Bläddra
Sökresultat för Gun Malmgren... Rensa filter?

av: Jan Thavenius, Gun Malmgren, Karin Dahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Svenska språket och litteraturen har i över hundra år haft en framträdande plats i den allmänna bildningen, och svenska har under samma period varit skolans centrala ämne. I denna bok tecknas svenskämnets utveckling från 1800-talets mitt till våra dagar. Syftet är att fördjupa den professionella debatten om ämnets…
Köp här

Isbn: 9789144009551

Utgivningsår: 19990603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Magnusson, Jan Nilsson, Gun Malmgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I skolans demokratiuppdrag ingår att varje elev ska få mod och vilja att uttrycka åsikter och göra sin röst hörd. En sådan identitets- och kunskapsutveckling sker förstås bäst i funktionella sammanhang och i kommunikation med andra. I den här boken får vi följa ett lärarlag på mellanstadiet i arbetet med att skapa en…
Köp här

Isbn: 9789144076898

Utgivningsår: 20130423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gun Malmgren, Lars-Göran Malmgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
1988 startade en ny, sammanhållen grundskollärarutbildning i Sverige. Svenskundervisning i grundskolan är ett försök att möta den nya situationen. Boken är en introduktion till svenskundervisningens problem – praktiskt och teoretiskt. Den utgår från konkreta undervisningserfarenheter i ämnet svenska från olika stadier…
Köp här

Isbn: 9789144276724

Utgivningsår: 19960616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Einarsson, Åke Pettersson, Bo Sundblad, Gunilla Dahlberg, Ingvar Lundberg, Kent Larsson, Jan Anward, Cai Svensson, Birgita Allard-Sundblad, Solveig Hammarbäck, Lars-Gunnar Andersson, Kerstin Nauclér, Gun Malmgren, Lars-Göran Malmgren, Tor Hultman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om hur barn utvecklas språkligt under skolåren, som skribenter, läsare, talare, lyssnare. Många av kapitlen berör sambandet mellan språk och intellektuell mognad eller utreder hur den språkliga förmågan hänger ihop med attityder till eget och andras språk. Boken är skriven för alla som intresserar…
Köp här

Isbn: 9789144296814

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC