Bläddra
Sökresultat för Gunnar Olofsson... Rensa filter?

av: Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda “professioner” , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.Läs merI boken berörs exempelvis:– Hur…
Köp här

Isbn: 9789147111817

Utgivningsår: 20150316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson, Ola Agevall, Eva Johnsson, Karin Jonnergård, Elin Funck, Margareta Nilsson Lindström, Gunnar Olofsson, Glenn Sjöstrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Professioner har en central plats i moderna samhällen och stort inflytande över människors vardag. Vi är alla beroende av dessa yrken. De utgör betydande delar av högre utbildning, arbetslivet och samhällets organisering. Denna bok presenterar hur yrken och hela det svenska professionella landskapet har utvecklats och…
Köp här

Isbn: 9789144122274

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Eskil Wadensjö, Jaan Kolk, Magnus Granberg, Erik Olsson, Christian Andersson, Petter Tistedt, Ola Agevall, Sven Hort, Gunnar Olofsson

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243388

Utgivningsår: 20201210

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Gunnar Olofsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetarrörelsen är utan tvekan den klasssiska sociala rörelsen. Men hur kan vi bäst förstå framväxten, strukturen och förändringen av en arbetarrörelse och dess ideologi? Vilka begrepp och teorier är mest fruktbara? Dessa frågor diskuterar Gunnar Olofsson i en rad skarpsinniga essäer om den svenska arbetarklassens…
Köp här

Isbn: 9789179240851

Utgivningsår: 19951201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Agevall, Göran Ahrne, Patrik Aspers, Reza Azarian, Paavo Bergman, Stina Bergman Blix, Alexandra Bogren, Christofer Edling, Hedvid Ekerwald, Marie Evertsson, Mats Franzén, Magnus Haglunds, Carl-Göran Heidegren, Antoinette Hetzler, Bo Isenberg, Magnus Karlsson, Jonas Lindström, Gunnar Olofsson, Anders Persson, Abby Petersson, Jens Rydgren, Lambros Roumbanis, Lisbeth Stenberg, Lotta Stern, Mikaela Sundberg, Stefan Svallfors, Richard Swedberg, Mria Törnqvist, Denny Vågeröd, Åsa Wettergren, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Den här boken är en hyllning till skönlitteraturens rikedom och till den sociologiska fantasin. Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärnresonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan…
Köp här

Isbn: 9789179242701

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Edberg, Karin Alexanderson, Olle Svenning, Anita Göransson, Mats Svegfors, Karin Widerberg, Gunnar Olofsson

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Numret innehåller en "festskriftsavdelning" till Göran Therborn, en svensk pendang till den…
Köp här

Isbn: 9789179242800

Utgivningsår: 20160930

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Eric Hobsbawm, Sven Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Zhanna Kravchenko, Aliaksei Lastouski, Åsa Cristina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Soon, Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, and the Global by Göran Therborn will be on the market. In between Science, Class and Society (1976) and The Killing Fields of Inequality (2013, Swedish translation: Ojämlikhet dödar, 2016) Göran has consistently challenged received wisdom in politics and the…
Köp här

Isbn: 9789179242817

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Olofsson, Thomas Thomell

Kategorier: Historia och arkeologi
I början av 1960-talet anlände en stor grupp greker till Lessebo i Småland för att arbeta på pappersbruket. Många av dem kom från samma by: Gavra. Det här är en bok om dem och den by de lämnade. Gavra är en vackert belägen by i norra delen av centrala Makedonien. Som en följd av folkomflyttningarna efter första…
Köp här

Isbn: 9789179242466

Utgivningsår: 20121019

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Olofsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I detta arbete ges en bred genomgång av skilda sätt att analysera arbetarrörelsens olika former. Vidare utarbetar författaren en generell ram för analys av arbetarrörelsens organisationsformer. Dessa ses som svar på de former av exploatering och underordning, som gäller för arbetarklassen. Bokens centrala tema är…
Köp här

Isbn: 9789185118274

Utgivningsår: 19790101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson, Ola Agevall, Dennis Beach, Carina Carlhed Ydhag, Eva Johnsson, Margareta Nilsson Lindström, Gunnar Olofsson, Glenn Sjöstrand, Karsten Åström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Professioner har en central plats i moderna samhällen och stort inflytande över människors vardag. Vi är alla beroende av dessa yrken. De utgör betydande delar av högre utbildning, arbetslivet och samhällets organisering. Denna bok presenterar en kartläggning av professionernas uppkomst och utveckling i Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789144122052

Utgivningsår: 20190717

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gunnar Olofsson

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Socialism och vänsterideologier
Arkiv förlag har här samlat de tre artiklar om begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofsson i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. I en nyskriven efterskrift hävdar Olofsson att förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande…
Köp här

Isbn: 9789179243401

Utgivningsår: 20200605

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC