Bläddra
Sökresultat för Horace Engdahl... Rensa filter?

av: Staffan Bergsten, Carina Burman, Anders Cullhed, Horace Engdahl, Eva Haettner Aurelius, Stina Hansson, Stefan Jonsson, Bengt Landgren, Lisbeth Larsson, Anders Olsson, Anders Palm, Lars-Åke Skalin, Johan Svedjedal, Boel Westin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Litteraturvetenskap är ett ämne där perspektivförskjutningarna varit märkbara under de gångna decennierna, vilket avspeglades i första upplagan av denna bok (1998). Sedan dess har utvecklingen gått vidare så att det nu är dags för en ny, reviderad upplaga, utökad med två nyskrivna kapitel om retorik och…
Köp här

Isbn: 9789144023328

Utgivningsår: 20020627

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund, Peter Englund, Kjell Espmark, Magnus Florin, Katarina Frostenson, Jostein Gripsrud, Ola Holmgren, Martin Hägglund, Stig Larsson, Klaus-Jürgen Liedtke, Sven Lindqvist, Eva Lundqvist, Irène Matthis, Arne Melberg, Enel Melberg, Anders Olsson, Hans Pålsson, Claes Peterson, Håkan Rehnberg, Jesper Svenbro, Peer E. Sørensen, Ebba Witt-Brattström, Per Wästberg, Margaretha Åsberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789187952197

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189633513

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Alastor Press Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Arne Melberg, Francis Bacon, Michel de Montaigne, Robert Burton, Thomas Browne, Mme de Sévigné, Joseph Addison, Ludvig Holberg, Samuel Johnson, Denis Diderot, Charles Lamb, Ralph Waldo Emerson, Charles.Augustin Saint-Beuve, Søren Kirkegaard, Charles Baudelaire, Friedrich Nietzsche, Marcel Proust, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Clement Greenberg, Theordor W. Adorno, Hannah Arendt, Roland Barthes, Susan Sontag, Klara Johansson, Frans G. Bengtsson, Marianne Höök, Horace Engdahl

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Isbn: 9789171734150

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”En författare vet ingenting om verkan av det han har skrivit, vilket är en av orsakerna till att han behöver läsare. Men liksom man inte kan undersöka en kropp utan att påverka den, inverkar läsningarna på texten och låser fast den med hjälp av fördomar, och därför blir författaren ändå lurad.” I “De…
Köp här

Isbn: 9789100179922

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Från balkongen i sin nya hemstad ser författaren ut över en tillvaro som har bytt skepnad när en ny tidsanda tagit över lika obevekligt som när en epidemisk smitta sprids. Han reflekterar över vad som hänt, detta som förvandlat honom i omvärldens och hans egna ögon och bestulit honom på hans mildhet. Men bortom…
Köp här

Isbn: 9789100190941

Utgivningsår: 20211110

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Birgit Åkesson, Horace Engdahl

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789187952142

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Propexus

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Cigaretten efteråt. Betyder det vad du tror att det betyder? Eller tror du bara att du vet vad det betyder? I sina mikrobetraktelser ger Horace Engdahl perspektiv på tidsanda och vardagsbeteenden, på litteraturen och dess skugga kritiken, på historien och drömmen. Vi ser det bekanta från ett obekant håll. Horace…
Köp här

Isbn: 9789100127275

Utgivningsår: 20111018

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: , Horace Engdahl

29 mars 2006 anordnade Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska Akademien och Svenska Akademien ett seminarium under rubriken “Högkultur som subkultur?” Syftet var att ge en utgångspunkt för diskussioner kring “det klassiska bildningsidealet” och den förändring som tycks vara…
Köp här

Isbn: 9789172275102

Utgivningsår: 20061213

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Cigaretten efteråt. Betyder det vad du tror att det betyder? Eller tror du bara att du vet vad det betyder? I sina mikrobetraktelser ger Horace Engdahl perspektiv på tidsanda och vardagsbeteenden, på litteraturen och dess skugga kritiken, på historien och drömmen. Vi ser det bekanta från ett obekant håll. Horace…
Köp här

Isbn: 9789100126940

Utgivningsår: 20111018

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl, , Ellen Löfmarck, Anna Bohlin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Klara Johanson (1875-1948) var på sin tid en mycket uppskattad litteraturkritiker och stilist, vars verk och person på senare år har blivit föremål för ett stadigt växande intresse. Hennes boksamling överlämnades efter hennes död till Nobelbiblioteket, där de nära 3 000 volymerna fortfarande står tillsammans och utgör…
Köp här

Isbn: 9789172276079

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

”Konsten att leva på luft”, ”Livgivande natt, ”Att gråta fädernas tårar”, ”Den fördömda kulturen” – så lyder några av titlarna i den sammanställning av essäer och artiklar tillkomna mellan åren 1989 och 2004 som Horace Engdahl nu ger ut i Ärret efter drömmen. Han skriver om Byron och Wagner, Diderot, Madame de Staël…
Köp här

Isbn: 9789100123895

Utgivningsår: 20090804

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
”Konsten att leva på luft”, ”Livgivande natt, ”Att gråta fädernas tårar”, ”Den fördömda kulturen” – så lyder några av titlarna i den sammanställning av essäer och artiklar tillkomna mellan åren 1989 och 2004 som Horace Engdahl ger ut i Ärret efter drömmen. Han skriver om Byron och Wagner, Diderot, Madame de Staël och …
Köp här

Isbn: 9789100132743

Utgivningsår: 20130325

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Viktoria Bengtsdotter Katz, Ingegerd Blomstrand, Anna Smedberg Bondesson, Jonas Ellerström, Horace Engdahl, Ulrika Emmanuelsson, Stina Hammar, Lena Jönsson, Eva Lilja, Lena Lundgren, Chen Maiping, Eva Perbrand Magnusson, Rudolf Rydstedt, Niklas Schiöler, Lennart Sjögren, Lena Sjöstrand, Göran Sonnevi, Nina Södergren, Niklas Törnlund, Jan Olov Ullén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Om Anna Rydstedt (1928–1994) skriver Jan Olov Ullén i förordet till denna bok: ”Hennes poesi är lätt att ta till sig och samtidigt omöjlig att bli riktigt färdig med. Därför lever den, därför är den klassisk.” Tjugo författare, litteraturvetare, konstnärer och vänner belyser ur olika infallsvinklar Anna Rydstedt med…
Köp här

Isbn: 9789172474420

Utgivningsår: 20160623

Utgivare: Ellerströms Förlag

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Vad är en romantisk text? Hur är den uppbyggd? Vad vill den göra? Sådana frågor söker Horace Engdahl besvara med sina nyläsningar av åtta svenska författarskap från 1700-talets slut och 1800-talets början: Oxenstierna, Kellgren, Thorild, Lidner, Atterbom, Stagnelius, Almqvist och Tegnér. Horace Engdahl är essayist,…
Köp här

Isbn: 9789100132750

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
”Beröringens ABC” är en essä om rösten i litteraturen: den tysta stämma som gör sig påmind vid läsningen och säger oss hur det skrivna är menat. Vad är denna effekt, utan vilken texten vore en hop döda bokstäver? I en studie som börjar i den tyska romantikens 1790-tal – Goethe, Schlegel, Novalis…
Köp här

Isbn: 9789100132767

Utgivningsår: 20121213

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Dikten Kärleken är med sina femtiosju strofer den längsta i Stagnelius författarskap. Här uppbådar han hela sin konst för att skildra själens landsflykt i materiens värld, utifrån ett rikt, och för dagens läsare svårforcerat, material hämtat i den grekiska mytologin. Engdahls briljanta och underhållande analys gör…
Köp här

Isbn: 9789188248633

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Heinrich von Kleist, Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Heinrich von Kleist [1777-1811] är en av världslitteraturens främsta dramatiker. Jämförelser kan göras bakåt, med Shakespeare eller så långt som till antikens tragöder och komediförfattare. Men lika gärna också framåt, över hundra år, till modernismens gränsutmaningar. Penthesilea, Prinsen av Homburg, Amfitryon och Den…
Köp här

Isbn: 9789174990348

Utgivningsår: 20111220

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Å, att få svika sig själv! Att få göra allting fel en enda gång!” I Den sista grisen samlar Horace Engdahl återigen sådana aforismer, längre funderingar och plötsliga infall som han redan tidigare gjort till sin genre. Boken innehåller även ett teaterstycke: “Mannen på bryggan” är en längre…
Köp här

Isbn: 9789100155001

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Bengt Olle Bengtsson, Göran Bexell, Sigrid Combüchen, Horace Engdahl, Katarina Mazetti, Hans Pålsson, Johan Stenström, Sven Strömqvist, Mats Svegfors, Niklas Törnlund, Eva Österberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Allt börjar med frågorna: Det eviga – betyder det något idag? Hur ser den akademiska friheten ut? När blir en samling människor en konstellation och vad innebär sådana sammanslutningar? Några av Sveriges främsta författare, forskare och kulturpersoner diskuterar. De talade orden räcker snart inte till. Istället…
Köp här

Isbn: 9789173535274

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Å, att få svika sig själv! Att få göra allting fel en enda gång!” I Den sista grisen samlar Horace Engdahl återigen sådana aforismer, längre funderingar och plötsliga infall som han redan tidigare gjort till sin genre. Boken innehåller även ett teaterstycke: “Mannen på bryggan” är en längre…
Köp här

Isbn: 9789100154998

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Samlingsvolym av Meteorer och Cigaretten efteråt. Meteorer är en bok bestående av fragment. Teser framställs utan att försvaras, drömmar berättas utan att fullbordas, betraktelser anställs utan en tanke på läsarens moraliska utveckling. Någonstans mellan essän och aforismen, mellan ögonblickets infall och den…
Köp här

Isbn: 9789174292879

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Bonnier Pocket

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”En författare vet ingenting om verkan av det han har skrivit, vilket är en av orsakerna till att han behöver läsare. Men liksom man inte kan undersöka en kropp utan att påverka den, inverkar läsningarna på texten och låser fast den med hjälp av fördomar, och därför blir författaren ändå lurad.” I “De…
Köp här

Isbn: 9789100179939

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Den som vill utforska den litterära texten måste likna en envis förföljare i en agentfilm, som tvingas byta skepnad, taktik och spaningsområde åtskilliga gånger innan bytet tillfaller honom. De så kallade teorierna är egentligen förklädnader, med vilkas hjälp man smyger sig på litteraturen. Men det metodiska studiet är…
Köp här

Isbn: 9789100160289

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Å, att få svika sig själv! Att få göra allting fel en enda gång!” I Den sista grisen samlar Horace Engdahl återigen sådana aforismer, längre funderingar och plötsliga infall som han redan tidigare gjort till en egen genre. Själv väljer han att kalla dem fragment. Horace Engdahls texter är många gånger…
Köp här

Isbn: 9789174333725

Utgivningsår: 20161227

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
¿Meteorer är en bok bestående av fragment. Varje stycke omges av ett milt men bestämt tigande. Ingen innehållsangivelse är möjlig, eftersom alla ämnen är tillåtna. Teser framställs utan att försvaras, drömmar berättas utan att fullbordas, betraktelser anställs utan en tanke på läsarens moraliska utveckling. Det är…
Köp här

Isbn: 9789100570392

Utgivningsår: 19990824

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vad är en romantisk text? Hur är den uppbyggd? Vad vill den göra? Sådana frågor söker Horace Engdahl besvara med sina nyläsningar av åtta svenska författarskap från 1700-talets slut och 1800-talets början: Oxenstierna, Kellgren, Thorild, Lidner, Atterbom, Stagnelius, Almqvist och Tegnér. Horace Engdahl är essayist,…
Köp här

Isbn: 9789100560423

Utgivningsår: 19950901

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Å, att få svika sig själv! Att få göra allting fel en enda gång!” I Den sista grisen samlar Horace Engdahl återigen sådana aforismer, längre funderingar och plötsliga infall som han redan tidigare gjort till en egen genre. Själv väljer han att kalla dem fragment. Horace Engdahls texter är många gånger…
Köp här

Isbn: 9789176513927

Utgivningsår: 20161227

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AN

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Ärret efter drömmen innehåller essäer och artiklar tillkomna mellan åren 1989 och 2004. Frånsett bagatellrättelser och några smärre strykningar har jag följt Pilatus’ princip: ”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” (Joh. 19:22) Ändå ter sig dessa texter, när jag läser dem idag, ganska olika de minnesbilder jag…
Köp här

Isbn: 9789101002021

Utgivningsår: 20140912

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Sara Broos, Horace Engdahl, Carin Franzén, Per Magnus Johansson, Ulrika Knutson, Majaq Julén Brännström, Staffan Julén, Mikael Nydahl, Dmitri Plax, Olga Sedakova, Volodja Sjtjelkun, Julija Tjernjavskaja, Johan Öberg, Kajsa Öberg Lindsten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Det är kärlek vi måste tala om i vår polariserade tid, menar den belarusiska författaren och Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj i en intervju i Ord&Bild nr 5 2017. Hela numret utgår från den film hon gjort tillsammans med Staffan Julén: LYUBOV – kärlek på ryska, och är även katalog för den utställning på…
Köp här

Isbn: 9789188287076

Utgivningsår: 20171111

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BF

av: Horace Engdahl

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Meteorer är en bok bestående av fragment. Varje stycke omges av ett milt men bestämt tigande. Ingen innehållsangivelse är möjlig, eftersom alla ämnen är tillåtna. Teser framställs utan att försvaras, drömmar berättas utan att fullbordas, betraktelser anställs utan en tanke på läsarens moraliska utveckling. Det är…
Köp här

Isbn: 9789143504262

Utgivningsår: 20091030

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Elin Wägner, Majgull Axelsson, Elisabeth Auer, Ingela Bendt, Anna3 Bohlin, Birgitta Boucht, Ebba Witt-Brattström, Cecilia Davidsson, Sarah Death, Stefan Edman, Horace Engdahl, Margit Forsström, Helena Forsås-Scott, Eva Heggestad, Elisabet Hermodson, Bibi Jonsson, Anna Jörgensdotter, Karl Lindqvist, Eva Moberg, Anna Nordlund, Thage G. Peterson, Birger Schlaug, Margareta Stål, Lena Trojer, Lena Törnqvist, Birgitta Wistrand

Det är nu 60 år sedan Elin Wägner, en av våra stora författarinnor och vår första kvinnliga Akademiledamot, slutade skriva, men hennes författarskap och skarpa penna ger avtryck än i dag. Hon var i många av sina verk före sin tid och såg vart vi var på väg. Antologin lyfter fram denna märkliga kvinnas olika sidor för…
Köp här

Isbn: 9789185527199

Utgivningsår: 20090515

Utgivare: Artéa Förlag

Mediatyp: BB

av: Horace Engdahl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Beröringens ABC (1994) är en essä om rösten i litteraturen: den tysta stämma som gör sig påmind vid läsningen och säger oss hur det skrivna är menat. Vad är denna effekt, utan vilken texten vore en hop döda bokstäver? I en studie som börjar i den tyska romantikens 1790-tal – Goethe, Schlegel, Novalis – och…
Köp här

Isbn: 9789101002045

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Friedrich Schlegel, Hugo von Hofmannstahl, Horace Engdahl, Roger Laporte, Anders Olsson, Magnus Florin, Stig Larsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Isbn: 9789187952074

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Propexus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113004310

Utgivningsår: 19980102

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Horace Engdahl

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Från balkongen i sin nya hemstad ser författaren ut över en tillvaro som har bytt skepnad när en ny tidsanda tagit över lika obevekligt som när en epidemisk smitta sprids. Han reflekterar över vad som hänt, detta som förvandlat honom i omvärldens och hans egna ögon och bestulit honom på hans mildhet. Men bortom…
Köp här

Isbn: 9789100190958

Utgivningsår: 20211110

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA