Bläddra
Sökresultat för Informationsutvecklarna Förlag, Osprey Publishing... Rensa filter?

av: Gordon L. Rottman

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Handgranaten är ett betydelsefullt närstridsvapen inom modern krigföring och används av alla arméer, irreguljära styrkor och numera även av många poliskårer över hela världen. Det handburna och dödligt effektiva lilla vapnet gör det möjligt för användaren att bekämpa en motståndare på kastavstånd utan exponera sig…
Köp här

Isbn: 9789187999246

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Chris McNab

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Ämnet för denna bok är ett vapen som bokstavligen satte eldkraft i händerna på den stridande soldaten den bärbara eldkastaren. Detta skräckinjagande vapen användes först av tyska armén under första världskriget och infördes i många arméer under och efter andra världskriget. Eldsprutan tillfogar motståndaren fasansfulla…
Köp här

Isbn: 9789187999239

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Chris McNab

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Trots att de framgångsrika blixtkrigsåren var till ända och Tredje riket blev allt hårdare ansatt av de allierades bombningar fortsatte de tyska vapenkonstruktörerna att utveckla nya idéer ända fram till det bittra nederlaget 1945. De halvautomatiska gevären Gew 41 och Gew 43 kom aldrig att ersätta infanteriets gamla…
Köp här

Isbn: 9789187999208

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Chris McNab

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Kulsprutepistolen kom att symbolisera det sovjetiska infanteriets stridsuppträdande under andra världskriget. Röda arméns förkärlek för korta stridsavstånd resulterade i att vissa skyttekompanier enbart utrustades med kulsprutepistoler från och med 1941. Dessa förband förfogade över en våldsam eldkraft under…
Köp här

Isbn: 9789187999253

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Pier Paulo Battistelli

Kategorier: Historia och arkeologi
Rommels duglighet som officer under första världskriget led­de till att han tilldelades en befattning i Weimarrepublikens reducerade försvarsstyrkor, det så kallade riksvärnet (Reichswehr). Under den­na period skötte han sina arbetsuppgifter utan anmärk­ning men utmärkte sig inte särskilt mycket och skulle antagligen…
Köp här

Isbn: 9789187999017

Utgivningsår: 20160315

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Robert Forczyk

Kategorier: Historia och arkeologi
Marskalk Georgij Zjukov var Röda arméns mest framträdande befäl­havare under hela den tysk-sovjetiska konflikten under andra världskriget. Han växlade ofta mellan befattningar som förbandschef och rådgivare, men utgjorde hela tiden Röda arméns främsta ledarresurs under de desperata försvarsstriderna 1941 1942. Det var…
Köp här

Isbn: 9789187999055

Utgivningsår: 20160215

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Robert Forczyk

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Erich von Manstein är mest känd för sina insatser på östfronten, men han var också en av de mest inflytelserika tyska generalerna under hela andra världskriget. För Manstein var den preussiska traditionen bakom manöverkrigföringen närmast en trosartikel och hans operativa snille låg i förmågan att snabbt hitta…
Köp här

Isbn: 9789187999024

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Tim Moreman

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Bernard Montgomery var och delvis också är, en omstridd befälhavare, av vissa ansedd som ett geni, av andra som överskattad. Monty, som han kallades av sina soldater, var inte den store befälhavare som han själv upp­fattade sig som, men det råder inga tvivel om att han var den mest framgångsrike brittiske generalen på…
Köp här

Isbn: 9789187999062

Utgivningsår: 20160315

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Pier Paolo Battistelli

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Pansargeneral är inte en titel utan snarare en egenskap som passar Heinz Guderian väl med tanke på hans roll i utvecklingen av den tidiga pansarkrigföringen. Han var de tyska pansartruppernas skapare och ledde dessa framgångsrikt på slagfälten i Polen 1939 och sedan i Frankrike 1940. Guderians karriär var unik i detta…
Köp här

Isbn: 9789187999031

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Robert Forczyk

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Walter Model är kanske inte lika känd som mer namnkunniga tyska generaler, som t ex Guderian och Rommel, men de insatser Model gjorde för Tysk­land under andra världskriget var exceptionella. När andra, mer aggressiva generaler, hade kört fast och läget var på väg att utvecklas till katastrof, kallade Hitler in sin…
Köp här

Isbn: 9789187999086

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Steven J. Zaloga

Kategorier: Historia och arkeologi
George S. Patton Jr. är en av de mest framstående amerikanska befälhavarna genom tiderna. Han inledde sin karriär i kavalleriet och spelade en hyllad men föga betydelsefull roll under straffexpeditionen mot Pancho Villa i Mexiko 1916. Under första världskriget utbildade och ledde Patton ameri­kanska arméns första…
Köp här

Isbn: 9789187999048

Utgivningsår: 20160215

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Steven J. Zaloga

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Gustaf Mannerheim är en av 1900-talets mest enastående militära befälhavare och betraktas av många som det moderna Finlands fader, men under sin första karriär var han rysk undersåte och framstående kavalleribefälhavare i den kejserliga armén. Han avslutade sin ryska karriär som högt dekorerad gene­rallöjtnant och…
Köp här

Isbn: 9789187999109

Utgivningsår: 20160515

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Steven J. Zaloga

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
General Omar Bradley förde befälet över amerikanska arméns största stridande förband under andra världskriget. Han var den mest betydelsefulle amerikanske taktiske befälhavaren på den västeuropeiska krigsskådeplatsen men blev aldrig lika känd bland allmänheten som George S. Patton. Bradley inledde sin…
Köp här

Isbn: 9789187999079

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Nic Fields

Kategorier: Asiens historia Europas historia Historia Historia och arkeologi
Attila var hunnernas kung 343-453. I de nordiska sagorna kallas han för Atle. Hunnerriket var det största riket på sin tid, alltså även större än romarriket. I Europa härskade Attila över ett stort antal folk i Europa, från Donau i söder, ända upp till Östersjöns kust. Attila betraktas som en av de största och mest…
Köp här

Isbn: 9789187999123

Utgivningsår: 20161116

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Pier Paolo Battistelli

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Albert Kesselrings namn kommer för alltid att vara förknippat med det italienska fälttåget under andra världskriget: de legen­dar­iska slagen vid Salerno, Mon­te Cassino och Anzio 1943 1944. Kesselrings karriär omfattade emellertid mycket mer. Under senare delen av kriget blev Kesselring känd som en befälhavare man…
Köp här

Isbn: 9789187999093

Utgivningsår: 20160515

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Alejandro de Quesada

Kategorier: Historia och arkeologi
De tyska kulsprutepistolerna MP 38 och MP 40 har en självskriven plats bland andra världskrigets mest välkända vapentyper. De var ursprungligen framtagna som personlig beväpning för fallskärmsjägare och stridsfordonsbesättningar på grund av sin lätthanterliga storlek och fällbara axelstöd. Snart tilldelades emellertid…
Köp här

Isbn: 9789187999185

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Chris McNab

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Under mellankrigsåren utvecklade Tyskland en ny generation kulsprutor som skulle ersätta den tunga Maximkonstruerade MG 08. Konceptet var revolutionerande: en enhetskulspruta som kunde lösa samma taktiska uppgifter som lätta, medeltunga och tunga kulsprutor genom att man helt enkelt skiftade lavett och riktmedel. I den…
Köp här

Isbn: 9789187999161

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Gordon L. Rottman

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Två av andra världskrigets mest karakteristiska vapen, Panzerfaust och Panzerschreck, stärkte det tyska infanteriets förmåga att bekämpa fientliga stridsvagnar på näravstånd. Panzerschreck var i allt väsentligt en kopia av den amerikanska bazookan medan Panzerfaust var en helt ny och banbrytande konstruktion som…
Köp här

Isbn: 9789187999178

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Bill Harriman

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Mosin-Nagant är ett av världens mest långlivade och spridda militära gevär. Det har gjort tjänst i Ryssland och i andra länders arméer under mer än fem decennier. Geväret kom till användning redan innan första världskriget bröt ut och kan fortfarande idag ses i vissa konfliktområden. Det var under andra världskriget…
Köp här

Isbn: 9789187999215

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Pegler

Kategorier: Historia och arkeologi
Den amerikanska kulsprutepistolen M1921 Thompson utvecklades under slutet av första världskriget och var urspungligen avsedd att bli en effektiv skyttegravsrensare. Det innovativa vapnet vann emellertid ryktbarhet och uppskattning i helt andra sammanhang. I USA lärde sig förbudstidens gangstrar att använda den…
Köp här

Isbn: 9789187999192

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB

av: Gordon L. Rottman

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Vid andra världskrigets utbrott var infanteriets pansarvärnsvapen både omoderna och ineffektiva. Principen om riktad sprängverkan hade visserligen varit känd i flera decennier men tillämpningarna gevärsgranater och handgranater var i bästa fall otympliga och i sämsta fall livsfarliga att använda. År 1942 ledde den…
Köp här

Isbn: 9789187999222

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Informationsutvecklarna Förlag

Mediatyp: BB