Bläddra
Sökresultat för Leif Landen... Rensa filter?

av: Leif Landen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.   Som kronprins hade han sin tids stora begåvningar som lärare och…
Köp här

Isbn: 9789146210009

Utgivningsår: 20040916

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Leif Landen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Gustaf IIl:s karriär var en av de mest dramatiska i den svenska regentlängden. Revolutioner och reformer, krig och myteri kantade hans regeringsperiod, som hastigt avslutades med det ödesdigra skottet 1792. Teaterkungen har han kallats, men han var mer än den teaterbesatte och nöjeslystne regent han of ta framställs…
Köp här

Isbn: 9789198391749

Utgivningsår: 20070605

Utgivare: Prem förlag

Mediatyp: BB

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
”Hon slöt ögonen och ville inte kännas vid den främmande miljön. Det var ännu mörkt och bakom den stängda dörren hördes kasande ljud, någon som flåsade med tung börda, försökte släpa den över golvet. Dora låg stilla och visste inte vad hon skulle göra, om hon skulle företa sig något. Det måste ha varit flera därinne…
Köp här

Isbn: 9789198391787

Utgivningsår: 20171221

Utgivare: Prem förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Poesi Poesiantologier
Nå skrufva Fiolen, Hej Spelman skynda dig! Carl Michael Bellman var underhållaren framför andra i 1700-talets Stockholm. Ungdomsglädje, livsberusning och diktarbegåvning hade fört honom bort från en stadgad ämbetsmannabana och den sociala miljö där han först hörde hemma. Hans visor sjöngs och spreds som…
Köp här

Isbn: 9789177731733

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Prem

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Hedvig bryter sig ur ett känslokallt äktenskap, söker en väg till frigörelse, rör sig i flera skilda miljöer och möter där människor som bidrar till att forma henne. I Henry Eskilsson tror hon sig ha funnit den man som kan ge svaret på hennes frågor fast tvivlen kvarstår. Kring dem rör sig en vänkrets med originella…
Köp här

Isbn: 9789187247415

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Under några decennier mot slutet av 1700-talet framträdde Carl-Michael Bellman poet, sångare och dramatiker. Han roade och underhöll, förargade och väckte bifall. Hans musik kunde förleda hans vers var öppen och djärv både i ämnesval och som ordkonst. Samtiden var kluven i inställningen till Bellman. Men efter hans…
Köp här

Isbn: 9789173311823

Utgivningsår: 20081016

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jan råkar ärva ett byggföretag, åker över till Amerika och försöker få ordning på affärerna. Kusinernas förhållande till varandra, till släkten, till vännerna och till kärleken skildras i denna historia. En tråd i berättelsen handlar om asylsökande Marie och hennes flykt undan myndigheterna, en annan om Jans flickvän…
Köp här

Isbn: 9789187247491

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023022

Utgivningsår: 20000622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Boken innehåller centrallyrik med kärleksdikter. Den är illustrerad med akvareller av Andrzej Ploski, känd akvarellmålare. 19 vackra konstverk (+ framsida) illustrerar boken i varierande färgskala.
Köp här

Isbn: 9789187247668

Utgivningsår: 20170209

Utgivare: GML-förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Köp här

Isbn: 9789174022735

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Ett antal essäer har här samlats under olika rubriker. Tre berättar om resor och hur resenärer upplevt sina äventyr. Nedslag i europeiskt och svenskt 1700-tal avlöses av artiklar om engelsk litteratur. I kapitlet Relationer ställs individen mot kollektivet; där tas dessutom upp två texter om kärlek, antik versus mera…
Köp här

Isbn: 9789188173423

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Prem Bokproduktion

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
De tolv författare och konstnärer som här behandlas hör alla hemma i tiden före förra sekelskiftet. Inom poesi, prosa, bildkonst och dramatik representerar de både tradition och förnyelse. Två svenska konstnärer och en svensk diktare behandlas. Carl Larsson, Anders Zorn och Verner von Heidenstam knyter an till…
Köp här

Isbn: 9789176097311

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Prem

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Tre noveller kring temat frihet: försöken till frigörelse politiskt och individuellt, knutna till olika namn Valen, Mario och Diogenes. Valen och Mario hör samtiden till, de börjar som revolu-tionärer med avsikt att stöpa om de samhällen de lever i. Valen går genom en utveckling orsakad av kriget, blir en patriot som…
Köp här

Isbn: 9789188173621

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Prem

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Fyra noveller på temat döttrar. Självrannsakande unga flickor, som försöker anpassa sig efter de miljöer de råkar befinna sig. Alla beror av fäder och mödrar, de som håller på att forma dem efter sina ideal eller avstår att göra det. De befinner sig också i en ålder av osäkerhet. De kan ha svårt att bryta sig ur…
Köp här

Isbn: 9789176110188

Utgivningsår: 20150709

Utgivare: Prem

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Skilda händelser ses som vändpunkter både i historien och i nutid. Man uppfattar övergångar. Det kan vara tekniska innovationer eller politiska omvälvningar som förändrar vardagslivet. Revolutioner för nya ledare med nya budskap till makten. Den etablerade ordningen välts överända vid krigsutbrott då stater griper till…
Köp här

Isbn: 9789198391701

Utgivningsår: 20190501

Utgivare: Prem förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Fyra noveller på temat döttrar. Självrannsakande unga flickor, som försöker anpassa sig efter de miljöer de råkar befinna sig. Alla beror av fäder och mödrar, de som håller på att forma dem efter sina ideal eller avstår att göra det. De befinner sig också i en ålder av osäkerhet. De kan ha svårt att bryta sig ur…
Köp här

Isbn: 9789176110294

Utgivningsår: 20150714

Utgivare: Prem

Mediatyp: BC

av: Leif Landen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Konst: allmänt Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Till konstnärerna hör Eugène Delacroix och Horace Daumier, tonkonsten representeras av Chopin. Roman och teater fick sitt publika genombrott genom Georg Sand och Victor Hugo, ny form genom de experimenterande Henri Stendhal och Gustave Flaubert. I det mindre formatet, novellen, utmärkte sig Prosper Mérimée. Poesi med…
Köp här

Isbn: 9789176115510

Utgivningsår: 20160630

Utgivare: Prem Bokproduktion

Mediatyp: BC