Bläddra
Sökresultat för Hans Nilsson... Rensa filter?

av: Hans Nilsson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
På 1980-talet satsade vi på oss själva. Vi tittade på Dallas och lyssnade på Madonna. Många hade hockeyfrilla. Så ser åtminstone schablonbilden ut, men verkligheten är mer komplicerad. I den här boken ges en mångfacetterad bild av Linköping på 1980-talet. Här skildras stort och smått i ord och bild. På 1980-talet…
Köp här

Isbn: 9789198478792

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Dibb förlag

Mediatyp: BB

av: Tina Westerlund, Hans Nilsson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Trädgård Trädgårdar Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar,…
Köp här

Isbn: 9789172098435

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Hans Nilsson, Marie Ohlsén

Den här boken handlar om det civila samhället Malmslätt, människorna och deras vardagsliv. En sådan bok har saknats. Arbetsnamnet vi hade för projektet var “Människomalmslätt”. Militärerna, flyget och flygverkstäderna står i centrum i andra böcker. Den militära närvaron har varit viktig för Malmslätt och…
Köp här

Isbn: 9789198075502

Utgivningsår: 20140906

Utgivare: Dibb förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Elfström, Hans Nilsson

Bokförlaget Futurum i Linköping slutför under år 2007 ett bokprojekt avseende Linköpings ekonomiska historia med tonvikt på 1900-talets entreprenörer och företag men också med starka trådar tillbaka i tiden till det dynamiska skedet i stadens utveckling vid 1800-talets mitt och tidigare. Få svenska städer har haft en…
Köp här

Isbn: 9789187722776

Utgivningsår: 20070930

Utgivare: Förlaget Futurum

Mediatyp: BB

av: Hans Nilsson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Året är 1968.Han är 24 år, nybliven gymnastikdirektör och vill uppleva världen, som han har en romantisk föreställning om. Men han ser sig själv som en realistisk drömmare. Vi följer med på resan runt jorden, där nya möjligheter hela tiden förändrar färdplanen. Resan börjar med 800 mil i buss genom USA till OS i Mexiko…
Köp här

Isbn: 9789188915917

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Tina Westerlund, Hans Nilsson

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar,…
Köp här

Isbn: 9789172098435

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Johan Hagesund, Karin Christoffersson, Hans Nilsson

Kategorier: Arkitektur Konst Landskapsarkitektur Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Stadsplanering: arkitektoniska aspekter
När Linköping expanderade kraftigt under 1940-talet uppstod bostadsbrist i centrum. Dåtidens politiker löste problemet genom att uppmana de centralt belägna industriföretagen att flytta ut till stadens ytterkant där man planerade att anlägga ett industriområde. Områdets huvudled, Industrigatan, blev så småningom en del…
Köp här

Isbn: 9789198268423

Utgivningsår: 20191130

Utgivare: Dibb förlag

Mediatyp: BB