Bläddra
Sökresultat för Karin Johannisson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188168405

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Mikael Alexandersson, Jonas Aspelin, Åsa Beckman, Anneli Frelin, Christer Fritzell, Peter Gärdenfors, Maria Hjalmarsson, Martin Hugo, Karin Johannisson, Joakim Landahl, Sven-Eric Liedman, Lena Lindgren, Christian Lundahl, Leif Mathiasson, Ulla Karin Nordänger, Aadu Ott, Astrid Pettersson, Bim Riddersporre, Ulla Runesson, Bengt Sandin, Lena Sjöberg, Ninni Wahlström, Ann-Christine Vallberg Roth, Folke Vernersson, Dylan William

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i förskola och skola. En erfaren och skicklig lärare kan utmana och lyfta sina barn och elever om de rätta förutsättningarna finns och läraren får möjlighet att utveckla sig i sin profession. Uppdrag Lärare är en forskningsantologi som vill bidra till att…
Köp här

Isbn: 9789197902373

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson

Kategorier: Historia och arkeologi
Läkaren och konsten att läsa kroppar Vid en läkarundersökning är vi vana vid att doktorn tar på oss, lyssnar på våra organ, känner på oss med händer och instrument. Han eller hon läser våra kroppar och tolkar dem för att kunna ställa en diagnos. Men är läkarens blick och beröring alltid objektiv? Alltid ofarlig? Lika…
Köp här

Isbn: 9789113012834

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Också känslorna har en historia. Karin Johannisson undersöker i denna originella essä en speciell känslas förvandlingar genom historien nostalgin. Från att kring 1800-talets början ha varit en rent medicinsk diagnos besläktad med melankoli, ångest och klaustrofobi en sjukdom som fick soldater på långväga fälttåg att…
Köp här

Isbn: 9789100574208

Utgivningsår: 20010119

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I Den mörka kontinenten (1994) betraktar Karin Johannisson kvinnosjukligheten ur samhällets, vetenskapens, gynekologins och kvinnans egen synvinkel. Från ett idéhistoriskt perspektiv ger hon en spännande och skakande skildring av kvinnan och medicinen, med material från bland annat läkarrapporter, medicinsk vetenskap,…
Köp här

Isbn: 9789113054872

Utgivningsår: 20130502

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Karin Johannisson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Läkaren och den sjuka definierar sjukdom på olika sätt. Om medicinens öga ser den sjuka som ett objekt för rationella ingrepp, är Karin Johannissons perspektiv den vanliga människans, patientens. Hon visar att det ofta är samhällets behov som präglat den medicinska praktiken: “Medicinen lever i ett kulturellt…
Köp här

Isbn: 9789113054902

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Karin Johannisson

I början av 2000-talet. Långa köer ringlar utanför ett museum i Paris. Därinne pågår en jätteutställning om melankoli i konsten. Sal efter sal med bilder av sorgsna ansikten och nedslagna blickar. Huvuden dystert lutade i handen. Trötta, bortvända kroppshållningar. Den enorma katalogen, lika tung som sitt ämne, heter…
Köp här

Isbn: 9789100117900

Utgivningsår: 20090414

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Också känslorna har en historia. Karin Johannisson undersöker i denna originella essä en speciell känslas förvandlingar genom historien nostalgin. Från att kring 1800-talets början ha varit en rent medicinsk diagnos besläktad med melankoli, ångest och klaustrofobi en sjukdom som fick soldater på långväga fälttåg att…
Köp här

Isbn: 9789100136390

Utgivningsår: 20130607

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Torberg Foss, Clarence Crafoord, Christopher Bollas, Karin Johannisson, Sara Mannheimer, Göran Torrkulla, Mona Vincent, Babis Carabeidis, Anna Potamianou, Carin Franzén, Jesper Olsson, Thomas H. Ogden, Gunnar Karlsson, John Swedenmark, Jurgen Reeder, - -

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Isbn: 9789186441050

Utgivningsår: 20111216

Utgivare: Divan

Mediatyp: BF

av: Jeanette Bäfverfeldt, Karin Johannisson, Jan Beskow, Filippa Ahlberg Gagnér, Lovisa Bengtsson, Ulla Danielsson, Mats Hilte, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Brita Haugen, Simon Eidorsson,

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis…
Köp här

Isbn: 9789187419423

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Johan Cullberg, Karin Johannisson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Du får det som jag minns det en massa saker som hände under en viss tid. Ja, så här minns jag dom Här är Paul McCartney, Beatlen, med hans egna ord. Barry Miles har intervjuat honom under hundratals timmar i fem års tid och haft tillgång till privata arkiv. Resultatet föreligger här: en berättelse inifrån kärnan av…
Köp här

Isbn: 9789127073296

Utgivningsår: 19980831

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Roddy Nilsson, Maria Vallström, Annika Berg, Katarina Bernhards, Marie Clark Nelson, Viktor Englund, Renée Frangeur, Staffan Förhammar, Lars Garpenberg, Karin Johannisson, Cecilia Riving, Frida Wikström

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kriminalvård och straff Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom…
Köp här

Isbn: 9789188168412

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Karin Johannisson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kroppen har en historia. Den har omskapats efter klassens och könets konventioner, men också efter vilket kroppsspråk, sjukdomsspråk och smärtspråk som tiden tillåter. Kroppens tunna skal (1997) handlar om smärtans språk och hypokondrins illusioner, om dårskapens former och sjukdomens mening, om hur folkhemmets…
Köp här

Isbn: 9789113054889

Utgivningsår: 20130502

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Karin Johannisson, Mikael Holmqvist, Christian Maravelias, Peter Korp, Johan Hansson, Hans Hasselbladh, Per Skålén, Torkild Thanem, Ulf Johanson, Maria Mårtensson, Peter Dobers

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna antologi utmanar etablerade sanningar i dagens undervisning, forskning och debatt om relationen mellan arbete och hälsa. Utifrån aktuell forskning analyserar författarna kritiskt hälsoinriktade aktiviteter i arbetsliv och samhälle och deras betydelse för människors yrkes- och privatliv. Läs en debattartikel i DN…
Köp här

Isbn: 9789144001005

Utgivningsår: 20060829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Var helst ni stöter på något av denna skarpsynta idéhistoriker ska ni stanna till och läsa eftersom man alltid får veta något nytt om allas våra psyken och kroppar.   Så skrev Åsa Beckman i en recension av Karin Johannissons “Den sårade divan” från 2015. Det är ett råd som man fortfarande gör rätt i att…
Köp här

Isbn: 9789189015357

Utgivningsår: 20211104

Utgivare: Kaunitz-Olsson

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Det psykiska lidandet är omfattande i millennieskiftets Sverige. Utbrändhet, stressrelaterat trötthetssyndrom, depression, självskärande, övervikt, anorexi, asperger och ADHD är bara några av namnen. Den allt starkare medikaliseringen och psykiatriseringen av människors psykologiska och sociala problem gör att…
Köp här

Isbn: 9789171732385

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Peter Währborg, Sven-Olov Wallenstein, Töres Theorell, Ola Sigurdson, Even Ruud, Karin Johannisson, Erland Hjelmquist, Christina Doctare, Gunilla von Bahr

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Begreppen “kultur” och “hälsa” är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett mycket påtagligt sätt kommit att arbeta med…
Köp här

Isbn: 9789173591188

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lina Wolff, Jerker Virdborg, Karin Johannisson, Åsa Foster, A.S. Byatt, Junot Díaz, Julie Otsuka, Peter Fröberg Idling, Haruki Murakami, Chinelo Okparanta, Robert Macfarlane, Ingvild H. Rishøi, Santiago Roncagliolo, Amanda Svensson, Lena Sundström

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Modern och samtida skönlitteratur Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Uppslagsverk och referensverk
En ny litterär tidskrift tar plats i läsfåtöljen och kulturdebatten.I svenska Grantas första nummer medverkar bland andra A.S. Byatt, Junot Díaz, Peter Fröberg Idling, Karin Johannisson, Haruki Murakami, Julie Otsuka, Lena Sundström, Amanda Svensson och Jerker Virdborg. Texterna rör sig runt begreppet gränser – de som…
Köp här

Isbn: 9789100134389

Utgivningsår: 20130426

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I början av 2000-talet. Långa köer ringlar utanför ett museum i Paris. Därinne pågår en jätteutställning om melankoli i konsten. Sal efter sal med bilder av sorgsna ansikten och nedslagna blickar. Huvuden dystert lutade i handen. Trötta, bortvända kroppshållningar. Den enorma katalogen, lika tung som sitt ämne, heter…
Köp här

Isbn: 9789100136383

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Mikael Kurkiala, Joel Halldorf, Nicholas Carr, Leonidas Donskis, Ulrika Milles, Karin Johannisson, Alf Hornborg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Tidens Tecken erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. Publikationen ges ut en gång per år. Varje nummer behandlar ett nytt tema. I detta nummer, Tecknens tyranni, utforskar artikelförfattarna från olika…
Köp här

Isbn: 9789175808215

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson, Björn Kumm, Orvar Löfgren, Anders Ekström, Jan Hult, Torgny Nordin, Folke Schimanski, Åke Jönsson, Ulla Britta Ramklint, Mats Engman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Hur såg världen ut för hundra år sedan? Tio skribenter berättar ur vitt skilda perspektiv om den kontrastfyllda perioden kring 1900. I denna bok finns analyser och skildringar av forskare, journalister och kulturskribenter som var och en på sitt sätt närmat sig det sena 1800-talet, övergången till 1900-talet och de…
Köp här

Isbn: 9789185057504

Utgivningsår: 20040824

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vad är galenskap? Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna själva, som roller eller masker. I Den sårade divan undersöker Karin Johannisson växelspelet mellan individ och…
Köp här

Isbn: 9789100139650

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Tony Gustafsson, Björn Gustafsson, Karin Johannisson, Solveig Jülich, Patrik Möller, Ingemar Nilsson, Jan Eric Olsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789185565306

Utgivningsår: 20100527

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Fallet Ellen West lämnar mig ingen ro. Hennes berättelse är katastrofal.” Fallet Ellen West av Karin Johannisson är en av texterna i Granta #1: Gränser. Granta är en tidskrift som lyfter fram starka berättelser och oväntade perspektiv. Noveller och romanutdrag samsas med reportage och självbiografiska berättelser,…
Köp här

Isbn: 9789100143107

Utgivningsår: 20140425

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Karin Johannisson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vad är galenskap? Eller, rättare sagt, hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Vi känner till diagnoser som hysteri, schizofreni och paranoia, men vet mindre om hur dessa diagnoser kan användas av patienterna själva, som roller eller masker. I Den sårade divan undersöker Karin Johannisson växelspelet mellan individ och…
Köp här

Isbn: 9789100155155

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA