Bläddra
Sökresultat för Jan-Eric Gustafsson... Rensa filter?

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan Larsson, Sven-Eric Liedman, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Anders Nilsson, Daniel Pettersson, Stephan Rapp, Ingrid Pramling Samuelsson, Inga Wernersson, Anita Wester

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och författare från flera universitet har redaktörerna för…
Köp här

Isbn: 9789127136021

Utgivningsår: 20140818

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson, Birgitta Garme, Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Agnes Edling, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Monica Reichemberg, Lars Brink, Lise Iversen Kulbrandstad, Fröydis Hertzberg, Barbro Bruce, Stefan Samuelsson, Liv Böyesen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på språklig grund – elever läser och skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp. Språk i tal, men också i skrift, blir därmed de verktyg som utgör förutsättningen för all undervisning. Boken inleds med en kort introduktion kring språk…
Köp här

Isbn: 9789144039176

Utgivningsår: 20051208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Göran Djurfeldt, Mimmi Barmark, Jan-Eric Gustafsson, Rolf Larsson, Sorin-Bogdan Raduta, Daniel Sjödin, Ola Stjärnhagen, Martin Svensson-Henning, Jan Teorell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Med persondatorernas intåg i vardagen har vi numera på våra skrivbord mer och kraftfullare statistisk analyskraft än vad tidigare generationers forskare kunde drömma om. Statistikernas svårtillgängliga metodbeskrivningar ligger dessutom infogade i programvaror som inte förutsätter större förkunskaper hos användaren.…
Köp här

Isbn: 9789144060040

Utgivningsår: 20100125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå. Det är därför viktigt att bedömningarna görs på ett genomtänkt sätt. Men hur tillförlitliga är egentligen betygen och de nationella proven som mått på elevernas…
Köp här

Isbn: 9789186949556

Utgivningsår: 20140311

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander, Mats Myrberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Vuxenutbildning, vidareutbildning
En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever. Liksom i PISA-undersökningen ser vi fallande resultat för de som lämnat den svenska grundskolan under senare år.…
Köp här

Isbn: 9789186949631

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Sverker Sörlin, Jonas Vlachos

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Indikationerna på problemen i svensk skola är många. De sjunkande resultaten i jämförande internationella undersökningar är bara ett av dem. Allt fler lämnar skolan utan fullständiga betyg och likvärdigheten i svensk skola ifrågasätts. I denna forskningsrapport ger tre forskare från olika discipliner nationalekonomi,…
Köp här

Isbn: 9789186949778

Utgivningsår: 20160321

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Monica Rosén, Eva Längsjö, Ingegärd Nilsson, Jan-Eric Gustafsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Läsförståelse under luppen tar sikte på den tidiga läsförståelseutvecklingen. Hur kan läsförståelse observeras och bedömas? Hur kan dessa observationer och bedömningar användas i läsundervisningen? Observationsmetoderna som presenteras i den här boken är desamma som. används i den återkommande internationella studie av…
Köp här

Isbn: 9789127412286

Utgivningsår: 20080408

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Monica Rosén, Eva Längsjö, Ingegärd Nilsson, Jan-Eric Gustafsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken har tyvärr utgått ur sortimentet. Läsförståelse under luppen tar sikte på den tidiga läsförståelseutvecklingen. Hur kan läsförståelse observeras och bedömas? Hur kan dessa observationer och bedömningar användas i läsundervisningen? Observationsmetoderna som presenteras i den här boken är desamma som. används i…
Köp här

Isbn: 9789127412293

Utgivningsår: 20100804

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BZ