Bläddra
Sökresultat för Håkan Strömberg... Rensa filter?

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Köp här

Isbn: 9789144019857

Utgivningsår: 20070405

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Juridik
Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets huvudgrunder enligt nu gällande rätt. Strävan är att ge läsaren en överblick över författningsmaterialet och insikt i reglernas inbördes sammanhang. Denna nya upplaga föranleds av ändringarna i reglerna om val och…
Köp här

Isbn: 9789144126791

Utgivningsår: 20190605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretess­lagen. Lagen ­reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också ­offentliga ­funktionärers…
Köp här

Isbn: 9789144079868

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Sverige 2001. Den kristdemokratiske f.d. justitie-ministern Jacob Triar hittas mördad. Han har hängts i ett träd och ryktet talar om ett ritualmord. Religiösa oroligheter utbryter i Stockholm och den nytillträdda koalitionsregeringen, där ett hedniskt parti för första gången ingår, börjar vackla.Mathias Franzén, en ung…
Köp här

Isbn: 9789173249232

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Köp här

Isbn: 9789144019505

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Vilda djur Vilda djur: däggdjur
Lon är Europas största kattdjur. Många känner till den men få har sett den i det vilda. Dess undflyende väsen märks även i kulturhistorien. Spåren efter lon är vagare än efter varg, björn och räv. Ändå finns den där, i poesi och lagtexter, i folktron, barnlitteraturen och statliga utredningar. Den tilldelas egenskaper…
Köp här

Isbn: 9789173311885

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den 13 december varje år firas lucia i landet Sverige. Det firas i förskolan, i kyrkan, i tv och på arbetsplatser. Lucia beskrivs gärna som den svenskaste av alla högtider. Det är lucia som svenskättlingar och utlandssvenskar visar upp, och det är lucia som får väcka Nobelpristagarna när de är i Stockholm för att ta…
Köp här

Isbn: 9789173318433

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Håkan Strömberg

Köp här

Isbn: 9789144026497

Utgivningsår: 20030116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Varför ska någon bry sig om Karl den tolfte? Det är en fråga värd att ställa, menar Håkan Strömberg, författaren till denna bok. Karl den tolfte är död och har varit det länge. Långa perioder har han varit nästan lika bortglömd som Johan den tredje eller Adolf Fredrik, och det vill inte säga lite. Sedan dyker han upp…
Köp här

Isbn: 9789173319423

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.Läs merBoken behandlar problem som…
Köp här

Isbn: 9789147095940

Utgivningsår: 20110905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026473

Utgivningsår: 20030117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Juridik
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt.…
Köp här

Isbn: 9789144126784

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.Läs merBoken ger en överblick över de rättsregler som…
Köp här

Isbn: 9789147114870

Utgivningsår: 20140729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144030029

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154413713

Utgivningsår: 19810629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Informationsteknik
Konsten att programmera är en färdighet, precis som konsten att läsa, skriva och räkna. För att förvärva en färdighet krävs övning. Denna bok ger, genom sina drygt 150 lösta övningsuppgifter, rika möjligheter till träning och övning. Innehållet lägger tyngdpunkten vid problemlösning och gör heller inte anspråk på att…
Köp här

Isbn: 9789144035772

Utgivningsår: 20070404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154414635

Utgivningsår: 19991112

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Kategorier: Informationsteknik
Konsten att programmera är en färdighet, precis som konsten att läsa, skriva och räkna. För att förvärva en färdighet krävs övning. Denna bok ger, genom sina drygt 150 lösta övningsuppgifter, rika möjligheter till träning och övning. Innehållet lägger tyngdpunkten vid problemlösning och gör heller inte anspråk på att…
Köp här

Isbn: 9789144065991

Utgivningsår: 20070404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789154421213

Utgivningsår: 19920629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Juridik
Den nya upplagan föranleds främst av 2010 års relativt omfattande förändringar av regeringsformen, riksdagsordningen och anslutande lagstiftning. I en särskild bilaga finns en mera specifik behandling av ändringarna, liksom en tabell som gör en jämförelse mellan lydelserna före och efter ändringarna 2010. Den kan vara…
Köp här

Isbn: 9789144075303

Utgivningsår: 20110315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154417711

Utgivningsår: 19850629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg

Köp här

Isbn: 9789154417919

Utgivningsår: 19850629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Juridik
Grundlagsskyddad yttrandefrihet avser att ge en systematisk framställning av huvuddragen i grundlagsskyddet för yttrandefriheten. Yttrandefrihetsfrågorna har blivit allt aktuellare, särskilt med användningen av internet. Det har också gjort avgränsningsproblemen inom yttrandefrihetsområdet viktigare och ibland mer…
Köp här

Isbn: 9789144084503

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Göran Melander

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144003122

Utgivningsår: 20030828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC