Bläddra
Sökresultat för Lars Clevesköld... Rensa filter?

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848026

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess Ungdomsbrott Ungdomsbrottslingar
I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts. Sedan föregående upplaga har ett flertal…
Köp här

Isbn: 9789139113102

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik
denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848033

Utgivningsår: 20120215

Utgivare: JP Infonet Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld

Förvaltningslagen är en övergripande lag som ska tillämpas hos alla förvaltningsmyndigheter och i alla typer av förvaltningsärenden. Kunskap om förvaltningslagen är därför av avgörande betydelse på alla nivåer inom förvaltningen för att ärenden ska handläggas på rätt sätt och för att de enskilda personer som kommer i…
Köp här

Isbn: 9789186848002

Utgivningsår: 20110609

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Anders Thunved

Boken beskriver huvudragen av förfarandet sedan ett av socialnämnden meddelat beslut överklagats- från det att rättidsprövning skett och fram till dess att målet slutligt avgörs. Genom boken ges läsaren inte bara inblick i de regler som styr förfarandet utan också praktiska anvisningar om hur det går till vid en…
Köp här

Isbn: 9789139107859

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Lundgren, Lars Clevesköld

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd…
Köp här

Isbn: 9789139109693

Utgivningsår: 20080304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes…
Köp här

Isbn: 9789139110712

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789186848064

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: JP Infonet Förlag AB, JP Infonet Förlag, Elanders NRS

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för…
Köp här

Isbn: 9789139111214

Utgivningsår: 20100831

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess Ungdomsbrott Ungdomsbrottslingar
I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.Sedan föregående upplaga har ett flertal…
Köp här

Isbn: 9789139116752

Utgivningsår: 20190124

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd…
Köp här

Isbn: 9789139110231

Utgivningsår: 20090203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Christina Ridderman Karlsson, Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I årets upplaga har 32 nya domar och beslut lagts till och tolv äldre är borttagna. Avgöranden som meddelats fram t.o.m. maj 2013 är med i boken. Sedan den nya skollagen från läsåret 2011/12 infördes, liksom en ny förordningsreglering, har det börjat att komma avgöranden som tillämpar de nya författningsreglerna. I de…
Köp här

Isbn: 9789139112495

Utgivningsår: 20130912

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis…
Köp här

Isbn: 9789139116448

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Bejstam, Lars Clevesköld, Stig Jansson, Maria Norberg, Karl-Ingvar Rundqvist

Karnov – Socialrätt innehåller kommenterade lagar och förordningar inom ämnesområdet socialrätt. Denna bok är ett särtryck av ämnesområde 26 Socialrätt i Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Författningarna i särtrycket återges i sin lydelse per den 1 juli…
Köp här

Isbn: 9789176103562

Utgivningsår: 20091119

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av: Karl-Ingvar Rundqvist, Rune Lavin, Stig Jansson, Lars Clevesköld, Lars

Köp här

Isbn: 9789176104033

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BC