Bläddra
Sökresultat för Jakob Carlander... Rensa filter?

av: Jakob Carlander, Jakob Carlander

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
En bok för personal inom hälso- och sjukvården, socialt arbete och andra vårdyrken om de starka känslor man ibland möter hos patienter eller klienter. Det kan handla om sådant som ilska, sorg, förtvivlan, skam, misstänksamhet och rädsla. Boken ger vägledning för situationer där människor fastnat och envist klamrar sig…

Isbn: 9789172054875

Utgivningsår: 20060407

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander

För dig som ofta möter människor i samtal är metaforen ett ovärderligt verktyg. Med hjälp av metaforens bildspråk kan vi i professionella samtal förklara sådant som annars är svårt för den andre att ta till sig. Det kan handla om att leverera negativa besked, hantera en oväntad livskris eller ta upp ett ovälkommet…

Isbn: 9789172055872

Utgivningsår: 20080520

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
De flesta av oss upplever en känsla av obehag och olust när vi är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked. Det är inte konstigt – vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många yrkesgrupper. Boken Att lämna svåra besked av Jakob…

Isbn: 9789172057302

Utgivningsår: 20101029

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BB

av: Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet. Den här boken belyser psykologiska och existentiella teorier och aspekter av de yrkesverksammas utsatthet inom människovårdande yrken. Boken är pedagogiskt utformad med empiriska exempel och visar med konkreta verktyg hur…

Isbn: 9789147126460

Utgivningsår: 20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken, som bygger vidare på den tidigare utgivna Att förstå sin egen utsatthet, är pedagogiskt utformad med empiriska exempel och visar med konkreta verktyg hur yrkesverksamma inom människovårdande yrken kan upptäcka sin egen kompetens. Den hjälper läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan…

Isbn: 9789147144082

Utgivningsår: 20211227

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Andreas Wedeen, Jakob Carlander

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
En praktisk handbok i bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende av Jakob Carlander och Andreas Wedeen, författare till storsäljaren Möta människor med rättshaveristiskt beteende. Juridiskt påstridiga människor träffar vi alla på ibland, men det…

Isbn: 9789177412908

Utgivningsår: 20220101

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Boken riktar sig till personer som engagerar sig frivilligt för att stödja andra. Den visar hur man kan skapa en god relation, hur man för givande samtal och hur man kan agera då man möter starka känslor eller ångest. Boken tar också upp vikten av att sätta gränser för stöduppdraget och att ta hand om sig själv. Den är…

Isbn: 9789177412175

Utgivningsår: 20191217

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Lis Carlander

Ny reviderad upplaga med ett förord av fd ärkebiskopen KG Hammar. Författarna beskriver hur man kan utveckla sin förmåga att ställa frågor i samtal. Med hjälp av många exempel sätter författarna fingret på vändpunkter i samtal och vad det är som kan få kommunikationen att antingen låsa sig eller öppnas upp. Författarna…

Isbn: 9789172055605

Utgivningsår: 20070628

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Handbok för chefer om utmanande samtal – konkreta råd om hur man på bästa sätt förbereder och håller i konfliktfyllda samtal. Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan du som chef göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur…

Isbn: 9789177413783

Utgivningsår: 20221020

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna praktiska handbok ger kunskap och redskap för att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Det här är den tredje och omarbetade upplagan. Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, framför allt inom offentlig sektor, och blir i…

Isbn: 9789177410942

Utgivningsår: 20180807

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri, Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri, Birgitta Wikander, Birgitta Wikander

Trygga och otrygga möten vänder sig till grundutbildningar inom olika människovårdande yrken. Den lämpar sig även väl för studiecirklar och fortbildning för alla som vill förstå mer om hur man får till stånd goda och trygga möten. Denna bok vill lyfta fram otrygga möten i dess olika aspekter och hjälpa läsaren att…

Isbn: 9789172053045

Utgivningsår: 20010215

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Anna Gerge, Anna-Lena Lindquist, Marita Lager, Anette Larsson, Lotta Henrikson, Kerstin Wennberg, Cecilia Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Att ha ett arbete som är känslomässigt krävande kan vara både meningsfullt och tillfredsställande. Men utan rätt ledarskap riskerar det att skapa stress och upplevelser av otillräcklighet. Resultatet kan bli utbrändhet, sjukskrivning och hög personalomsättning. ”Leda känslomässigt krävande arbete – för dig som är chef…

Isbn: 9789172058521

Utgivningsår: 20120813

Utgivare: Gothia Förlag

Mediatyp: EA

av: Jakob Carlander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att frivilligt engagera sig för att stödja andra människor kan vara mycket givande, men det kan också vara svårt. Hur skapar man en god relation till den man möter? Hur kan man hjälpa den andre att komma ur ett beteende som inte leder framåt? Hur kan man agera då man möter ångest eller starka känslor? Samtal och möten…

Isbn: 9789172057975

Utgivningsår: 20110511

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Arborelius, Gunnar Bucht, Jakob Carlander, K. G. Hammar, Karin Johannesson, Torsten Kälvemark, Sven-Eric Liedman, Per Melander, Hanna Stenström, Lisa Tegby, Kerstin Thörn, Inge-Bert Täljedal

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Det finns ett rum mellan ord och verklighet. När vi förlorar det skapas en stumhet. Kvalitet och omdöme kan inte reduceras till kvantitet och mätbarhet. Att tro sig bara läsa innantill i en text är ofta att vara omedveten om sitt tolkningssammanhang. Tystnaden, pausen är en nödvändig organisk hålighet i musikens…

Isbn: 9789197868303

Utgivningsår: 20091201

Utgivare: Förbundet för kristen humanism och samhällssyn

Mediatyp: BC

av: Jakob Carlander, Andreas Svensson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Denna utgåva av boken är slut. Ny upplaga kommer in i lager i början av december. Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk…

Isbn: 9789188099013

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC