Bläddra
Sökresultat för Karnov Group, Elanders Sverige AB... Rensa filter?

av: Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar. Långivaren bedömer inte bara låntagarens betalningsförmåga utan även värdet av de säkerheter långivaren kan…
Köp här

Isbn: 9789176105498

Utgivningsår: 20170614

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Alexandra Sackemark, Mårten Schultz, Mikaela Alderhorn, Sebastian Caicedo Gordh, Johan Rosell

Kategorier: Ärekränkning och förtal Digital livsstil Informationsteknik Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
I denna faktaspäckade men lättillgängliga bok beskrivs regelverket kring s.k. ”näthat”. Boken ger svar på frågor som ”Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang?”; ”Vad får man och vad får man inte säga på Internet?”; ”Vad kan jag göra om någon utsätter mig för en kränkning i en blogg eller på…
Köp här

Isbn: 9789176105191

Utgivningsår: 20150925

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidigare, men den andra möjliggör för en aktiv företagare och hans…
Köp här

Isbn: 9789176105436

Utgivningsår: 20170421

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Ola Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel. Andra frågor som uppmärksammas är hur allmänna…
Köp här

Isbn: 9789176105474

Utgivningsår: 20170522

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC