Bläddra
Sökresultat för Johan Eriksson... Rensa filter?

av:Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thonström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Samhällskunskap 1a1 är ett läromedel som vill stimulera elevernas engagemang och aktivitet, både i klassrummet och ute i samhället. Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter fördjupas kunskaperna med hjälp av: •…

Isbn: 9789188229144

Utgivningsår:20190401

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
För att på ett konstruktivt sätt kunna bemöta den kritik som idag riktas mot psykoanalysen är det nödvändigt att den först och främst försöker utveckla en filosofisk självförståelse gällande sin egen specifika form av psykologisk kunskap och sin egen form av klinisk praktik. Genom att låta Freuds psykoanalys gå i…

Isbn: 9789188203557

Utgivningsår:20200930

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thornström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Samhällskunskap 1B täcker Skolverkets kunskapskrav inom gymnasiekursen samhällskunskap 1b. Bokens 11 kapitel är fristående och kan läsas i valfri ordning. Förutom rena fakta-kunskaper innehåller boken många möjligheter till reflekterande frågor och förslag på diskussionsämnen, som förhoppningsvis bidrar till…

Isbn: 9789198024753

Utgivningsår:20150420

Utgivare: NA Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken: • Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag. • Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll. • Många…

Isbn: 9789188229076

Utgivningsår:20170401

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:David Ivarsson, Johan Eriksson, Lena Lundholm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Brottslighet och kriminologi Brottslingar Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykoterapi Rehabilitering av brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varför blir man kriminell? Kan vi bota kriminalitet? Hur gör vi för att hjälpa brottsdömda att förändra sitt beteende och minska risken att återfalla i brott? Forensisk KBT handlar om kognitiv beteendeterapi vid kriminalitet och i förlängningen om att förändra beteenden i syfte att minska risken för att återfalla i…

Isbn: 9789144123271

Utgivningsår:20200218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Hästar är verkligen inte Jontes grej. Men när Jonte ser tårarna i klasskompisen Aidahs ögon finns ingen tvekan: Han måste hjälpa Aidah! Tillsammans ger de sig ut för att rädda Aidahs älskade häst Azzah från den mäktige Travkungen. Under deras äventyr händer märkliga saker: Hat blir till kärlek, och rädsla byts mot…

Isbn: 9789198175417

Utgivningsår:20150115

Utgivare: Pintxo förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Eriksson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Web services Webbprogrammering
Öppna myndigheten ger dig ett helikopterperspektiv på svensk e-förvaltning. Boken tar upp aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-arkiv och processorienterade ledningssystem. Samtidigt tolkas allt mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen kunna förenas med krav på sekretess…

Isbn: 9789173452694

Utgivningsår:20140401

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av:Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist, Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 4 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnena i en och samma grundbok för åk 4. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. SOS är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Innehåll…

Isbn: 9789147140244

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
”Samhällskunskap är ibland stort och komplicerat. Det finns dessutom inga enkla svar …” det är ord lärare ibland använder för att förklara varför samhällskunskapen är svårt att undervisa i. Men det går också att vända på resonemanget och använda samma argument FÖR ämnet. Koll på Samhället kommer att…

Isbn: 9789152305706

Utgivningsår:20101015

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist, Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 5 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnen i en och samma grundbok för åk 5. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. SOS är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Innehåll i…

Isbn: 9789147140251

Utgivningsår:20210830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jakob Gustavsson, Jonas Tallberg, Karin Aggestam, Jan Joel Andersson, Rikard Bengtsson, Ulf Bjereld, Annika Björkdahl, Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Marie Demker, Kjell Engelbrekt, Magnus Ericson, Johan Eriksson, Martin Hall, Eva Hansson, Karl Magnus Johansson, Thomas Jonter, Sara Kalm, Catarina Kinnvall, Annica Young Kronsell, Charles Parker, Alexa Robertson, Eric Stern, Fredrik Söderbaum, Anders Uhlin

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i…

Isbn: 9789144139463

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thornström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Perspektiv på samhället 1B – 2:a upplagan är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället. Den nya upplagan följer Skolverkets reviderade ämnes- och kursplaner med särskilt fokus på digital kompetens, källkritik och andra förmågor som…

Isbn: 9789188229465

Utgivningsår:20200810

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Hur skriver du en text som är faktaspäckad men ändå lättläst, begriplig och intressant? Hur påverkar illustrationer, informationsgrafik, film och andra medier läsningen? Digitalt eller analogt – vad funkar bäst? ”Röda tråden” handlar om sakprosa i bred mening, från enkla brukstexter på jobbet, via…

Isbn: 9789188229250

Utgivningsår:20221111

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist, Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 6 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnena i en och samma grundbok för åk 6. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. SOS är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Innehåll…

Isbn: 9789147143740

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Perspektiv på samhället är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället. Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter förstärks elevernas…

Isbn: 9789188229717

Utgivningsår:20210329

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: EB

av:Johan Eriksson

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att luta sig mot, men egentligen ingen praktisk träning alls inför vardagen…

Isbn: 9789186325145

Utgivningsår:20180118

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: klassiker
I den vackra staden Verona pågår en dödlig fejd mellan familjerna Capulet och Montague. Blodet flyter på Änglarnas torg och kyrkogården fylls av döda kroppar. Då inträffar det otänkbara: ödet slår ett kärleksband mellan de stridande familjerna. Romeo och Julia blir förälskade! Ska deras passion övervinna släkternas…

Isbn: 9789188229823

Utgivningsår:20210715

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Samhällskunskap 1a1 är ett läromedel som vill stimulera elevernas engagemang och aktivitet, både i klassrummet och ute i samhället. Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter fördjupas kunskaperna med hjälp av: •…

Isbn: 9789188229694

Utgivningsår:20210329

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: EB

av:Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Allt eleverna behöver veta för att kunna utveckla kunskaper i geografi och förstå vilka processer som skapar olika livsmiljöer på jordklotet – Hur ser det ut? Varför ser det ut som det gör? Och på vilka sätt kan livsmiljöer förändras? Läromedlet ger konkreta tips på hur klassen kan arbeta med fältstudier och…

Isbn: 9789147123728

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson, Axel Hellby

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Du, poet – skriv! vänder sig till Sveriges cirka 10 miljoner oförlösta poeter, till alla er som vill låta lyriken, litteraturen – och kanske allitterationen – lysa upp livet. Boken innehåller lättsam teori varvad med 75 inspirerande övningar som kan användas i grundskolan, på gymnasiet, i studiecirkeln – eller varför…

Isbn: 9789189565081

Utgivningsår:20220921

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
”Samhällskunskap är ibland stort och komplicerat. Det finns dessutom inga enkla svar …” det är ord lärare ibland använder för att förklara varför samhällskunskapen är svårt att undervisa i. Men det går också att vända på resonemanget och använda samma argument FÖR ämnet. Koll på Samhället kommer att…

Isbn: 9789152304518

Utgivningsår:20100823

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185305803

Utgivningsår:20110704

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Isbn: 9789147136179

Utgivningsår:20190809

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thonrström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Samhällskunskap 1B täcker Skolverkets kunskapskrav inom gymnasiekursen samhällskunskap 1b. Bokens 11 kapitel är fristående och kan läsas i valfri ordning. Förutom rena fakta-kunskaper innehåller boken många möjligheter till reflekterande frågor och förslag på diskussionsämnen, som förhoppningsvis bidrar till…

Isbn: 9789188229038

Utgivningsår:20160625

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BH

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Utblick samhällskunskap 7 – 9 strävar efter engagemang och aktivitet, både i klassrummet och utanför. Elevboken bjuder in till diskussion om vår tids stora frågor. Det handlar bland annat om klimatet, digitaliseringen, globaliseringen och ideologiska värden som frihet, rättvisa och solidaritet. Bokens lättlästa texter…

Isbn: 9789188229571

Utgivningsår:20210405

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: klassiker
Vill ni läsa verkligt hållbara berättelser? Historier så starka att de redan har hundratals år på nacken? Texter som rymmer både klassisk bildning, humor, romantik och action? Bjud in Romeo och Julia, Don Quijote och Snödrottningen till klassrummet! Evergreens är NA förlags nya serie med litteraturhistoriska…

Isbn: 9789188229922

Utgivningsår:20210907

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789186275938

Utgivningsår:20120425

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Kristiina Karppi, Johan Eriksson

Isbn: 9789188466495

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Isbn: 9789187215209

Utgivningsår:20020501

Utgivare: Raster förlag

Mediatyp: BC

av:Kerstin Dahlin, Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist, Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 5 Digital (lärarlicens) innehåller allt lärarmaterial samlat, till exempel utskrivbara övningsblad, undervisningstips, filmklipp och poddar, alltså allt lärarmaterial du behöver för undervisningen, oavsett om eleverna har digitalt eller tryckt material. Allt innehåll från elevlicensen ingår förstås också i…

Isbn: 9789147144341

Utgivningsår:20210603

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Johan Eriksson

Kategorier: Advokatverksamhet Juridik Juridisk kompetens och praxis Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att luta sig mot, men egentligen ingen praktisk träning alls inför vardagen…

Isbn: 9789186325152

Utgivningsår:20180208

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BB

av:Johan Eriksson

Kategorier: Advokatverksamhet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Brottslighet och kriminologi Juridik Juridisk kompetens och praxis Personliga berättelser Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”Jag vill berätta från insidan om de människor jag mött. Om de skyldiga och de oskyldiga. Om hur smal livets väg ibland kan vara. Om skuld och ansvar i en värld där allt inte kan beskrivas som svart eller vitt. Om människorna bakom rubrikerna. Jag vill också berätta om livet som försvarsadvokat. Om mina tankar och…

Isbn: 9789100183103

Utgivningsår:20200904

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken: • Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag. • Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll. • Många…

Isbn: 9789188229700

Utgivningsår:20210329

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: EB

av:Johan Eriksson, Axel Hellby, Karin Flygare

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: klassiker
NA Förlags serie ”Tidlösa klassiker” presenterar litterära klassiker, remixade och remastrade för en ny generation. Bokpaketet består av tre titlar: Romeo och Julia, Don Quijote och Snödrottningen som alla är fritt återberättad av Johan Eriksson, Axel Hellby och Karin Flygare. Texterna är lättlästa och…

Isbn: 9789188229885

Utgivningsår:20210901

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Eriksson

Kategorier: Advokatverksamhet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Brottslighet och kriminologi Juridik Juridisk kompetens och praxis Personliga berättelser Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”Jag vill berätta från insidan om de människor jag mött. Om de skyldiga och de oskyldiga. Om hur smal livets väg ibland kan vara. Om skuld och ansvar i en värld där allt inte kan beskrivas som svart eller vitt. Om människorna bakom rubrikerna. Jag vill också berätta om livet som försvarsadvokat. Om mina tankar och…

Isbn: 9789100185930

Utgivningsår:20200908

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: AN

Isbn: 9789185305810

Utgivningsår:20130328

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

Isbn: 9789147140114

Utgivningsår:20191118

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Johan Eriksson, David Ståhlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Internetmarknadsföring
Marketing goes digital är den nya bibeln för företag och företagare som anser det viktigt att hänga med i sin digitaliserade samtid. Den är skriven av Johan Eriksson och David Ståhlberg, två ledande experter inom digitalisering med bakgrund inom företaget Google. Boken reder ut begreppen kring en rad trender…

Isbn: 9789188193902

Utgivningsår:20160927

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av:Karl Johan Eklund, Claes Ellehag, Johan Eriksson, Christian Laine, Peter Liljestolpe, Göran Lindahl, Jan Lisinski, Hans Norman, Göran Ulväng

Sjöö slott är en av stormaktstidens största och mest påkostade anläggningar, tillika en av de bäst bevarade- Alltsedan medeltiden har godset innehafts av adliga afmiljer och landskapet är format genom ett storskaligt jordbruk. Det magnifika stenhuset vid Mälaren med sina åtta flyglar, de stora ekonomibyggnaderna, den…

Isbn: 9789186041014

Utgivningsår:20081017

Utgivare: Hallgren & Björklund Förlag

Mediatyp: BB

av:Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist, Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 4 Digital (elevlicens) innehåller grundboken och arbetsboken i digitalt format med en mängd smarta funktioner som t.ex. bildordlista, översättningar till ca 80 st olika språk och möjlighet att få texten uppläst. I det digitala materialet finns också extramaterial som språkträning och Kul & klurigt…

Isbn: 9789147144310

Utgivningsår:20210401

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB