klein och Egon Fenyö. Om tre liv i Europa, Centraleuropa och Skandinavien. Ondska och godhet, vänskap och kärlek, katolicism kontra protestantism och om skolkamraten Péter och hans öde.
Köp här

Isbn: 9789172037120

Utgivningsår: 20051102

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB