Bläddra
Sökresultat för John Hattie... Rensa filter?

av: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar denna matematikdidaktiska grundbok…
Köp här

Isbn: 9789127819788

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, Crowin Press

Mediatyp: BC

av: John Hattie, Shirley Clarke

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning, men utfallet kan variera enormt. I boken Feedback så återkopplar du i klassrummet löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder…
Köp här

Isbn: 9789127824980

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: John Hattie

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från lärares och…
Köp här

Isbn: 9789127134676

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns idag en uppsjö av metoder och strategier för undervisning i literacy. De flesta fungerar. Men vilka av dem har starkast stöd i forskningen och vilka skapar bäst förutsättningar för att dina elever ska lyckas? I denna praktiska handbok vägleds du av några av världens främsta skolforskare under ledning av John…
Köp här

Isbn: 9789127818576

Utgivningsår: 20180203

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Isabella Wallace, Leah Kirkman, Robert Bjork, Mark Burns, Guy Claxton, David Didau, Claire Gadsby, Mike Gershon, Andy Hargreaves, John Hattie, Pam Hook, Sir John Jones, Sugata Mitra, James Nottingham, Will Ord, Geoff Petty, Martin Robinson, Mick Waters, John West-Burnham

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska forskningen kan därför kännas mer som en belastning än en hjälp. Framsteg: från forskning till klassrumspraktik ingår i en serie om fyra böcker där forskningsrön översätts direkt till skolpraktik. Varje titel i…
Köp här

Isbn: 9789144121390

Utgivningsår: 20181010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: John Hattie, Gregory Yates

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur hur våra lärprocesser går till. Några av de frågeställningar som tas…
Köp här

Isbn: 9789127138568

Utgivningsår: 20141117

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, Routledge

Mediatyp: BC

av: John Hattie

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.…
Köp här

Isbn: 9789127138575

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: John Hattie, Klaus Zierer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande.…
Köp här

Isbn: 9789127824041

Utgivningsår: 20191003

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC