Bläddra
Sökresultat för Henrik Oscarsson... Rensa filter?

av: Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen… …från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en…
Köp här

Isbn: 9789139108658

Utgivningsår: 20070319

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Oscarsson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matlagning med särskild utrustning
För mig är barbecue lite magi. Man tar en enklare köttbit, ofta grovfibrig med mycket bindväv och fett, lägger den på grillgallret i ca 8-10 timmar, och ut kommer en saftig smakrik bit av himmelriket. Hur går det till egentligen? Den frågan kunde jag inte släppa. För att förstå detta började jag för många år sedan att…
Köp här

Isbn: 9789163933448

Utgivningsår: 20201020

Utgivare: Hanks True BBQ

Mediatyp: BB

av: Henrik Oscarsson, Torbjörn Bergman, Annika Bergström, Johan Hellström

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Polarisering har under senare år varit ett flitigt använt begrepp i olika sammanhang. Men vad menar man med polarisering, och har den politiska polariseringen ökat i Sverige? Detta undersöker SNS Demokratiråd 2021. Rapportförfattarna beskriver ett antal sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen,…
Köp här

Isbn: 9789188637567

Utgivningsår: 20210329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Vetenskapsmetod
Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest spännande momenten i form av analys och tolkning. Boken är också…
Köp här

Isbn: 9789139115151

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henrik Oscarsson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matlagning med särskild utrustning
To me barbecue is a bit of magic. Take a cheaper cut of meat, often fibrous and marbled with fat, place it on the grill grates for 8-10 hours, and out comes a succulent tasty piece of heaven. How is it done? That is one question I couldn’t leave unanswered. I started experimenting many years ago to fully understand. My…
Köp här

Isbn: 9789163933455

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Hanks True BBQ

Mediatyp: BB

av: Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Val och folkomröstningar
Nya svenska väljare är en introduktion till det vetenskapliga studiet av väljarbeteende. Den är en oundgänglig uppslagsbok för studenter, forskare, omvärldsanalytiker, samhällsdebattörer, opinionsbildare, journalister och medborgare som tänker följa dramatiken under supervalåret 2014 på nära håll. Bokens analyser vilar…
Köp här

Isbn: 9789139112860

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Val och folkomröstningar
Svenska väljare är en oundgänglig introducerande referensbok för alla som är intresserade av den största kollektiva händelsen i samhället de allmänna valen. Val och väljarbeteende i Sverige är i många avseenden avvikande från vad vi ser i andra demokratier. – Valdeltagandet är bland det högsta i världen. –…
Köp här

Isbn: 9789139115144

Utgivningsår: 20160706

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ann-Marie Ekengren, Henrik Oscarsson

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Samhälle och samhällsvetenskap
I decennierna kring 1950-talet, när framtidstron och optimismen i det svenska folkhemmet var som störst, pågick i bakgrunden ett kallt ideologiskt krig mellan öst och väst. I Sverige fruktade man en militär invasion från Sovjetunionen och sabotage från inhemska kommunistsympatisörer och nazister. I spåren av de…
Köp här

Isbn: 9789188168177

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Henrik Oscarsson

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Politik och statsskick Politiska partier Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Länge kunde man i Sverige vara tryggt förvissad om att statsministern var en socialdemokrat. Den eran tog slut. Kvar fanns emellertid två tydliga block ett rött och ett blått. I dag ser det inte längre ut så. Som väljare har vi fått vänja oss vid nya termer som GAL-TAN, nya skalor och fler partier. Regeringsbildningen…
Köp här

Isbn: 9789170612909

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC