Bläddra
Sökresultat för Kristina Nilsson... Rensa filter?

av: Alexander Nyström, Oscar Eriksson, Maria Malmström, Bob Hossack, Lisa Björklund, Kristina Nilsson, Claire Adam, Peter Sjöholm, Petter Brynesson, Stefan Falck, Jenny Sonesson, Meidi Tönisson, Ibrahim Gaye, Kalle Wannerskog

Denna vår andra bok innehåller noveller, dikter, tankar, satir och fina illustrationer. Några deltagare har återvänt medan andra är nya som hört av sig och velat vara med. Modern Monastery finns för att hjälpa till att gräva kreativa kanaler. Modern Monastery verkar utan någon redaktion som beslutar om vad som skall…
Köp här

Isbn: 9789197689014

Utgivningsår: 20080515

Utgivare: Modern Monastery, Modern Monastery

Mediatyp: BC

av: Kristina Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Livet bjuder upp till dans på så många olika sätt. Ömsom sprudlande polka ömsom stilla vals. Detta är berättelsen om en livssituation som omfattar alla dansstilar och som vänder upp och ner på min – som jag tror – stabila tillvaro. Förändringens vindar blåser starkt och lämnar efter sig kaos och…
Köp här

Isbn: 9789174630299

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Anna Gerge, Rosanne Macke Alström, Lars Christiansen, Reinhild Draeger-Muenke, Björn Enqvist, Basil Finer, Elina Flortjärn, Claes-Otto Hammarlund, Elisabet Henriksson, Ulf Lafveskans, Josefina Hansen, Christina Lillieroth, Adam Löfving, Kristina Nilsson, Linda Nordh, Nils Norrsell, Björn Ogéus, Peder Olesgaard, Elisabeth Persdotter, Aida Plesan, Anne Sjögren

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg Boken vänder sig till vårdgivare och behandlare som vill bli bättre på att samarbeta med sina patienter. Vikten av ett resursorienterat språk i vårdens möten betonas. Med särskilt fokus på bemötande av smärta och oro ges exempel från de flesta av vårdyrkena. Studenter inom…
Köp här

Isbn: 9789198020748

Utgivningsår: 20131014

Utgivare: Insidan Förlag

Mediatyp: BB

av: Kristina Nilsson, KG Johansson, Anders Norén

Kategorier: Konst Musik
Den första delen av en pianoskola där den traditionella spelboken endast är en del av konceptet. En CD medföljer och på internet finns en hemsida kopplad till spelboken. I boken finns många kända melodier från olika genrer, blandat med nya melodier samt härm- och improvisationsövningar. Här finns även pianohistorik och…
Köp här

Isbn: 9789185575060

Utgivningsår: 20070823

Utgivare: Notfabriken

Mediatyp: BC

av: Kristina Nilsson, KG Johansson, Anders Norén

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Isbn: 9789185575343

Utgivningsår: 20080818

Utgivare: Notfabriken

Mediatyp: BC

av: Kristina Andersson, Kristina Nilsson

Kategorier: Familjepsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns…
Köp här

Isbn: 9789175272351

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BC