Bläddra
Sökresultat för Kjell Hjelm... Rensa filter?

av:Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, estetiskt hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt. Författaren betonar vikten av god kommunikation, gott bemötande och ett väl fungerande…

Isbn: 9789152330807

Utgivningsår:20171031

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kerstin Karlstedt

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vård- och omsorgsarbete 2 har ett tydligt upplägg och ett lättbegripligt språk och ger eleven möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom vård och omsorg. Boken består av tre delar: Del 1 beskriver hur vården och omsorgen är organiserad i Sverige, vilka lagar och förordningar som styr dessa verksamheter samt hur man…

Isbn: 9789152354353

Utgivningsår:20190517

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Eleven får lära sig hur man gör observationer av patientens/brukarens tillstånd samt hur man dokumenterar och rapporterar dessa vidare. Boken redogör för centrala begrepp inom omvårdnad och beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt i kommunikationen med och bemötandet av patienter, brukare och anhöriga. Likaså…

Isbn: 9789152360019

Utgivningsår:20210507

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kerstin Karlstedt

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Isbn: 9789152358894

Utgivningsår:20200318

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Kjell Hjelm, Caroline Key

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Omvårdnad 2 har ett väl genomtänkt upplägg och ett tydligt språk som gör att eleven kan tillgodogöra sig nya kunskaper i omvårdnad. Boken beskriver bland annat orsak, symtom och undersökningsmetoder vid olika sjukdomstillstånd och ger eleven kunskap om aktuell behandling och omvårdnad. Rehabilitering, habilitering och…

Isbn: 9789152363355

Utgivningsår:20220620

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kjell Hjelm, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen, Lissi Hansen

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Medicin 1 av Kjell Hjelm m.fl. beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och…

Isbn: 9789152302248

Utgivningsår:20110818

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Isbn: 9789152362303

Utgivningsår:20210617

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Kjell Hjelm, Caroline Key

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Isbn: 9789152364413

Utgivningsår:20220609

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Isbn: 9789152340004

Utgivningsår:20180115

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Omvårdnad 1 digital innehåller samma texter och övningar som den tryckta förlagan men är ett heldigitalt läromedel. I denna heldigitala version finns bland annat en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor med dolda förklaringar som kan…

Isbn: 9789152360026

Utgivningsår:20210621

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Kjell Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Omvårdnad 1 digital innehåller samma texter och övningar som den tryckta förlagan men är ett heldigitalt läromedel. I denna heldigitala version finns bland annat en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor med dolda förklaringar som kan…

Isbn: 9789152360033

Utgivningsår:20210621

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB