Bläddra
Sökresultat för Lars Edgren... Rensa filter?

av: Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Benny Hjern, Jeppe Gustafsson, Andrea Eriksson, Fredrik Lindencrona, Ingela Olsson, Monika Puskeppeleit, Elisabeth Fosse, Elisabeth Brandt, Linda Frank, Birgitta Fredén, Tone Kringeland, Lisa Stark, Christina Fleetwood, David Matscheck, Elisabeth Willumsen, Birgitta Brännström Forss, Lars Edgren, Carina Löfström, Lasse Frantzen, Elsie-Britt Hallman, Agneta Kullén Engström, Birger Lillesveen, Anneli Skarp Hjälmén, Janne Seeman, Bengt Åhgren, Ulla Sandström, Eva-Lisa Hultberg, Morten Gunnersen, Kerstin Ackerhans, Christina Norman, Rikard Eriksson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken presenterar teorier, forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan inom olika folkhälsorelaterade områden som hälsofrämjande arbete för barn, yrkesverksamma och äldre, inom närsjukvård, äldreomsorg och psykiatri, inom arbetslivsrehabilitering samt i samband med flyktingmottagande och rehabilitering…
Köp här

Isbn: 9789144017938

Utgivningsår: 20070126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Edgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper markerades genom olika juridiska…
Köp här

Isbn: 9789189213470

Utgivningsår: 20210505

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Kjersti Bosdotter, Lars Edgren, Monika Edgren, Fredrik Egefur, Lars Ekdahl, Mats Greiff, Björn Horgby, Maths Isacson, Roger Johansson, Magnus Olofsson, Lars Olsson, Brian Roberts, Martin Thörnkvist, Hans Wllengren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
I denna vänbok till historieprofessorn Lars Berggren vid Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria i Landskrona bidrar vänner och kollegor med artiklar kring de ämnen som präglat Lars Berggrens gärning: arbetarhistoria, historiedidaktik och populärmusik i sitt historiska perspektiv. Lars Olsson belyser den…
Köp här

Isbn: 9789163922848

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Mezzo Media

Mediatyp: BC

av: Lars Edgren, Göran Stenberg

Köp här

Isbn: 9789144014814

Utgivningsår: 20061020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Edgren m.fl.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia och om tidigare lundahistoriker. Här…
Köp här

Isbn: 9789188473912

Utgivningsår: 20180913

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Mellan Malmö och Minneapolis, mellan ­Jönköping och Seattle, mellan Kråkeryd och London, sträcker sig texterna i denna historievetenskapliga antologi. Tematiskt ryms de under tre övergripande rubriker: Kultur, Arbete och Konflikt. Här finns artiklar om medier och minnespraktiker, om myter, historiebruk och…
Köp här

Isbn: 9789179243104

Utgivningsår: 20180618

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC