Bläddra
Sökresultat för Hans de Geer... Rensa filter?

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Köp här

Isbn: 9789152350461

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Köp här

Isbn: 9789152340455

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Maria Grafström, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Köp här

Isbn: 9789152360279

Utgivningsår: 20210104

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789152304778

Utgivningsår: 20120807

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: David Östlund, Karolina Windell, Anders Johansson, Hans De Geer

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Corporate Social Responsibilty (CSR) är ett idag ofta använt begrepp. Men vad innebär det egentligen och vilken bakgrund har det? Det diskuterade vi på Centrum för Näringslivshistorias seminarium "125 år med Corporate Social Responsibility" i oktober 2008. Diskussionen fortsätter nu i den här rapporten, där…
Köp här

Isbn: 9789197703925

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Köp här

Isbn: 9789152360460

Utgivningsår: 20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173534727

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Hans De Geer

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen? 1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner…
Köp här

Isbn: 9789175680811

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans de Geer

Kategorier: Alkoholdrycker Drycker Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Socialhistoria och kulturhistoria
Det började som ett statligt monopolbolag inom ramen för ett ambitiöst nykterhetspolitiskt program. Spritcentralen var under större delen av 1900-talet det enda bolag i landet med tillstånd att producera, importera och distribuera rusdrycker. Också resan ut som bolaget sedan gjorde har varit enastående, med Absolut…
Köp här

Isbn: 9789198340921

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av: Hans De Geer, Gunnar Wetterberg, Christian Lugnet, Frank Fiskers, Leif Linde, Maria Wetterstrand, Lars Svedberg, Johan von Essen, Lars Wennberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur ser framtidens kooperation ut? Kooperation och hållbarhet = sant? Behövs människors engagemang? Du äger! Du vinner! Du bestämmer! är skriven av flera skribenter med olika utgångspunkter; några tycker, några forskar, några bestämmer, några undersöker och några leder. Varje skribent har fritt fått formulera sin…
Köp här

Isbn: 9789170921926

Utgivningsår: 20120326

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Eva-Lena Ahlqvist, Krister Andersson, Hans De Geer, Johan Fall, Annika Fritsch, Anders Hultqvist, Jan Kleerup, Jérôme Monsenego, Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Mikael Stenkula, Amanda Wollstad, Anders Ydstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.  Boken ges ut på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation, som samlar en rad…
Köp här

Isbn: 9789198426571

Utgivningsår: 20181123

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Kenneth Abrahamsson, Gunnel Backenroth-Ohsako, Gunnar Fagerberg, Hans de Geer, Ulla Göransson, Anders Karlsson, Lars Lindberg, Ann Numhauser-Henning, Sanna Tielman, Anders Bergeskog, Ingrid Olsson, Lillemor Hallberg, Stig Larsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144017679

Utgivningsår: 20020207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Mats Hallvarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken utgår från en såväl teoretisk som praktiskt förankrad genomgång av vad CSR (Corporate Social Resonsibility) är, och hur det idag används som ett värdeskapande verktyg av allt fler företag. I boken redogör också företrädare för flera stora svenska företag hur de arbetar med frågan, inte minst ur ett kommunikativt…
Köp här

Isbn: 9789172276161

Utgivningsår: 20081222

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Brytting, Hans De Geer, Gunilla Silfverberg

Köp här

Isbn: 9789127037915

Utgivningsår: 19930917

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Erik Hamberg, Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Ett brev betyder så mycket. För ett företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske förestående konkurs. Företagsledares brevväxlingar kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till många företags historia. Men brev är i dag ofta en historisk källa i skymundan.…
Köp här

Isbn: 9789197897433

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Centrum för Näringslivshistoria AB

Mediatyp: BC

av: Hans De Geer, Ingalill Holmberg, Svenolof Karlsson

Kraven på snabba resultat i ledarskapet har ökat oerhört. Informationsmängden har gjort ledaruppdraget komplext och svårt att överblicka. Granskningen från omgivningen och media är ofta obönhörlig. Som ledare i en stor organisation kan du knappast längre leva ett normalt liv. Allt fler säger också nej. För första…
Köp här

Isbn: 9789127108165

Utgivningsår: 20050224

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Hans de Geer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Poeter andas i vatten och trånga gruvschakt och de lägger handen på solen utan att bränna sig. Romanen lever i människans själ. Den är viktlös och osynlig, men dess massa är oändlig.Björn Ranelid i “Karavaner av berättelser” i denna bok. Vem ser vi framför oss när vi tänker på en “företagare”?…
Köp här

Isbn: 9789175662954

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Hans de Geer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång.  Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sätt blir allt viktigare i arbetslivet. Moral i verksamhet handlar om…
Köp här

Isbn: 9789127122789

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Hans De Geer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Tio skribenter betraktar dagens arbets- och affärsliv ur ett etiskt perspektiv. De visar att etik inte bara är en restriktion, utan också ger möjlighet till nya, långsiktigt hållbara affärer. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203238

Utgivningsår: 20091111

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson-Skog, Göran Brulin, Hans de Geer, Eskil Ekstedt, Per-Erik Ellströn, Staffan Furusten, Roger Henning, Maths Isacson, Mats Larsson, Jan Löwstedt, Lars Magnusson, Sofia Murhem, Jan Ottosson, Tom Petersson, Svante Schriber, Lennart Svenson, Fredrik Tell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska modellen lever – trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa…
Köp här

Isbn: 9789186949181

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC