Bläddra
Sökresultat för Kungl. Vitterhetsakademien... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789174022933

Utgivningsår: 19990825

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174021929

Utgivningsår: 19881117

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Socialhistoria och kulturhistoria Trädgård
Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid är första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige. Med hjälp av arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor får vi följa människans villkor och möjligheter till samverkan med naturen, från förhistorisk tid genom…
Köp här

Isbn: 9789188763235

Utgivningsår: 20210126

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Clas Tollin

Kategorier: Historia och arkeologi
I April 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Tack vare…
Köp här

Isbn: 9789188763242

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023428

Utgivningsår: 20040624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174022872

Utgivningsår: 19981203

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174021080

Utgivningsår: 19801126

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174022414

Utgivningsår: 19950701

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Kurt Johannesson, Hans Helander

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Band 1, Översättning av Kurt Johannesson Band 2, Kommentar av Kurt Johannesson och Hans Helander Band 1 och 2 ges ut tillsammans i en klädd kassett HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS (“Historia om goternas och svearnas alla kungar”) skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop,…
Köp här

Isbn: 9789174024555

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171920140

Utgivningsår: 19720101

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Markus Hiekkanen

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Under medeltiden, i huvudsak perioden 1430 till 1560, lanserades ett omfattande kyrkoprojekt i Åbo stift – då en del av Uppsala ärkestift – som innebar att kyrkor i sten skulle byggas i stället för de församlingskyrkor i trä som fanns runtom i stiftet. Alla stenkyrkor fullbordades inte, men ett stort antal…
Köp här

Isbn: 9789188763112

Utgivningsår: 20200528

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert

Köp här

Isbn: 9789174022490

Utgivningsår: 19940201

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023435

Utgivningsår: 20050622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174021943

Utgivningsår: 19880124

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Kategorier: Bokkonst, bokformgivning Kommersiell konst och design Konst Manuscripts and illumination
En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men den är också och ett vittne från de tidsperioder som…
Köp här

Isbn: 9789188763181

Utgivningsår: 20201222

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023879

Utgivningsår: 20090624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174022711

Utgivningsår: 19970624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023619

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023084

Utgivningsår: 20000604

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023015

Utgivningsår: 20000624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023831

Utgivningsår: 20090624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Greta Arwidsson

Köp här

Isbn: 9789174022049

Utgivningsår: 19890622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Poeten Anna Rydstedt skulle ha fyllt 90 år 2018. I april samma år höll Anna Rydstedt-sällskapet och Kungl. Vitterhetsakademien ett två dagar långt symposium i Stockholm, ”Att vara Anna i världen – om Anna Rydstedts liv och diktning”. De sjutton bidragen från detta symposium, som förts samman i denna volym, belyser…
Köp här

Isbn: 9789188763051

Utgivningsår: 20200720

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174022148

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174022179

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174024203

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174022575

Utgivningsår: 19950624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Greta Arwidsson

Köp här

Isbn: 9789174021691

Utgivningsår: 19860622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174023701

Utgivningsår: 20080622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Årsboken innehåller bl.a. följande texter: Barbara Törnquist-Plewa: Öst är öst och väst är väst och ibland mötas de två. Minnen och historiska erfarenheter i ett assymetriskt Europa Karin Helander: Barndomsbilder – Ingmar Bergman och teatern Mogens Trolle Larsen: Et købmandssamfund i bronzealderens Anatolien Mats…
Köp här

Isbn: 9789188763150

Utgivningsår: 20191105

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Ralph Edenheim, Ingrid Rosell

Köp här

Isbn: 9789171925190

Utgivningsår: 19820825

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174024098

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Ingrid Sjöström (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

Köp här

Isbn: 9789172091887

Utgivningsår: 20000825

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174022780

Utgivningsår: 19980624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Christfrid Ganander

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
År 1780 lämnade Christfrid Ganander in en tävlingsskrift in till Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademie i ämnet historia: Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. samt om, när och Hwarest några satt sig ner i Sverige? Handskriften förvaras i Drottning…
Köp här

Isbn: 9789188763129

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023275

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB