Bläddra
Sökresultat för JP Infonet Förlag... Rensa filter?

av: Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik
Med stöd av LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kan personer som missbrukar exempelvis alkohol och narkotika bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Tvånget ställer stora krav på dem som arbetar LVM-ärenden för att…
Köp här

Isbn: 9789186848019

Utgivningsår: 20111015

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848026

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Bergström, Jessica Deinoff

Kategorier: Juridik
Anställningsskyddslagen är den grundläggande lagstiftningen om anställningsskydd på den svenska arbetsmarknaden. Den gäller såväl på den privata som på den offentliga sektorn och omfattar i det närmaste alla arbetstagare. Lagen om anställningsskydd (ofta förkortad LAS) är en tvingande skyddslagstiftning som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789186848040

Utgivningsår: 20120208

Utgivare: JP Infonet Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik
denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848033

Utgivningsår: 20120215

Utgivare: JP Infonet Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Eva Lillie, Lena Sandström

Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002. Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). I denna bok ges kommentarer till hela socialtjänstlagen, paragraf för paragraf. Kommentarerna speglar den lydelse som socialtjänstlagen hade den 1 januari 2012. Innehållet till…
Köp här

Isbn: 9789186848057

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: JP Infonet Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789186848064

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: JP Infonet Förlag AB, JP Infonet Förlag, Elanders NRS

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld

Förvaltningslagen är en övergripande lag som ska tillämpas hos alla förvaltningsmyndigheter och i alla typer av förvaltningsärenden. Kunskap om förvaltningslagen är därför av avgörande betydelse på alla nivåer inom förvaltningen för att ärenden ska handläggas på rätt sätt och för att de enskilda personer som kommer i…
Köp här

Isbn: 9789186848002

Utgivningsår: 20110609

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC