Bläddra
Sökresultat för Katarina Olsson... Rensa filter?

av:Ingrid Åsgård, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind, Katarina Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…

Isbn: 9789127454231

Utgivningsår:20200303

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…

Isbn: 9789127425415

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Sverige I PULS Geografi 46 Sverige beskrivs vårt land ur ett geografiskt perspektiv. Boken inleds med ett kapitel om kartor. Sedan följer ett kapitel som beskriver Sveriges olika geografiska områden och klimat. I kapitlen Jordbruket, Skogen, Hav, Sjö och älv och Berget beskrivs hur människor brukat och brukar…

Isbn: 9789127629547

Utgivningsår:19970826

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson

I boken behandlas frågor om vilka begränsningar som finns i möjligheten att driva näringsverksamhet i stiftelseform. Diskussionen koncentreras kring stiftelsebegreppet och i vad mån kopplingen mellan ändamål och förmögenhet medger att stiftelsen får driva näringsverksamhet. Frågeställningar som rör skyddet av…

Isbn: 9789188384928

Utgivningsår:19960101

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
 Vad är jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier? Med PULS Geografi 4-6 för Lgr11 får dina elever grundläggande geografiska kunskaper och lär sig hur jorden blivit till, ser ut och förändras. Först ut är Geografi Sverige som tar upp kartan, naturgeografi, naturresurser och landskapen. Hållbar utveckling går som…

Isbn: 9789127623057

Utgivningsår:20030519

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…

Isbn: 9789127422261

Utgivningsår:20111216

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…

Isbn: 9789127422278

Utgivningsår:20120223

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…

Isbn: 9789127425422

Utgivningsår:20121213

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings­uppslag som har med…

Isbn: 9789127425460

Utgivningsår:20131211

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…

Isbn: 9789127421981

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Boken presenterar de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Faktatexterna är på rätt nivå, vilket tillsammans med bilder och en…

Isbn: 9789127437005

Utgivningsår:20140905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Grundboken PULS Geografi, fjärde upplagan täcker kursplanens centrala innehåll i geografi för åk 4-6 i läroplanen Lgr22. Boken inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar: Kartor Jordytan förändras Jordens klimat- och…

Isbn: 9789127461024

Utgivningsår:20230417

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…

Isbn: 9789127425439

Utgivningsår:20130104

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…

Isbn: 9789127424784

Utgivningsår:20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings­uppslag som har med…

Isbn: 9789127425446

Utgivningsår:20130823

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kort om läromedlet Innehållet omfattar natur- och kulturgeografi i Sverige, Europa och världen, liksom endogena och exogena krafter, geografiska metoder, miljö- och hållbarhetsfrågor och klimatkunskap. Lärarhandledningar med prov och praktiska tips. Ett bibliotek med många…

Isbn: 9789198315578

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av:Hans Holmén, Jöran Rehn, Hans Solerød, Arne Helge Øverjordet, Herman Blom, Christer Jonasson, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
A- och B-kursboken Det övergripande perspektivet är människans levnadsvillkor på jorden.

Isbn: 9789127629370

Utgivningsår:19940412

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…

Isbn: 9789127433854

Utgivningsår:20130913

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…

Isbn: 9789127459281

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av:Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
 Vad är jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier? Med PULS Geografi 4-6 för Lgr11 får dina elever grundläggande geografiska kunskaper och lär sig hur jorden blivit till, ser ut och förändras. Först ut är Geografi Sverige som tar upp kartan, naturgeografi, naturresurser och landskapen. Hållbar utveckling går som…

Isbn: 9789127629790

Utgivningsår:20040614

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154401130

Utgivningsår:20090309

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Grundbok i geografi som handlar om vår världsdel, med inläst text och digitalt extramaterial som stärker inlärningen. Boken beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa,…

Isbn: 9789127437012

Utgivningsår:20140905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

Isbn: 9789154424511

Utgivningsår:20000826

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Isbn: 9789127464179

Utgivningsår:20230301

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och…

Isbn: 9789127437869

Utgivningsår:20140831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster,…

Isbn: 9789139020370

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
PULS Geografi 4-6 I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker: PULS Geografi Sverige, PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa.Till varje…

Isbn: 9789127623125

Utgivningsår:20040312

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
PULS Geografi 4-6 I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker: PULS Geografi Sverige, PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa.Till varje…

Isbn: 9789127623156

Utgivningsår:20060306

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Helen Persson, Anette Kindahl, Katarina Olsson, Ingrid Roos

Kategorier: Konst
Empirmodet kännetecknas av klassiserande plagg, mjukt fallande från en hög midja. De skira plaggen, burna med platta skor, förmedlar frihet och rörelse. För första gången på evigheter sågs kvinnor i tunna och kroppsframhävande klänningar utan hårda livstycken och styvkjortlar. Stuss och ben anades genom de svepande…

Isbn: 9789187896866

Utgivningsår:20091118

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…

Isbn: 9789127426030

Utgivningsår:20120910

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har…

Isbn: 9789127437876

Utgivningsår:20140831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Katarina Olsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Svenska intressen är gränsöverskridande i en ökande utsträckning. Vi äger egendom utomlands. Vi bor utomlands. Vi har relationer till människor och egendom i andra länder. Ibland stöter vi då på en trust. Trusten framstår som märklig och främmande…

Isbn: 9789139021506

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala…

Isbn: 9789127437883

Utgivningsår:20140831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
PULS Geografi 4-6 I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker: PULS Geografi Sverige, PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa.Till varje…

Isbn: 9789127630031

Utgivningsår:20040831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor…

Isbn: 9789127459298

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Geografibok som handlar om vår jord och vårt land, med inläst text och digitalt extramaterial som stärker inlärningen. Boken börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken…

Isbn: 9789127436992

Utgivningsår:20140905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av:Ingrid Åsgård, Katarina Olsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
PULS Geografi 4-6 I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå! PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker: PULS Geografi Sverige, PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa.Till varje…

Isbn: 9789127630048

Utgivningsår:20050813

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Marianne Abrahamsson, Anna Götlind, Göran Körner, Per Lindberg, Katarina Olsson, Annica Rodell, Anna Lena Stålnacke, Maria Willebrand, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Om Digilär SO för årskurs 4-6 Läs mer om läromedlen som ingår i Digilär SO för årskurs 4-6

Isbn: 9789127462915

Utgivningsår:20220425

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB