Bläddra
Sökresultat för Lars Hultkrantz... Rensa filter?

av: Lars Hultkrantz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
När är det bättre att sätta upp gränsvärden än att använda miljöavgifter för att minska utsläppen? Hur kan man avgöra om en kommun sätter för låga priser på badhusets gym? Vad bör man tänka på när man genomför en upphandling? Hur väljer man ränta i en samhällsekonomisk investeringskalkyl? Varför överfiskas…
Köp här

Isbn: 9789171509277

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Hultkrantz, Elin Vimefall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bok ger en introduktion till principerna för nyttokostnadsanalys och angränsande aspekter, som effektutvärdering, sammanställning av evidens, värdering av icke-marknadsprissatta nyttigheter, värdering av risk, planering för det oväntade och andra aspekter som krävs för att utarbeta bra beslutsunderlag. För första…
Köp här

Isbn: 9789144130910

Utgivningsår: 20200916

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Ewertsson, Lars Hultkrantz

Den digitala teknikens framväxt de senaste åren har medfört att visionen om informationssamhället börjat stå på den politiska dagordningen. Inom EU är inte minst den s.k. Lissabonprocessen att Europa till senast år 2010 ska ha blivit världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi en viktig del i att förverkliga…
Köp här

Isbn: 9789171509581

Utgivningsår: 20040614

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Hultkrantz, Jan-Eric Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Författarna presenterar såväl klassiska teorier som nyare inslag som spelteori och informationsekonomi. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185695492

Utgivningsår: 20080626

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Hultkrantz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler kommuner satsar på att med tidiga insatser förebygga kostsamma problem som till exempel utanförskap och arbetslöshet kan föra med sig. I internationell forskning har man funnit att det ofta är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigt stödja barns och ungas utveckling. Men gäller detta även för svenska…
Köp här

Isbn: 9789186949686

Utgivningsår: 20150325

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Hultkrantz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Tidiga insatser kan ge samhällsekonomiska vinster på sikt. Det kan till exempel handla om ökade satsningar för att se till att barn och unga klarar skolan för att på så sätt lättare ta sig ut i arbetslivet. Ett sätt att göra dessa insatser är genom så kallade sociala investeringsfonder. Drygt 60 kommuner har infört…
Köp här

Isbn: 9789186949679

Utgivningsår: 20150325

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Klas Eklund, Lars Calmfors, Maria Wetterstrand, Amy Loutfi, Oskar Nordström Skans, Susanne Ackum, Tor Borg, Lars Hultkrantz, Pontus Braunerhjelm, Åsa Hansson, Cecilia Malmström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Coronapandemin har vållat lidande över hela världen. Den har tagit liv, slagit ut företag och gjort miljontals människor arbetslösa. Efter krisen måste det svenska samhället och ekonomin byggas upp igen. Tillfälliga krisåtgärder behöver växlas över till långsiktiga insatser till en ekonomisk och politisk nystart som…
Köp här

Isbn: 9789188849847

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC