Bläddra
Sökresultat för Karin Smed-Gerdin... Rensa filter?

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, Michael Eyre

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
An English Goldmine! Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och kommunikation. Med Solid Gold får eleven en fascinerande inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och…
Utgått

Isbn: 9789144084176

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
För de elever som även ska läsa SVA 2 och SVA 3 finns en mycket uppskattad fortsättningsbok. Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3 täcker ämnesplanens centrala innehåll och ger eleverna de kunskaper som behövs för att klara båda kurserna. Boken är uppbyggd efter samma tydliga mönster som övriga Kontext-böcker vilket gör…
Köp här

Isbn: 9789144103457

Utgivningsår:20141105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 2 Key är facit till Solid Gold 2. Solid Gold 2 är ett komplett läromedel i Engelska 6 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789144110745

Utgivningsår:20151008

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 1 Key är facit till Solid Gold 1.Solid Gold 1 är ett komplett läromedel i Engelska 5 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789144104041

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ännu mera Magic! Den nya upplagan av Magic! 5 ger dig ännu bättre verktyg för att utmana och stötta dina elever. Tillsammans med lärare som har använt Magic! i flera år har vi ytterligare utvecklat serien. Vi har lagt till material, utökat med fler övningar och tagit fram en förenklad Textbook och Workbook. Magic!…
Köp här

Isbn: 9789144118895

Utgivningsår:20170524

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 3, för kursen Engelska 7, är ett läromedel för elever på studieförberedande program och för studerande inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Läromedlet syftar till vidare studier och innehåller texter i en rad olika genrer. Det finns tal, längre artiklar och vetenskaplig text, samt även bland annat…
Köp här

Isbn: 9789144117478

Utgivningsår:20161109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Genrekoden – skriva är en av två handböcker i Genrekoden, ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Den andra handboken är Genrekoden – tala. Läromedelsserien består dessutom av en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.…
Köp här

Isbn: 9789140652188

Utgivningsår:20080908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
I Solid Gold 2 för Engelska 6 får eleverna både kommunikativ och formell språkträning. Alla språkfärdigheter tränas och utvecklas, och det ges goda möjligheter till variation i arbetssätt. Med Solid Gold 2 får eleven en vidare inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och kulturella aspekter i stora delar av den…
Köp här

Isbn: 9789144106977

Utgivningsår:20150824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144050706

Utgivningsår:20080825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Ord med tanke på restaurang och turism är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot restaurang och turism. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området. Med varierande uppgifter av stegrande svårighetsgrader stimuleras eleverna att jobba vidare…
Köp här

Isbn: 9789140661241

Utgivningsår:20080521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext Svenska som andraspråk 2-3 – Digital elevlicens säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Kontext är en läromedelsserie för Svenska och Svenska som andraspråk, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11. Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med varierade och intressanta…
Köp här

Isbn: 9789144106434

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
An English Goldmine! Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och kommunikation. Med Solid Gold får eleven en fascinerande inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och…
Köp här

Isbn: 9789144090566

Utgivningsår:20140822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Blickpunkt Omvårdnad är en textsamling med tillhörande uppgifter, avsedd för dig som undervisar i svenska på Omvårdnadsprogrammet. Det är en programanknytningsbok där alla texter och övningar är valda med tanke på programmets inriktning och elevernas framtida yrken. Utifrån bokens noveller, romanutdrag, dikter och…
Köp här

Isbn: 9789140649577

Utgivningsår:20071015

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Peter Watcyn-Jones, Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress Gold för kompletteringsköp.För dig som är intresserad av Progress Gold vill vi presentera vårt nya läromedel Solid Gold.Solid Gold är skrivet av samma författare som Progress Gold och tar fasta på allt som kännetecknat och varit uppskattat med det läromedlet. Solid Gold är nyskrivet efter de senaste…
Köp här

Isbn: 9789144035611

Utgivningsår:20080630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Peter Watcyn-Jones, Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress Gold för kompletteringsköp.För dig som är intresserad av Progress Gold vill vi presentera vårt nya läromedel Solid Gold.Solid Gold är skrivet av samma författare som Progress Gold och tar fasta på allt som kännetecknat och varit uppskattat med det läromedlet. Solid Gold är nyskrivet efter de senaste…
Köp här

Isbn: 9789144029856

Utgivningsår:20070220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Genrekoden – Läsa är en av tre handböcker i serien Genrekoden. Boken inleds med genomgång av lässtrategier både när det gäller sakprosa och skönlitteratur samt underlag för att arbeta med och tolka olika typer av källor. Många elever behöver stöd när de ska ta sig an och läsa texter för att förstå och kunna ta till sig…
Köp här

Isbn: 9789140687852

Utgivningsår:20150807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Blickpunkt Fordon är en textsamling med tillhörande uppgifter, avsedd för dig som undervisar i svenska på fordonsprogrammet. Det är en programanknytningsbok där alla texter och övningar är valda med tanke på programmets inriktning och elevernas framtida yrken. Utifrån bokens noveller, romanutdrag, dikter och…
Köp här

Isbn: 9789140649560

Utgivningsår:20070802

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Kontext är en programanpassad läromedelsserie för Svenska 1,utvecklad efter ämnesplanen i Gy11.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen varvas…
Köp här

Isbn: 9789144097503

Utgivningsår:20141105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039206

Utgivningsår:20050613

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Magic! 7–9 får eleverna arbeta med engelsktalande länder, kultur, kända platser, historiska personer men också elevnära ämnen som alltid är aktuella så som idrott, kärlek, skola och jobb. För varje årskurs finns sex olika teman som fördelas på ett tjugotal kapitel. Varje tema innehåller ett utdrag ur en lättläst…
Köp här

Isbn: 9789144082233

Utgivningsår:20130802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext är ett programanpassat läromedel för Svenska 1.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker, med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. Till varje bok hör en webbdel med hela boken inläst så att eleverna…
Köp här

Isbn: 9789144073699

Utgivningsår:20110902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789144057910

Utgivningsår:20090615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Bra svenska 1 som andraspråk är ett arbetshäfte till materialet Bra svenska 1. Det innehåller extra ordlistor, övningar och diskussionsuppgifter till de längre texter som finns i grundboken. Elever som läser svenska som andraspråk får extra stöd i sin textläsning. Lärare som arbetar i klasser där en del elever läser…
Köp här

Isbn: 9789140681720

Utgivningsår:20121207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarmaterial till Progress Gold B som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever.
Köp här

Isbn: 9789144050690

Utgivningsår:20080825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144058306

Utgivningsår:20091215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Svenska – språk och litteratur är en ny serie läromedel med en direkt koppling till ämnets kunskapskrav, centrala innehåll och bedömningsmatriser. Böckerna bygger på genrepedagogik och ett formativt arbetssätt. Läromedlet finns för Svenska 1 respektive Svenska 2 och 3.  Svenska – språk och litteratur 1 är uppdelad…
Köp här

Isbn: 9789144118239

Utgivningsår:20170331

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789144060538

Utgivningsår:20100930

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 3 Key är facit till Solid Gold 3. Solid Gold 3 är ett komplett läromedel i Engelska 7 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789144116679

Utgivningsår:20161024

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarmaterial till Progress Gold A som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever.
Köp här

Isbn: 9789144043012

Utgivningsår:20071005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Strike Gold är ett läromedel för Engelska 5. Det tar fasta på sättet att ta till sig engelska som finns i Solid Gold, men på en mer grundläggande nivå. Strike Gold har samma författare som Solid Gold, och är också uppbyggd kring genrepedagogik. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen…
Köp här

Isbn: 9789144124735

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Peter Watcyn-Jones, Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Facit till Magic! 6 Workbook (upplaga 2) beställs i 10-pack. Till upplaga 3 säljs inget separat facit. I den upplagan ingår facit i elevens digitala läromedel samt i lärarpaketet.
Köp här

Isbn: 9789144071145

Utgivningsår:20101201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Allt dina elever behöver Den nya upplagan av Magic! 6 ger dig ännu bättre verktyg för att utmana och stötta dina elever och förbereda dem inför det nationella provet. Vi har bytt ut texter, utökat med fler övningar och tagit fram en förenklad Textbook och Workbook. Nu finns också nya spännande möjligheter för att…
Köp här

Isbn: 9789144121239

Utgivningsår:20170930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Magic! 7–9 får eleverna arbeta med engelsktalande länder, kultur, kända platser, historiska personer men också elevnära ämnen som alltid är aktuella så som idrott, kärlek, skola och jobb. För varje årskurs finns sex olika teman som fördelas på ett tjugotal kapitel. Varje tema innehåller ett utdrag ur en lättläst…
Utgått

Isbn: 9789144076799

Utgivningsår:20120531

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I denna helt nyskrivna läromedelsserie får eleverna, med stöd i beprövad forskning, goda möjligheter att snabbt och enkelt ta till sig nödvändiga, grundläggande kunskaper i svenska språket. Språkintro består av tre böcker med ökande progression och vänder sig framför allt till nyanlända ungdomar på…
Köp här

Isbn: 9789144118642

Utgivningsår:20171019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ny upplaga helt i färg!Med Magic! 4-6 kan hela klassen följas åt eftersom det ingår lättlästa versioner av alla texter. Eleverna får möta vardagen hos kompisarna Gopal, Kylie, Harry och Kate och får uppleva den engelsktalande världen tillsammans. I Magic! 4 Elevpaket ingår:•Tryckt Textbook i färg•Tryckt Workbook i…
Köp här

Isbn: 9789144156828

Utgivningsår:20220207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144043418

Utgivningsår:20070904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, David Whitling

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144041377

Utgivningsår:20020814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Magic! 4 Workbook är en inbjudande arbetsbok helt i färg med varierade övningar för reception, produktion och interaktion – allt tydligt samlat. Med Workbook får varje elev möjlighet att i lugn och ro befästa det engelska språket och gruppen får strukturerade tillfällen för kommunikation och utbyte. Förutom övningar…
Köp här

Isbn: 9789144156873

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ