Bläddra
Sökresultat för Lars Kaijser... Rensa filter?

av: Marcus Cederström, Thomas A. DuBois, Mattias Frihammar, Britta Zetterström Geschwind, Lars Kaijser, Maja Lagerqvist, Anna Rue

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Denna bok undersöker hur kulturarv skapas, i naturlandskap och i stora och små museer i Norden och Nordamerika. Nio forskare inom etnologi, skandinavistik och folkminnesforskning visar utifrån sitt etnografiska fältarbete hur kulturarv formas och omformas i dynamiska processer över tid. Kulturarv formas i nuet, men…
Köp här

Isbn: 9789144138459

Utgivningsår: 20201005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Lizette Gradén, Eva Fägerborg, Eva Silvén, Oscar Pripp, Sverker Hyltén-Cavallius, Helena Hörnfeldt

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. Den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor. Hur förbereder jag fältarbetet? Vilka metoder är lämpliga? Vilken är min egen roll ute i fält? Hur gör man intervjuer och observationer? Kan Internet och arkivmaterial inkluderas…
Köp här

Isbn: 9789144058528

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jacob Österberg, Lars Kaijser

Kategorier: Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det sägs att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Men vad är egentligen konsumtion? Hur formar den oss? Och på vilket sätt formar vi oss själva med hjälp av konsumtionen? I den här boken tas ett konsumtionskulturteoretiskt perspektiv på konsumtion, och den roll som konsumtionen spelar för såväl samhälle som individ…
Köp här

Isbn: 9789147088744

Utgivningsår: 20100112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Simon Ekström, Lars Kaijser, Mattias Frihammar, Sverker Hyltén-Cavallius, Helena Hörnfeldt, Elin Lundquist, Susanne Nylund Skog, Michell Zethson

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Vi omges av djur i alla former. De sprids som lustiga berättelser på sociala medier, de förekommer som metaforer, de är leksaker och de är mat. Djur ingår också i det växande kulturvetenskapliga forskningsområde som intresserar sig för människors varierade och komplexa relationer med andra arter. I denna antologi…
Köp här

Isbn: 9789170612602

Utgivningsår: 20181220

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Kaijser

Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom den etnologiska forskningen. Den som för första gången ska utföra en fältundersökning ställs ofta inför flera frågor och funderingar. Hur förbereder jag en undersökning? Vilka olika metoder kan jag välja mellan? I bokens sju kapitel beskrivs grunderna för det…
Köp här

Isbn: 9789144009445

Utgivningsår: 19990330

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich, Ulrika Torell, Boel Berner, Kyrre Kverndokk, Lars Kaijser, Amanda Lagerkvist

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Livsstil, hobby och fritid Medievetenskap Motorfordon Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har lämnat så få avtryck i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789188468284

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Lars Kaijser

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dagligen genomförs i Sverige en mängd konsertarrangemang. Bakom varje framträdande finns någon eller några som tagit initiativ till att boka musiker, ordna någonstans att spela och att locka dit en publik. Under ett och ett halvt år har etnologen Lars Kaijser följt en kammarmusikförening, ett kafé och en rockklubb för…
Köp här

Isbn: 9789178447466

Utgivningsår: 20071219

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC