Bläddra
Sökresultat för Idealistas Förlag... Rensa filter?

av: Bilkåren, Bris, Forum, Hyresgästföreningen, LSU, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset, Studieförbunden, Svenska kyrkan, Svenskt Friluftsliv, Sverok, Unionen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
»Hej politiker – försök nu föreställa dig ett Sverige utan föreningsliv« Det finns ca 200 000 ideella föreningar i Sverige. De flesta av oss som bor här är eller har varit aktiva i en förening: som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i de olika föreningarnas verksamhet. Svenskt föreningsliv lär barn och unga…
Köp här

Isbn: 9789187003264

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Idealistas förlag, Rotolito, Italien

Mediatyp: BC

av: Malin Gawell, Malin Lindberg, Truls Neubeck

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I denna rapport presenteras en analys av erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” under perioden 2017-2019. Analysen bygger på projektledarnas erfarenheter av att leda och organisera…
Köp här

Isbn: 9789187003332

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ?Gilla! ? Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier? ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003004

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Källström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och möjligheter föreningen som organisationsform innebär.  Stadgarnas funktion, styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella föreningar och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs. Eftersom det inte finns en lag för…
Köp här

Isbn: 9789187003035

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Idealistas Förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Hanna Broberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Samarbetskontraktet ? tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda handlar om rollfördelning i politiskt styrda organisationer, i både kommuner och idéburna organisationer.   Oavsett om personkemin stämmer och oavsett vilka personer som har rollerna behöver organisationerna ett fungerande samarbete i ledningen.…
Köp här

Isbn: 9789187003042

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Idealistas förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Anna Iwarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ram och kram ? ledarskapets betydelse för organisationskulturen handlar om förhållandet mellan styrande ramverk och ledarskapets förmåga att ta tillvara olika drivkrafter och uttryck för engagemang. En organisationskultur kan både brytas ned och utvecklas, den påverkas och formas av de människor som är verksamma i…
Köp här

Isbn: 9789187003073

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Frida Ohlsson Sandahl

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
?Inkludera ? jämställdhet och hbtq i organisationen? handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer och fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet ochsexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Läsaren introduceras till bakgrund, olika…
Köp här

Isbn: 9789187003059

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Ulrika Eklund, Terese Raymond

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. För många är det dock en utmaning att göra dessa möten kreativa och inkluderande, på samma sätt som i fysiska rum. Boken ger verktyg för att förbereda,…
Köp här

Isbn: 9789187003080

Utgivningsår: 20151130

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003158

Utgivningsår: 20161030

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Matilda Oldenmark, Rafaella Gärde

Kategorier: Barn och ungdom: folk och länder Barn och ungdom: pojkar och män Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom
Samtal om maskulinitet och att vara ung. Hur påverkar könsnormer relationer? Finns det ett samband mellan könsnormer och psykisk hälsa? Vad innebär heteronormen egentligen? Finns det bara två kön? Under det blå täcket är en bok av ungdomar och för ungdomar. Den är framtagen av organisationen PeaceWorks tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789187003271

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Svedberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Den märkvärdiga svenska folkbildningen har gjort en drygt hundraårig resa i kulturen. För folkrörelserna har studiecirklar och folkhögskolekurser varit av stor betydelse. Till sin omfattning har verksamheten aldrig varit större om man ser till antalet studiecirklar och folkhögskolekurser. Formerna och motiven för…
Köp här

Isbn: 9789172964631

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Svenaeus

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är diskriminering? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken. I handboken finns grundläggande information om…
Köp här

Isbn: 9789176502877

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Idealistas förlag, Springtime-Intellecta

Mediatyp: BC

av: Martin Koch, Ansgar Olofsson, Ansgar Olofsson

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Boken om cenaklet Vattendroppen berättar om verksamhet och inbördes stridigheter i en nykterhetsförening. Författaren låter läsaren möta motsättningarna mellan gammalt och nytt. Medlemmarna är nyktra. Deras möten och sammankomster återspeglar det som rör sig i tiden. Några locka av socialistiska strävanden, andra är…
Köp här

Isbn: 9789172963580

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: Idealistas förlag, Albert Bonniers Förlag, Team Offset

Mediatyp: BC