Bläddra
Sökresultat för Kerstin Ekstig... Rensa filter?

av:Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik startbok ger en introduktion till högskolestudier i matematik och är särskilt anpassad till blivande naturvetare och ingenjörer. Boken behandlar och fördjupar den matematik som läsaren har kommit i kontakt med i grundskola och gymnasieskola, främst inom områdena talförståelse, algebra, funktionslära,…
Köp här

Isbn: 9789144134024

Utgivningsår:20190625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Ekstig, Anders Vretblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Algebra och geometri är avsedd att användas vid de inledande matematikstudierna på universitetsnivå. Den är en omarbetning och utökning av den välkända Algebra och kombinatorik som först kom 1985. Det som nu tillkommit i boken är främst ett par kapitel om geometri. Dessutom finns nu en inledning med repetition av…
Köp här

Isbn: 9789140647573

Utgivningsår:20060331

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Leif Östman, Roger Säljö, Gustav Helldén, Björn Andersson, Christina Kärrqvist, Per-Olof Wickman, Börje Ekstig, Ola Halldén, Kerstin Ekstig, Jan Schoultz, Jan-Olof Wyndhamn, Else-Marie Staberg, Piotr Szybek, Leif Lybeck

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna antologi ges en bred bild av svensk NO-didaktisk forskning. Såväl teoretiska forskningsperspektiv som empiriska frågeställningar belyses i antologins olika artiklar. I fokus står forskningsresultat som behandlar hur naturvetenskapsbaserad kunskap kommuniceras i skolan. Naturvetenskapens språk skiljer sig ofta…
Köp här

Isbn: 9789144040776

Utgivningsår:20020523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A Här ges tre möjligheter att läsa kurs A: Normaleleven använder Kurs A lärobok SP/ES. Elever med goda förkunskaper kan läsa Kurs A och B lärobok SP/ES. Elever som behöver en långsammare studietakt bör använda Kurs A Grundbok tillsammans med Kurs A kompletteringsbok SP/ES. (Se under program med yrkesämnen.) …
Köp här

Isbn: 9789127510531

Utgivningsår:20050118

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Kerstin Ekstig

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510166

Utgivningsår:20001214

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall

Köp här

Isbn: 9789189104051

Utgivningsår:20020110

Utgivare: KUB

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A grundbokär en tunn och lätthanterlig bok, inriktad på betyget Godkänt. Den tar upp alla viktiga basfärdigheter från grunden och förklarar dessa på ett enkelt sätt. Varje kapitel inleds och avslutas med en aktivitet som gör nya begrepp konkreta. Inslagen Kan du det här? samt Arbeta utan räknare, som återkommer i…
Köp här

Isbn: 9789127510067

Utgivningsår:19990708

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A grundbokär en tunn och lätthanterlig bok, inriktad på betyget Godkänt. Den tar upp alla viktiga basfärdigheter från grunden och förklarar dessa på ett enkelt sätt. Varje kapitel inleds och avslutas med en aktivitet som gör nya begrepp konkreta. Inslagen Kan du det här? samt Arbeta utan räknare, som återkommer i…
Köp här

Isbn: 9789127510074

Utgivningsår:19990708

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510142

Utgivningsår:20000306

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510098

Utgivningsår:19991129

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Tomas Englund, Börje Ekstig, Erik Wallin, Karl-Georg Ahlström, Karin Allgulin Sjölin, Karin Hjälmeskog, Ulrika Tornberg, Anders Westlin, Leif Östman, Tor Hudner, Kerstin Ekstig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144010328

Utgivningsår:20000403

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Börje Ekstig, Kerstin Ekstig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Finns det då någon kungsväg till naturvetenskapen? Nej, det gör det nog inte, men glädjen av att förstå något ger god lön för mödan. Författaren ger i denna bok en tvärvetenskaplig framställning av naturvetenskapen. Boken tar upp stoff från fysik, kemi och biologi med utvikningar mot kosmologi och geologi. Innehållet…
Köp här

Isbn: 9789144041261

Utgivningsår:20020429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC