Bläddra
Sökresultat för Lena Franzén... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789127724037

Utgivningsår: 20031028

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lena Franzén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver i regel dels få hjälp med träning av vissa, för dem svåra, moment, dels få arbeta kompensatoriskt med det de är bra på. Denna pärm innehåller ett diagnostiseringsmaterial som har som mål att utifrån en kvalitativ utredning få fram vad elev en tycker är lätt eller…
Köp här

Isbn: 9789140651082

Utgivningsår: 20081103

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Lena Franzén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det krävs mycket av en läsare föra tt riktigt förstå budskapet i en text. Man måste till exempel förstå textens ord, men även ha kunskap om hur en text är uppbyggd. I Strategier för läsförståelse finns exempel på konkreta övningar under rubriker som Berättelsestruktur, Läsa och resonera, Ordkunskap, Schema samt…
Köp här

Isbn: 9789140653925

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Lena Franzén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
En god läsförståelse är grunden för tillägnande av alla texter, såväl skönlitterära som mer fackligt betonade. Ett sätt att hjälpa elever att uppnå detta är bl a genom träning av ords betydelse, träning i att läsa mellan raderna och därmed dra egna slutsatser samt träning i att diskutera det lästa. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789140671714

Utgivningsår: 20100312

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE