Bläddra
Sökresultat för Lärarförbundets förlag... Rensa filter?

av: Kajsa Borg, Lars Lindström, Susanne Björkdahl Ordell, Kristin Boström, Inger Degerfält, Anna Ekström, Per Hartman, Peter Hasselskog, Marléne Johansson, Anna-Stina Lindén Ivarsson, Hans Persson, Mia Porko-Hudd, Roger Säljö, Hans Thorbjörnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling” skriver professor Roger Säljö i denna bok. Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjdundervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev…
Köp här

Isbn: 9789197659864

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Colnerud, AnnBritt Enochsson, Zelma Fors, Peter Gill, Kjell Granström, Solveig Hägglund, Odd Lindberg, Anne-Lie Lindström, Lennart Nilsson, Katta Nordenfalk, Fredrik Olin, Dan Olweus, Christina Salmivalli, Ulrika Willför-Nyman, Marie Wrethander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan. Definitionerna: Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklaras. Men finns typiska mobbare och mobboffer? Maktspelen: I varje grupp…
Köp här

Isbn: 9789197659840

Utgivningsår: 20071015

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Ylva Elvin-Nowak, Synöve Faldalen, Gunilla Granath, Ilse Hakvoort, Ingela Kolfjord, Katta Nordenfalk, Mimmi Palm, Sven Rosell, Heléne Thomsson, Robert Thornberg, Christina Thors

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur får man tvååringarna i förskolan att godvilligt turas om med leksaksapan det vill säga, att känna sina egna behov och förstå andras? Är kamratmedling alltid bra? Hur undviker man att strida med sina kollegor om vems kompetens som är störst? Dessa frågor får du svar på i denna antologi. De forskare och pedagoger som…
Köp här

Isbn: 9789197761567

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Alexandersson, Jonas Aspelin, Åsa Beckman, Anneli Frelin, Christer Fritzell, Peter Gärdenfors, Maria Hjalmarsson, Martin Hugo, Karin Johannisson, Joakim Landahl, Sven-Eric Liedman, Lena Lindgren, Christian Lundahl, Leif Mathiasson, Ulla Karin Nordänger, Aadu Ott, Astrid Pettersson, Bim Riddersporre, Ulla Runesson, Bengt Sandin, Lena Sjöberg, Ninni Wahlström, Ann-Christine Vallberg Roth, Folke Vernersson, Dylan William

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i förskola och skola. En erfaren och skicklig lärare kan utmana och lyfta sina barn och elever om de rätta förutsättningarna finns och läraren får möjlighet att utveckla sig i sin profession. Uppdrag Lärare är en forskningsantologi som vill bidra till att…
Köp här

Isbn: 9789197902373

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall

Lärare har stor betydelse för sina elever, i nuet och i framtiden. En engagerad lärare kan vända en elevs vardag från mörker till ljus genom att se vad han eller hon behöver och ge just det. För eleven i framtiden, som vuxen, finns en sådan lärare kvar, som kunskaper och som själv- känsla – som ett spår inne i…
Köp här

Isbn: 9789197659833

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling. Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflekterande lärare förstärks. Ulla Wiklund beskriver två metoder att…
Köp här

Isbn: 9789198084924

Utgivningsår: 20130624

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Fowelin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
“Från motstånd till möjlighet att leda förändringsarbete i förskola och skola” Förväntningarna på kvalitetshöjning och resultatförbättring i förskola och skola är höga. Att leda en verksamhet i förändring är därmed en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete…
Köp här

Isbn: 9789197902359

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Pramling Samuelsson, Karin Björkman, Annika Claesdotter, Birgit Røe Mathisen, Emilie Stendahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass I förskola och förskoleklass grundläggs barns intresse för natur, miljö och naturvetenskapliga fenomen. Det krävs kunniga lärare som vågar följa barnens teorier och ge dem utmaningar! I denna bok finns exempel på miljöarbete, temaarbeten med naturvetenskaplig…
Köp här

Isbn: 9789197659871

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Mia Mylesand

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och…
Köp här

Isbn: 9789197659819

Utgivningsår: 20070806

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Katja Hvenmark-Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Skriv en bok om hur det är att vara nyutexaminerad lärare”, sa en kollega. “Vilken bra idé”, tänkte jag. Den här boken handlar om att vara ny i läraryrket. Att känna sig trygg med sin teoretiska kunskap är en sak, att veta hur man ska hantera oförutsedda situationer i klassrummet är något…
Köp här

Isbn: 9789198084900

Utgivningsår: 20130214

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Fejan Ljunghill, Sten Svensson

Det här är en MOTBOK till den systematiska förtalskampanj mot den svenska skolan som pågått länge på tidningarnas ledar- och debattsidor. Den svenska skolan blir alltmer segregerad. Ett dramatiskt systemskifte har ägt rum under bara ett par decennier och detta dessutom utan någon särskilt livlig ideologisk offentlig…
Köp här

Isbn: 9789185096978

Utgivningsår: 20060203

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Monica Nylund, Karin Rönnerman, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt” av Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson & Karin Rönnerman. Hur kan personalen i förskolan utveckla verksamheten när schemat redan är fullt? Här redogör tre erfarna förskollärare från Göteborg för sina erfarenheter av…
Köp här

Isbn: 9789197761550

Utgivningsår: 20100312

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Nöjd, Elisabeth Richter, Helene Lumholdt, Kristina Karlberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Har du tänkt på hur mycket teknik och matematik som redan finns i förskolans vardag? Vad matematik är för de allra yngsta? Och hur man kan utveckla matematik och teknik i förskoleklassen? Här hittar du exempel på hur du kan utmana och inspirera barnen genom att fånga lärandet i stunden! Förskolorna i boken använder…
Köp här

Isbn: 9789197902380

Utgivningsår: 20120921

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Kärre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den! Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla sitt matematikarbete. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor har gått från…
Köp här

Isbn: 9789198084948

Utgivningsår: 20130913

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar…
Köp här

Isbn: 9789197659895

Utgivningsår: 20080813

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Kaya, Annika Claesdotter, Tora Villanueva Gran, Helene Lumholdt, Karin Björkman, Linus Hellerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap, språk och identitet att undervisa flerspråkiga elever i F 6Lena Vestlin (red). Mjuka pärmar, 160 sidor, ett fyrtiotal färgbilder. Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken?Att förändra…
Köp här

Isbn: 9789198084917

Utgivningsår: 20130306

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Hasse Hedström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur bemöter man utagerande förskolebarn som slår eller biter andra barn? Hur kan pedagogerna nå fram till barn som har svårt att samspela? De här barnen behöver extra stöd och uppmärksamhet för att utvecklas optimalt men hur?Hasse Hedström har här intervjuat forskare och mött pedagoger i förskolan, vars insatser…
Köp här

Isbn: 9789198084955

Utgivningsår: 20140307

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Berggren, Sandra Söderlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Ett projektarbete som utgår från barnens intressen ger alla möjligheter att uppnå läroplanens mål. Särskilt när man arbetar ämnesintegrerat och med stöd i pedagogisk dokumentation. Då visar barnen själva vägen i arbetet, konstaterar Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund.Vi får följa hur deras projektarbete kring…
Köp här

Isbn: 9789198176209

Utgivningsår: 20140528

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185096947

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken beskriver hur vägen till pedagogisk utveckling kan gå genom handledning. Den ger svar på frågor som: – Vad ska du titta på när du besöker ett klassrum, en förskoleavdelning eller ett fritidshem? – Hur går handledning och coachning till? – Hur skapar man en reflektionskultur på…
Köp här

Isbn: 9789197902328

Utgivningsår: 20111025

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Ingelstam

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det är viktigt att dra in fler i samtalet om kunskap och skola! I kunskapsdebatten har schabloner som ‘pluggskola’ och ‘flumskola’ ställts mot varandra, vilket är enbart skadligt, anser författaren Lars Ingelstam. Nya startpunkter behövs. Varken kunskap eller läraryrke är något enhetligt; det…
Köp här

Isbn: 9789185096886

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Bengts, Annika Claesdotter, Tora Villanueva Gran, Helene Göthberg, Kristina Karlberg, Maria Nöjd, Johanna Ulrika Orre, Elisabeth Richter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Språk och kommunikation lägger grunden för allt lärande. Här får du möta barn och pedagoger som läser, lyssnar, arbetar med modersmål, skriver dikter, gör egna böcker och rimmar loss. Intervjuer med forskare och reportage från förskolor och förskoleklasser visar hur man med enkla medel och en bred syn på språk kan…
Köp här

Isbn: 9789198084931

Utgivningsår: 20130919

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: John MacBeath, Archie McGlynn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Varför ska man utvärdera skolor? Varför inte låta dem vara i fred och göra det de är bäst på och fortsätta med undervisning och lärande? Svaret är enkelt: det finns inget alternativ! Utvärdering av skolor är en ofrånkomlig del av utbildningsväsendet. I denna bok diskuteras olika former för självvärdering, och här finns…
Köp här

Isbn: 9789185096961

Utgivningsår: 20051012

Utgivare: Lärarförbundets förlag, RouteLedgeFalmer

Mediatyp: BC

av: Britta Olofsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Matematik handlar om allt från att klättra i träd till att sätta på sig ett par fingervantar. När barnen i förskolan sorterar, räknar och jämför, växer deras kunskaper kring olika matematiska begrepp. Enligt läroplanen ska förskolan arbeta för att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa…
Köp här

Isbn: 9789197902366

Utgivningsår: 20120410

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Eriksson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Nu vill jag ta er med på en spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld, men också i sagans och fantasins. Så inleder förskollärare Marie Eriksson sin fjärde bok om sitt arbete på Svejserdalens förskola i Mölndal. Med många exempel och bilder beskriver hon hur naturvetenskap och matematik integreras som…
Köp här

Isbn: 9789198084993

Utgivningsår: 20140702

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Stina Braxell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Bör alla material, också lera och akrylfärger, vara tillgängliga i en öppen ateljé? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder? Det är några av de frågor Stina Braxell tar upp i den här boken. Hon är förskollärare och ateljerista, med…
Köp här

Isbn: 9789197761574

Utgivningsår: 20100928

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Svensk matematikundervisning består ofta av för mycket tyst räkning och för lite kommunikation, för mycket repetition och för lite variation. Men det gäller inte överallt. Runt om i landet pågår olika matematikutvecklingsprojekt som alla har som mål att göra ämnet mer konkret och roligt. I Lust för matte möter du…
Köp här

Isbn: 9789197761581

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Andersson, Torbjörn Hallgren, MariaLannvik Duregård, Annika Dzedina, Jonas Hållén, Jonas Lindgren, Marianne Nordenlöw, Henrik Sannesson

Visst kan man skönhetsoperera sig om man är ful Orden kommer från en tjej i sexan i en av bokens intervjuer. Populärkulturen formar unga människors liv, deras tankesätt och värderingar, men sällan får de prata om det i klassrummet eller med andra vuxna. Det är något som pågår i ett annat rum. I den här boken har Maria…
Köp här

Isbn: 9789197761505

Utgivningsår: 20081030

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Handen på hjärtat. Pratar ni pedagogik i ditt arbetslag? Diskuterar ni metodik? Vet du vad kollegorna tycker är kvalitet och vad en lyckad lektion innebär? Startar lektionerna i tid? Och hur många avbrott blir det? Är undervisningen det centrala på din skola? Huvudfrågan är: Varför lägger skolan ner så mycket energi…
Köp här

Isbn: 9789197902304

Utgivningsår: 20110201

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Arnesson Eriksson

“Blunda nu så hårt du kan. Önska så kommer det en tomteman och trollar oss bort till Sagans land” Barnen på förskolan Svejserdalen står hand i hand och läser förväntansfullt den magiska ramsan som ska ta dem till Sagans land där vad som helst kan hända. Pedagogerna på Svejserdalen arbetar med ett sagotema…
Köp här

Isbn: 9789197761512

Utgivningsår: 20090318

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Hasse Hedström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan lärare skapa studiero i klassrummet? Hur utvecklar man ett positivt ledarskap och en ömsesidig respekt? Och hur bemöter man de elever som ständigt stör? Här intervjuas en rad lärare i årskurs F 9 från olika delar av Sverige samt några experter, forskare, speciallärare och specialpedagoger. De berättar konkret…
Köp här

Isbn: 9789197902311

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Körling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Anne-Marie Körling:“Det handlar om valet att bli lärare och om de utmaningar som ständigt finns inom läraryrket. För läraryrket är både lätt, underbart, svårt, ansvarsfullt och meningsskapande. Också för läraren inom mig. Jag vill öppna dina sinnen för det inre arbetet, att släppa fram och våga prata om känslor…
Köp här

Isbn: 9789198084979

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Claesdotter, Tomas Kroksmark, Maria Löfstedt, Carina Näslundh, Nils Sundberg, Ulrika Sundström, Lena Vestlin

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Är du nyfiken på IKT? Vill du veta mer om hur man kan använda informations- och kommunikationstekniken (IKT) i undervisningen? I tolv skolreportage från olika delar av landet presenteras här goda exempel, alla hämtade ur skolans vardag. Fem forskare delar också med sig av sina erfarenheter på området. Boken vill…
Köp här

Isbn: 9789197761529

Utgivningsår: 20091015

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Anette Barr, Annica Nettrup, Anna Rosdahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet…
Köp här

Isbn: 9789197902335

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Britta Olofsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Britta Olofsson har sedan ungdomen varit engagerad i jämställdhetsfrågor. Ändå satte hon som förskollärare ofta pojkarna i första rummet. Hur kunde det bli så? Att flickor har mycket att vinna på ett genusarbete stod så småningom klart för henne. Men pojkar – vad har de att vinna på jämställdhet och hur jobbar…
Köp här

Isbn: 9789197659802

Utgivningsår: 20070416

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Annelie Drewsen, Tora Villanueva Gran, Filippa Mannerheim, Karin Björkman, Maria Lannvik Duregård, , Lena Vestlin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan en ämneslärare stötta språkligt, så att fler elever når målen? Vad innebär det att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen? I den här reportageboken berättar lärare, skolledare, forskare och experter lärare om hur nya förhållningssätt och en ökad språklig medvetenhet har gett goda resultat både för…
Köp här

Isbn: 9789198084986

Utgivningsår: 20140805

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Hasse Hedström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen,…
Köp här

Isbn: 9789197761536

Utgivningsår: 20091023

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Bengts, Annika Claesdotter, Ewy Dahlin, Helena Gårdsäter, Maria Hammarsten, Kent Hägglund, Emma Lindqvist, Eva Lindström, Johanna Ulrika Orr

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Fullt av lek om att ge utrymme för skolbarns lek Marie Bengts & Helena Gårdsäter (red.) Att få leka är oerhört betydelsefullt för barns utveckling. Leken kräver såväl fantasi och engagemang som diplomati. Genom att observera de lekande barnen kan du ge dem stöd och utmaningar, så att de får möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789197902342

Utgivningsår: 20120216

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Tom Tiller, Svein Helgesen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att leda och lära i förändringstider“Jag vill gratulera till valet av denna bok. Läsaren har en stimulerande läsning framför sig där ett djupgående och betydelsefullt utvecklingsperspektiv presenteras med hjälp av många metaforer och fallbeskrivningar som underlättar förståelsen.”Så börjar Hans-Åke Scherp,…
Köp här

Isbn: 9789198176216

Utgivningsår: 20140806

Utgivare: Lärarförbundets förlag, Cappelen Damm AS, 2011

Mediatyp: BC

av: Britta Olofsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Meningsfull samling i förskolan” av Britta Olofsson. Vad ska samlingarna i förskolan användas till? Lever de upp till läroplanen? Tillför de verkligen något som är mer värdefullt för barnen än den fria leken? Britta Olofsson, som är förskollärare och filosofie kandidat, ger sina svar på dessa frågor. Hon…
Köp här

Isbn: 9789197761543

Utgivningsår: 20100406

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC