Bläddra
Sökresultat för Gerd Brandell... Rensa filter?

av: Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka, Monica Johansson, Kristina Juter, Thomas Lingefjärd, Per Nilsson, Astrid Pettersson, Torbjörn Tambour, Tine Wedege

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Boken Matematikundervisning lyfter fram viktiga och intressanta resultat av svensk och internationell matematikdidaktisk forskning. Alla bidrag behandlar teman som ligger nära lärares vardagliga arbete med undervisningen. Texterna tar bl.a. upp matematikämnets karaktär, hur olika teoretiska perspektiv kan organisera…
Köp här

Isbn: 9789176566688

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri. Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt.…
Köp här

Isbn: 9789144109183

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok innehåller övningar till läroboken med samma titel. Det finns svar till alla uppgifter och ledtrådar till många. Läroboken handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl…
Köp här

Isbn: 9789144077666

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Anders Holst, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i…
Köp här

Isbn: 9789144066257

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC