Bläddra
Sökresultat för Ingegerd Wirtberg... Rensa filter?

av: Monica Hedenbro, Ingegerd Wirtberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi människor deltar dagligen i samspel med andra. I Samspelets kraft beskriver författarna både de svårigheter och de möjligheter som samspel innebär och kopplar beskrivningen till Marte meo-metoden.Läs merMarte meo-metoden har utvecklats i Holland av Maria Aarts och är en metod för att stärka och utveckla samspel och…
Köp här

Isbn: 9789147049721

Utgivningsår: 20000510

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö, Ingegerd Wirtberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Par skapar familjer inom vilka barn växer upp till vuxna som skapar familjer inom vilka barn växer upp. I en process över decennier och sekler skapas nya familjer ur de gamla, vilka i sin tur lämnar plats för nya. Förståelse för dessa processer på individ- och familjenivå hämtas bland annat från utvecklingspsykologi,…
Köp här

Isbn: 9789144118970

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Harry Korman, Martin Söderquist, Ulf Wallin, Ulf Korman, Per A Gustafsson, Per Kronvall, Kristina Engman, Carl-Erik Flodmark, Torsten Ohlsson, Bill Petitt, Marianne Cederblad, Ingegerd Wirtberg, Kenjiro Sato, Magnus Ringborg, Peter Währborg, Britta Liljegren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144469119

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingegerd Wirtberg, Bill Petitt, Ulf Axberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kort historik I början av 1990-talet möttes erfarenheter från två olika områden och gav så småningom upphov till “Marte Meo och samordningssamtal” (MOS). För det första var det mina erfarenheter av hur samarbetet mellan olika verksamheter fungerade. I mitt arbete som verksamhetshandledare träffade jag ofta…
Köp här

Isbn: 9789189638310

Utgivningsår: 20140716

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag

Mediatyp: BC

av: Monica Hedenbro, Ingegerd Wirtberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi människor deltar dagligen i samspel med andra. När vi studerar detta samspel ser vi att det utgör en oändlig källa till kunskap. I samspelets kraft beskriver författarna både de svårigheter och de möjligheter som samspel innebär och kopplar beskrivningen till Marte meo-metoden. Marte meo-metoden har utvecklats i…
Köp här

Isbn: 9789189638242

Utgivningsår: 20121128

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingegerd Wirtberg, Bill Petitt, Ulf Axberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
In the early 1990s two sets of experiences coincided and eventually resulted in the development of Marte Meo and Co-ordination Meetings (MAC). The first concerned my experience of inter-agency effectiveness in Sweden. In my work as an external supervisor and trainer in my hometown I often came across the same children,…
Köp här

Isbn: 9789189638259

Utgivningsår: 20130426

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag, Palmkrons förlag

Mediatyp: BC