Bläddra
Sökresultat för Jonas Frykman... Rensa filter?

av: Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Hur blev svenskarna så välkammade, hemkära och naturälskande? Detta är en skildring av vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya människa. Ett helt annorlunda sätt att hantera känslor och sexualitet, skapa hem och fostra barn växer fram.…
Köp här

Isbn: 9789151101965

Utgivningsår: 20190521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Roland von Bothmer, Eivor Bucht, Urban Emanuelsson, Torbjörn Fagerström, Jonas Frykman, Bengt Hansson, Leif Johansson, Martin Lind, Cajsa S. Lund, Tomas Lundborg, Erland Mårald, Cecila Nelsson, Sven-Olle R. Olsson, Martin Ragnar, Sven Rosborn, Håkan Wallander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att…
Köp här

Isbn: 9789187935770

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Historia och arkeologi
Vi lever i en värld där det nationella verkar upplösas i globala kulturströmningar samtidigt som det dramatiseras i våldsamma konflikter. Vad är det som ger nationella känslor en sådan kraft och mångtydighet i växlingen mellan hemlängtan och främlingsrädsla, mellan kärlek och hat? Försvenskningen av Sverige handlar om…
Köp här

Isbn: 9789127032859

Utgivningsår: 19930426

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Även forskare drivs av sina känslor. Jonas Frykman inleder sin bok med referenser till egna upplevelser i det forna Jugoslavien, ett område som delats i ett flertal länder efter ohyggliga krig, mord och grymheter. Han vänder sig till fenomenologin, som bl a betyder att man som forskare inbjuds till att studera…
Köp här

Isbn: 9789173315241

Utgivningsår: 20121030

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I Identities in Pain diskuteras synen på smärta utifrån antropologiska, etnologiska och sociologiska perspektiv.För inte så länge sedan levde människan nära smärtan, den var närvarande överallt och man kunde inte undgå den. Idag väljer vi att se på den som någonting intimt. Smärtan är inte längre närvarande i vardagen,…
Köp här

Isbn: 9789189116016

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Hans Andreasson, Ninna Edgardh, Magnus Evertsson, Jonas Frykman, Ragnar Holte, Sverker Jullander, Margareta Ridderstedt

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Isbn: 9789175808208

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Karin Salomonsson, Orvar Löfgren, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Åsa Alftberg, Charlotte Hagström, Jonas Frykman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, manifestera och bevaka och vad som…
Köp här

Isbn: 9789198369052

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Jonas Frykman, Nils Gilje

Kategorier: Historia och arkeologi
Upplevelser, känsla, handling och ting har blivit centrala områden i senare års kulturforskning. Det traditionella sättet att analysera kulturyttringar genom att försöka tolka myllret av symboler, bilder och texter håller på att ersättas av en ny analysmetod. För visst är mänsklig kultur främst en upplevd värld av…
Köp här

Isbn: 9789185509300

Utgivningsår: 20091016

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Ullrich Kockel, M¾iread Nic Craith, Jonas Frykman

Köp här

Isbn: 9781119111627

Utgivningsår: 20151231

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social rörlighet Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
»Frykmans skarpsinniga analys är värd att ta del av, inte bara för skolpolitiker och lärare, utan för alla som har ansvar för den unga generationens framtid.« Jönköpings-Posten »En uppfriskande och spännande bok som visar den svenska skolan i en annan dager än vad som vanligtvis sker.« Folket i Bild Aktuell skildring…
Köp här

Isbn: 9789187239229

Utgivningsår: 20140317

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social rörlighet Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Aktuell skildring om den svenska skolan! Det går knappt en dag utan att det kommer nya larmrapporter om den svenska skolan. Kunskapsnivån sjunker, lärarna ägnar sig mer åt administration än undervisning och eleverna är respektlösa. I Ljusnande framtid menar etnologen Jonas Frykman att dagens problem inte går att…
Köp här

Isbn: 9789187239236

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: EA

av: Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Detta är en bok om Svensken, om den välkammade, ordningssamma och naturälskande familjemänniskan. Författarna ställer 1900-talets nya människa mot livsstilen i det äldre bondesamhället. Vi får följa hur borgare och arbetare under det senaste seklet fått en radikalt annorlunda syn på tiden och naturen, på kropp och…
Köp här

Isbn: 9789140302342

Utgivningsår: 19790815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Frykman, Maja Povrzanovic Frykman, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen Hjemdahl, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal Hauge

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789187675669

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Monument av olika slag har fått en oväntad aktualitet i hela världen, både de som rivs och de som reses. Medan tidsandan tycks behärskas av osäkerhet, dyker det upp alltfler stabila minnesmärken i den offentliga miljön. Vad har statyer, skulpturer och andra äreminnen i varaktiga material att göra i vår…
Köp här

Isbn: 9789173310741

Utgivningsår: 20070912

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman, Kjell Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Svenskarna lever sundare än de flesta; vår hälsa engagerar oss intill besatthet och att äta och träna rätt är en statusmarkör. Samtidigt är svenskar det folk i Europa som sjukskriver sig mest. Hur går detta ihop? I brist på medicinska förklaringar tar etnologerna Jonas Frykman och Kjell Hansen saken i egna händer. De…
Köp här

Isbn: 9789173312172

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Maja Povrzanović, Jonas Frykman, Maja Povrzanovic, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789188168627

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Idag fortsätter allt färre ungdomar från arbetarklass till högre studier. Däremot går de flesta akademikerbarn i föräldrarnas fotspår. Har skolan upphört att fungera som språngbräda för social rörlighet? Var den nyskapande pedagogiken med individen i centrum misslyckad?Ja, det anser etnologen Jonas Frykman och vänder i…
Köp här

Isbn: 9789188930347

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB