Bläddra
Sökresultat för Kulturdepartementet... Rensa filter?

av: Kulturdepartementet

Föreslår ändringar av radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att även tv-sändningar och sökbar text-tv per tråd (kabel-TV och ip-tv-sändningar) ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.Föreslår också att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända…
Köp här

Isbn: 9789138236604

Utgivningsår: 20111209

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kulturdepartementet

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Juridik Kommunikationsteknik / telekommunikation Lagstiftning om underhållning och media Radioteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra till att skapa goda…
Köp här

Isbn: 9789138241967

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kulturdepartementet

Kategorier: Juridik
Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigheter.Det övergripande syftet med vår utredning har varit att hitta…
Köp här

Isbn: 9789138245385

Utgivningsår: 20161215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kulturdepartementet

Kategorier: Juridik
Har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen samt attutreda ett antal särskilda frågor. Utredningen föreslår flera åtgärder bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och landsting att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt…
Köp här

Isbn: 9789138246429

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kulturdepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle med ökad nationalism, social oro, faktaresistens och politikerförakt behöver demokratin stärkas. Denna brett upplagda nationella översikt har skrivits på initiativ av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet är att bidra till att stärka och utveckla…
Köp här

Isbn: 9789138246634

Utgivningsår: 20171013

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Kommittén Kulturbryggan Kulturdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kommittén Kulturbryggan har enligt sina direktiv två uppdrag av regeringen (se bilaga 1). Det ena uppdraget är att lämna förslag till ändamålsenlig verksamhetsform för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Det andra uppdraget är att etablera en försöksverksamhet som under…
Köp här

Isbn: 9789174375602

Utgivningsår: 20120408

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC