Bläddra
Sökresultat för Kennert Orlenius... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789197478045

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Kennert Orlenius

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken vill bidra till att synliggöra den komplexa pedagogiska verkligheten och ger begrepp och teorier som hjälp i värdegrundsarbetet, i syfte att stödja barns och ungdomars moraliska kompetensutveckling.Kan det överhuvudtaget i vår postmoderna tid finnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad är…
Köp här

Isbn: 9789147020904

Utgivningsår: 20100521

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kennert Orlenius, Airi Bigsten

Den här boken vill synliggöra och bidra till förståelsen av den moraliska dimensionen i verksamheten, främst i förskola och grundskola. Boken vill också visa på hur läraruppdraget kan tolkas och förstås utifrån de styrdokument som gäller och med hjälp av etiska begrepp och modeller, knutna till det område som ofta…
Köp här

Isbn: 9789188298850

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Runa

Mediatyp: BC

av: Kennert Orlenius, Airi Bigsten

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken vill synliggöra och bidra till förståelsen av den moraliska dimensionen i verksamheten, främst i förskola och grundskola. Boken vill också visa på hur läraruppdraget kan tolkas och förstås utifrån de styrdokument som gäller och med hjälp av etiska begrepp och modeller, knutna till det område som ofta…
Köp här

Isbn: 9789147020416

Utgivningsår: 20081017

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunnar Berg, Mats Ekholm, Karin Franzén, Jan Hylén, Birgitta Johansson-Hidén, Pirjo Lahdenperä, Christian Lundahl, Staffan Olsson, Kennert Orlenius, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Lars Werner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder kunskap som hjälper ledare…
Köp här

Isbn: 9789144060613

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC