Bläddra
Sökresultat för Karin Dahlberg... Rensa filter?

av: Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red), Patrik Rytterström, Albertine Ranheim, Helena Dahlberg, Elisabeth Lindberg, Arne Rehnsfeldt

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn, teorier som kompletterar varandra i djup och…
Köp här

Isbn: 9789147114115

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel, Eva Benzein, Ingrid Bolmsjö, Margareta Brännström, Berit Seiger Cronfalk, Karin Dahlberg, Anna-Karin Edberg, Kristina Ek, Eva Elmberger, Ingemar Engström, Henrik Eriksson, Maria Friedrichsen, Lisbeth Gustafsson, Carina Lundh Hagelin, Carina Werkander Harstäde, Ingela Henoch, Maja Holm, Inger James, Gunilla Johansson, Marit Karlsson, Ulrika Kreicbergs, Göran Lantz, Lise-Lotte Franklin Larsson, Olav Lindqvist, Staffan Lundström, Christina Melin-Johansson, Anna Milberg, Astrid Norberg, Carina Persson, Birgit Holritz Rasmussen, Jonas Sandberg, Kerstin Segesten, Gunilla Strandberg, Carol Tishelman, Camilla Udo, Charlotte Ångström Brännström, Joakim Öhlén, Jane Österlind

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Palliativ medicin Terminalvård
Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av kunskap om döende,…
Köp här

Isbn: 9789144131078

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144004631

Utgivningsår: 19970819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Kerstin Segesten

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdande kan aldrig reduceras till en speci?k teknik eller åtgärd, utan är en hälsofrämjande handling som skapas i mötet mellan en professionell vårdare och patienten. I Hälsa och vårdande erbjuder Karin Dahlberg och Kerstin Segesten ett alternativ till den instrumentella och teknologiska syn på människan och vårdande…
Köp här

Isbn: 9789127122116

Utgivningsår: 20100903

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Karin Dahlberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Ambitionen med Att undersöka hälsa och vårdande är att beskriva och förklara hur man bäst undersöker företeelser inom det kunskapsområde som handlar om hälsa och vårdande. Betydelsefullt i det sammanhanget är att överbrygga den dikotomi som skapat de åtskilda kategorierna kvalitativt och kvantitativt och i stället…
Köp här

Isbn: 9789127134874

Utgivningsår: 20140217

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Kerstin Segesten, Maria Nyström, Björn-Ove Suserud, Ingegerd Fagerberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det har länge varit svårt att förstå vad vårdvetenskap egentligen är. Terminologin inom det vårdvetenskapliga området, såväl i Sverige som internationellt, har varit oklar och det har inte funnits någon enhetlig definition av vårdvetenskap, som ofta också benämns omvårdnadsvetenskap eller kort och gott omvårdnad. Det…
Köp här

Isbn: 9789144027494

Utgivningsår: 20030109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg

Köp här

Isbn: 9789144465418

Utgivningsår: 19931231

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det handlar om den helhetssyn i vården, som vi ofta talar om och som verkar självklar – men som uppenbarligen inte är så självklar. I boken problematiseras innebörden av vårdandets helhetssyn. Syftet är att ge upphov till diskussioner och reflektioner över vad det innebär att arbeta i termer av helhetssyn samt…
Köp här

Isbn: 9789144037325

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144049250

Utgivningsår: 20080124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144091280

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Karin Dahlberg, Carl-Magnus Stolt, Helena Dahlberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Ensamhet är ett mångtydigt mänskligt fenomen. Den kan vara både en tillgång och en börda. I en personlig brevväxling belyser författarna detta gåtfulla fenomen.Läs merVad är ensamhet? Hur kan vi förstå ensamhet? Kan vi upphäva ensamhet? I denna brevväxling mellan författarna vänder och vrider de på ensamhet som…
Köp här

Isbn: 9789147111572

Utgivningsår: 20150114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC