Bläddra
Sökresultat för Gunnar Aronsson... Rensa filter?

av:Åke Sandberg, Göran Ahrne, Gunnar Aronsson, Ann Bergman, Torsten Björkman, Anders Boglind, Malin Bolin, Moa Bursell, Anna Fogelberg Eriksson, Tina Forsberg, Carl le Grand, Patrik Hall, Magnus Hörnqvist, Jan Ch Karlsson, Anders Kjellberg, Christian Koch, Karin Lundqvist, Christin Mellner, Fredrik Movitz, Roland Paulsen, Lisa Schmidt, Per Sederblad, John Sjöström, Egil J. Skorstad, Michael Tåhlin, Ylva Ulfsdotter Eriksson, Irene Wennemo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för…
Köp här

Isbn: 9789144116310

Utgivningsår:20190211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Iskasson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken anlägger ett brett perspektiv på individen i arbetslivet som spänner över både arbets- och organisationspsykologi. Författarna tar upp de ramar som modernt arbetsliv skapar och hur individen rör sig innanför dessa. De beskriver arbetets roll i livet, samspelet på arbetsplatsen och vilken betydelse det kan ha för…
Köp här

Isbn: 9789127119055

Utgivningsår:20120326

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Robert Jakobsson, Gunnar Aronsson

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Den här uppslagsboken innefattar de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Handboken tar upp både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Med handboken som hjälp får den som arbetar med…
Köp här

Isbn: 9789173650281

Utgivningsår:20080221

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av:Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Någonting har hänt i arbetslivet. Verksamheter omstruktureras allt oftare för att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det gränslösa arbetet lägger allt större krav på den enskilda individen.Tidigare generella normer för att organisera arbetet med avseende på tid, rum, utförande, ansvar och anställning omvandlas…
Köp här

Isbn: 9789147076314

Utgivningsår:20060126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ann Ch. Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Lena Abrahamsson, Göran Ahrne, Gunnar Aronsson, Jonas Axelsson, Birgitta Eriksson, Bengt Furåker, Lena Gonäs, Maiwor Grundh, Henrietta Huzell, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson, Jan Johansson, Jörg W. Kirchhoffeer, Camilla Kylin, Patrik Larsson, Margareta Oudhuis, Åke Sandberg, Egil J. Skorstad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Isbn: 9789186743468

Utgivningsår:20150610

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Gunnar Aronsson, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Pär Pettersson, Leif W. Rydstedt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det handlar om tre matcher i veckan, 55 matcher på en säsong. Det handlar om att, när andra går och lägger sig, byta om hoppa upp på cykeln och cykla till nattpasset. Det handlar om att ha varit nåbar kvällen innan och närvarande mor-gonen efter. Det handlar om att orka. Det handlar om förutsättningar för att…
Köp här

Isbn: 9789187521096

Utgivningsår:20160101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Kristina Palm, Lars Ivarsson, Lena Abrahamsson, Gunnar Aronsson, Annica Asp, Jonas Axelsson, Ann Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Hansen, Carin Håkansta, Jan Johansson, Jan Ch Karlsson, Britt-Inger Keisu, Lena Lid Falkman, Felix Lundmark, Robert MacKenzie, Miguel Martinez Lucio, Bo Melin, Jan Moren, Calle Rosengren, Christer Sandahl, Poja Shams, Teresa Söderhjelm, Annika Vänje

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Framtiden är något som de flesta av oss förhåller oss till, mer eller mindre medvetet varje dag. Vi gör planer för den nära framtiden och har större drömmar om en framtid som ligger längre bort i tiden. Med den här boken vill vi få dig som är intresserad av arbetslivet och speciellt arbetsvillkor och arbetsmiljö att…
Köp här

Isbn: 9789144153100

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnel Hensing, Monica Bertilsson, Gunnar Aronsson, Dan Stiwne, Fredrik Spak, Lisa Björk, Stefan Tengblad, Agneta Lindegård Andersson, Magnus Åkerstöm, Mats Eklöf, Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom som orsakar individuellt lidande och kostar samhället miljarder. Inte minst är det ett problem i arbetslivet där sjukskrivningarna hotar tillväxt, produktivitet och innovationsförmåga. Hur har det kunnat bli så? Vad kan vi göra åt det som arbetsgivare, chefer, arbetskamrater och…
Köp här

Isbn: 9789185359257

Utgivningsår:20230522

Utgivare: Folkuniversitetets Akademiska Press

Mediatyp: BC

av:Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Johansson

Köp här

Isbn: 9780470666135

Utgivningsår:20110331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av:Gunnar Aronsson, Jörgen Eklund, Hanne Randle, Lennart Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Hållbart arbetsliv analyserar och diskuterar författarna konflikten mellan det korta projektet och de önskade långsiktiga effekterna. Bakgrunden är ett stort nationellt hälsoprojekt inom offentlig sektor. Boken visar att det finns många faktorer: delaktighet, förankring, ägarskap, lärande och reflektion, styrning,…
Köp här

Isbn: 9789140651600

Utgivningsår:20080522

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC