Bläddra
Sökresultat för Lars Lindkvist... Rensa filter?

av:Lars Lindkvist, Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Här är en riktig klassiker i organisationsteori. Den ger en aktuell översikt av fackområdet. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis. Detta är en av de mest använda universitetsböckerna inom området. Efter mer än 25…
Köp här

Isbn: 9789147111275

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203702

Utgivningsår:20110114

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein, Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fler länder än någonsin tidigare räknas idag som demokratier. Varför är demokrati ett eftersträvansvärt sätt att styra stater och mångmiljonstäder men inte företag och andra producerande organisationer? Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186949266

Utgivningsår:20121031

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Søren Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen, Lars Lindkvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
MAKT, BESLUT och LEDARSKAP är nödvändiga förutsättningar för att grupper, företag och organisationer ska fungera och utvecklas. Speciellt maktbegreppet är komplicerat då makt kan anta oändligt många former och finns överallt där människor ingår i relationer.Med utgångspunkt i en maktteoretisk resa från Machiavelli och…
Köp här

Isbn: 9789144105499

Utgivningsår:20140919

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lars Lindkvist, Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den femte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis. Alla kapitel är omarbetade med nya…
Köp här

Isbn: 9789147077755

Utgivningsår:20060830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185695089

Utgivningsår:20070420

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789123014798

Utgivningsår:19940829

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355006

Utgivningsår:20050428

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena Andersson, Róbert Blaško, Göran Dahlberg, Karin Dalborg, Rasmus Fleischer, Kerstin Jeding, Anna Johansen Fridén, David Karlsson, Ong Keng Sen, Anu Kivilo, Lars Lindkvist, Mikael Löfgren, Joy Mboya, Sigrid Niemer, Archana Prasad, Olha Reiter, Paulina de los Reyes, Julia Romanowska, Sven Rånlund, Kenneth Olumuyiwa Tharp, Sarah Thelwall, Chris Torch, Nina Wester

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken vänder sig till alla som jobbar eller vill jobba med konst och kultur. Den består av två slags texter som varvas med varandra. Dels intervjuer med tio erfarna kulturledare runt om i världen – verksamma i olika länder, i olika slags organisationer, inom olika konstarter och kulturformer – som…
Köp här

Isbn: 9789186717148

Utgivningsår:20160929

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BC