Bläddra
Sökresultat för Ingvar Karlberg... Rensa filter?

av: José Ferraz-Nunes, Ingvar Karlberg, Gina Bergström

Köp här

Isbn: 9789144027487

Utgivningsår: 20070709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Josefine Persson, José Ferraz-Nunes, Ingvar Karlberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Detta är tredje upplagan av läroboken i hälsoekonomi avsedd för utbildningar inom alla grenar av hälso- och sjukvården. Hälsoekonomi utgår från olika välfärdsteorier, vilket innebär att frågorna om samhällets ansvar för hälsa står i fokus. Det centrala temat är därför bästa möjliga användning av samhällets gemensamma…
Köp här

Isbn: 9789144126036

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: José Ferraz-Nunes, Ingvar Karlberg

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsoekonomi Nationalekonomi
Denna bok utkommer nu med en andra, utvidgad upplaga. Liksom tidigare är målet att ge kunskap om hur resursfördelning och hälsopolitik samspelar. I boken beskrivs de ekonomiska redskap, som kan användas för att uppnå ökad effektivitet och som samtidigt stödjer en rättvis fördelning av hälso- och sjukvårdens begränsade…
Köp här

Isbn: 9789144058979

Utgivningsår: 20120118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Karlberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
I gamla tider samlades man i byar, socknar och landskap för att lösa gemensamma angelägenheter. Fortfarande är i Sverige ansvaret för hälso- och sjukvården decentraliserat till kommuner och landsting. Ansvaret bygger på regeringsformerna från 1809 och 1974, kommunalförordningarna från 1862 och kommunallagen från 1991.…
Köp här

Isbn: 9789144075181

Utgivningsår: 20110816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Karlberg

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsoekonomi Nationalekonomi
Vad kostar ett extra år av liv? Vad får ett extra år av liv kosta? Hur ska samhällets gemensamma resurser användas för att skapa mesta möjliga hälsa och samtidigt få allmän acceptans. För att kunna ge svar på sådana frågor har hälsoekonomin utvecklat mätmetoder som beskrivs i den här boken på ett enkelt och…
Köp här

Isbn: 9789175694344

Utgivningsår: 20161223

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Carl Martin Allwood, António Barbosa da Silva, Lotta Dellve, Leena Eklund, Ulrika Hallberg, Birgitta Hedelin, Kajsa Henning Abrahamsson, Ingvar Karlberg, Margret Lepp, Karin C Ringsberg, Anneli Sarvimäki, Margaretha Strandmark, Helena Willén

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144021799

Utgivningsår: 20020816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC