Bläddra
Sökresultat för Johan Alvehus... Rensa filter?

av:Ulla Eriksson-Zetterquist, Magnus Hansson, Fredrik Nilsson, Johan Alvehus, Helén Anderson, Charlotta Bay, Anna Bengtson, Emilia Florin Samuelsson, Peter Frii, Mikael Gidhagen, Nanna Gillberg, Jan Greve, Linda Höglund, Tobias Johansson, Hans Kjellberg, Hans Knutsson, Johnny Lind, Eva Lindell, Susanne Lundholm, Maria Norbäck, Cecilia Pahlberg, Jens Rennstam, Ebba B:dotter Sjögren, Pamela Schultz Nybacka, Alexander Styhre, Oscar Stålnacke, Peter Svensson, David Sörhammar, Fredrik Tell, Sofia Ulver, Linda Wedlin, Peter Öhman, Jacob Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Business administration is a scientific field described as complex, diverse, and eclectic. Acknowledging the multiplicity of the field and the many challenges faced by students of business administration, there is a need for a book on theories and perspectives and how they can be applied. This book outlines a broad set…

Isbn: 9789144127088

Utgivningsår:20200227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med ett…

Isbn: 9789144132174

Utgivningsår:20200519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som…

Isbn: 9789144086040

Utgivningsår:20150713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor, till exempel: Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? – Har jag valt rätt empiriskt material? – Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? – Hur ska jag strukturera min text för att få fram min poäng på bästa…
Utgått

Isbn: 9789147129393

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor, till exempel:Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem?– Har jag valt rätt empiriskt material?– Är det lämpligt med intervjuer eller observationer?– Hur ska jag strukturera min text för att få fram min poäng på bästa…

Isbn: 9789147099153

Utgivningsår:20131213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Daniel Ericsson, Anders Söderholm, Peter Svensson, Marja Soila-Wadman, Pernilla Nilsson, Ann-Sofie Köping Olsson, Monika Kostera, Markus Hällgren, Martin Holgersson, Malin Gawell, Matilda Dahl, Cecilia Bjursell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Johan Asplunds Om undran inför samhället är en klassiker inom svensk samhällsvetenskap. Otaliga är de studenter och forskare som låtit sig utmanas, inspireras och vägledas av den vetenskapliga hållning Asplund presenterar. Asplunds undrande attityd inför livet och dess många skiftande uttrycksformer utmärks av ett…

Isbn: 9789173591560

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad är egentligen ett forskningsproblem? Och hur formulerar man ett sådant? Trots att problemformuleringen är en av de mest centrala delarna av en uppsats, så ägnas den förhållandevis liten uppmärksamhet i metodlitteraturen. I den här boken presenteras fyra olika ansatser för att formulera problem: pusselbitsansatsen,…

Isbn: 9789144119281

Utgivningsår:20180508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Levinsson, Lill Langelotz, Malin Löfstedt, Johan Alvehus, Helen Asklund, Ann-Sofie Axelsson, Linda Barman, Gunnar Berg, Urban Carlén, Martin G Erikson, Martin Karlberg, Olle Larsson, Maria Lindh, Elisabeth Långström, Hanna Maurin Söderholm, Giulia Messina Dahlberg, Olle Nordberg, Sepideh Olausson, Susanne Olsson, Torsten Pettersson, Emin Poljarevic, Peter Reinholdsson, Erika Sandström, Ulrike Schnaas, Susanne Strömberg Jämsvi, Ulrika Svalfors, Cecilia Trenter, Henrik Viberg, Tomas Wahnström, Christer Wede, Maria Wennerström Wohrne, Ann-Christine Wennergren

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kollegiala samtal är ett viktigt verktyg för att stärka kvaliteten och utveckla undervisningen. Ändå är sådana diskussioner fortfarande sällsynta inom högre utbildning. Den här boken presenterar en modell för kollegiala samtal – så kallade didaktiska utvecklingsdialoger – med utgångspunkt i autentiska…

Isbn: 9789144139029

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson, Johan Alvehus, Lars Bengtsson, Martin Blom, Yvonne Due Billing, Ulf Elg, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Matts Kärreman, Susanne Lundholm, Jens Rennstam, Peter Svensson, Nadja Sörgärde, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Sanna Eklund, Gustaf Kastberg Weichselberger

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren ens en profession? Vad innebär autonomi och hur påverkas en yrkesgrupp av att det uppstår hierarkier inom den? Den här boken, om förstelärarreformens införande i svensk skola, för en nyanserad diskussion av dessa frågor som ytterst handlar om förutsättningarna för…

Isbn: 9789144123387

Utgivningsår:20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
What constitutes a good research problem? And how do you go about formulating one? Whereas the research problem is one of the key components of an academic thesis, formulating research problems has been surprisingly neglected in the literature on research methods. In this book, four different approaches to the…

Isbn: 9789144134482

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor, till exempel: – Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag strukturera min text för att få fram min poäng på bästa sätt? Vad är…

Isbn: 9789147145638

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789186203559

Utgivningsår:20100526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur leds och styrs egentligen professionella organisationer? Är det professionella ideal eller är det effektivitet och kostnadsbesparingar som är viktigast? Vad spelar arbetsprocesser, strukturer och strategier för roll? Och behövs verkligen ledarskap? I ett försök att besvara dessa frågor ger sig boken i kast med fyra…

Isbn: 9789144071251

Utgivningsår:20121102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC